Osoko Bilkura

2024(e)ko urtarrilak 29, astelehena
  1. Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  2. 2023ko abenduaren 15ean egindako ezohiko Osoko Bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
  3. Ondoko irizpen proiektuaren onespena, hala badagokio:
    • 1/24 Irizpen-proiektua Euskal ondare-zuzenbidearen eta familia-ondarea eta -enpresa babestearen arloko berezitasunei buruzko Lege-aurreproiektuari buruzkoa.
    • 2/24 Irizpen-priekutua Nekazaritza- eta elikagaigintza-industrien erantzukizunpeko adierazpenaren erregimena arautzekoa, eta EAEko Nekazaritza eta Elikagaigintza Industrien Erregistroaren antolamendua eta funtzionamendua arautzen duen Dekretu-proiektuari buruzkoa.
  4. Presidentziaren informazioa.
  5. Galde-eskeak.