Erakundea > Izaera
Naturaleza

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea Jaurlaritzaren eta Legebiltzarraren aholkularitza-erakundea da, eta bere helburua hainbat ekonomia eta gizarte-arduradunek Euskal Herriko politika ekonomikoan parte hartzea da. 

Batzordeak berezko nortasun juridikoa du, EAEko Gizarte duena ez bezalakoa, eta erabateko gaitasuna eta askatasuna ditu bere zereginak betetzeko, dagokion lege arautzailean jasotako baldintzekin; eginbeharrak garatzeari dagokionez, independentea da gobernuarekiko eta Legebiltzarrarekiko.

LEGE ARAUTZAILEAK: