Erakundea > Izaera
Izaera

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea Jaurlaritzaren eta Legebiltzarraren aholkularitza-erakundea da, eta bere helburua hainbat ekonomia eta gizarte-arduradunek Euskal Herriko politika ekonomikoan parte hartzea da. 

Batzordeak berezko nortasun juridikoa du, EAEko Gizarte duena ez bezalakoa, eta erabateko gaitasuna eta askatasuna ditu bere zereginak betetzeko, dagokion lege arautzailean jasotako baldintzekin; eginbeharrak garatzeari dagokionez, independentea da gobernuarekiko eta Legebiltzarrarekiko.

LEGE ARAUTZAILEAK: 

  • 8/2012 Legea, maiatzaren 17koa, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearena. (EHAA 2012ko maiatzaren 24)
  • 433/2013 Dekretua, urriaren 29koa, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearena. (EHAA 2013ko azaroaren 4)
  • Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen funtzionamendu Araudia. (EHAA 2013ko abenduaren 11)
  • ERABAKIA, 2019ko martxoaren 22koa, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen Osoko Bilkurarena, zeinaren bidez zuzentzen baita Funtzionamendu Erregelamenduaren 30.2 artikuluaren a) apartatuan dagoen errakuntza. (63. zk., 2019ko apirilaren 1a, astelehena)