Sozial Garapenerako Batzordea

2022(e)ko ekainak 14, asteartea
  1. 2022ko martxoaren 17ko bileraren akta proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. Irizpenen jarraipen-txostenei buruzko iruzkin laburra:
    • 11/21 Euskadiko Inklusiorako eta diru sarrerak bermatzeko Euskal Sistemaren Legearen Aurreproiektuari buruzkoa.
    • 3/22 2021-2024 Enplegu Plan Estrategikoari buruzkoa
  3. EAEko 7-15 urteko biztanleen aho-hortzen osasunaren arloko prestazio sanitarioari buruzko  DPri dagokion irizpen aurreproiektuaren eztabaida.