Sozial Garapenerako Batzordea

2019(e)ko uztailak 9, asteartea
  1. Saioaren presidentearen aukeraketa.
  2. 18/12 Irizpenaren Jarraipenaren Txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  3. Edari alkoholdunen, tabako-produktuen eta nikotina aska dezaketen gailuen seinaleztapenari buruzko Dekretu Proiektuaren aurreirizpenaren eztabaida.
  4. Adikzioen arloko jardunbide egokien eta ibilbide profesionalaren aintzatespenak sortu eta zehazten dituenari buruzko Dekretu Proiektuaren aurreirizpenaren eztabaida.