Sozial Garapenerako Batzordea

2024(e)ko urtarrilak 30, asteartea
  1. Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  2. Garapenerako lankidetza-programetarako laguntzak arautzen dituen Dekretu-proiektuari dagokion 14/21 Irizpenaren jarraipen-txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  3. Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman itun sozialaren eta hitzarmenen araubidea arautzen dituen Dekretu-proiektuari dagokion 14/22 Irizpenaren jarraipen-txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  4. Laneratzeko enpresen kalifikazioa arautzen duen, horietan sartzeko prozedura eta horien erregistroa ezartzen dituen Dekretu-proiektuari dagokion 5/23 Irizpenaren jarraipen-txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  5. Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren Erregelamendua onartzen duen Dekretu-proiektuari dagokion 10/23 Irizpenaren jarraipen-txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  6. EAEko emakumeen eta gizonen berdintasunerako 2030 Estrategiari dagokion irizpen-aurreproiektuaren gaineko eztabaida eta, hala badagokio, onartzea.