Komunikazioa > Prentsa-oharrak
Prentsa - Oharrak
EGAB-ek Euskal Autonomia Erkidegoko 7 eta 15 urte bitarteko biztanleentzako aho-hortzetako osasunaren arloko osasun-prestazioari buruzko Dekretu-proiektuaren gaineko irizpena eman du
Euskadiko EGABen iritziz, EAEko 7 eta 15 urteko biztanleen aho-hortzen osasunaren arloko prestazio sanitarioari buruzko dekretu-proiektuaren izapidetzea egokia da, irizpenean jasotako oharrekin. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak egindako Euskal Autonomia Erkidegoko 7 eta 15 urteko biztanleen aho-hortzen osasunaren arloko prestazio sanitarioari buruzko dekretu-proiektuaren gaineko txostena egin du. Erantzunean, Kontseiluak tramitazioa egokitzat jo du zenbait oharrekin, aztertutako test...

EGAB-ek elikagaien hurbileko salmenta arautzen duen Dekretu-proiektuari eta txerri-azienda estentsiboaren ustiategiak antolatzeko oinarrizko arauak garatzeko Dekretu-proiektuari buruzko irizpena eman du
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen iritziz, EAEko elikagaien hurbileko salmenta arautzen duen Dekretu-proiektuaren izapidetzea egokia da, irizpenean jasotako oharrekin Horien artean, hurbileko salmentaren aldeko ekosistema eratzen lagunduko duten beste tresna batzuk ekimenari gehitzea gomendatzen du. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen azken osoko bilkurak organo aholku-emaile honen bi irizpen berretsi ditu: batetik, Euskal Autonomia Erkidegoan elikagaien hurbileko salmenta arautzen duen Dekretu...

Euskadiko EGAB-ek Espainiako CES-ak egin duen “Europar Batasuneko Gobernantza Ekonomikoa” izeneko txostenari buruzko jardunaldia egin du gaur goizean
Emilia Málaga Pérez Euskadiko EGABeko presidentea, Pedro Azpiazu Ekonomia eta Ogasuneko sailburua eta Anton Costas Comesaña Espainiako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeko presidentea izan dira ekitaldiaren hasierako ekitaldiaren buru. Miguel Martínez Cuadrado jaunak, Espainiako CES-eko kontseilariak, txostenaren egileak, dokumentuaren oinarrizko ildoak eta gogoetak aurkeztu ditu. Ondoren, eztabaida-mahai bat egin da.  Emilia Málaga Pérez, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeko presidentea; Pedro Azpiazu Uri...

EGABEn Irizpena EAEko higiezinen mailegu-emaileen eta kreditu higiezinen bitartekarien administrazio-erregistroa eta haien jardueraren administrazio-kontrola arautuko duen eta ...
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak egokitzat jotzen du Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailak egindako dekretu-proiektuaren izapidetzea, irizpenean jasotako oharrekin. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailak egin duen “EAEko higiezinen mailegu-emaileen eta kreditu higiezinen bitartekarien administrazio-erregistroa eta haien jardueraren administrazio-kontrola arautuko duen Dekretu-Proiektuari buruzko txostena” bidali du. Erantzunean, Kontsei...

EGABEn Irizpena EAEko higiezinen mailegu-emaileen eta kreditu higiezinen bitartekarien administrazio-erregistroa eta haien jardueraren administrazio-kontrola arautuko duen eta horiek gainbegiratzeko eta zigortzeko eginkizunak arautuko dituen D-P.ri buruz
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak egokitzat jotzen du Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailak egindako dekretu-proiektuaren izapidetzea, irizpenean jasotako oharrekin. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailak egin duen “EAEko higiezinen mailegu-emaileen eta kreditu higiezinen bitartekarien administrazio-erregistroa eta haien jardueraren administrazio-kontrola arautuko duen Dekretu-Proiektuari buruzko txostena” bidali du. Erantzunean, Kontsei...

EGAB-en irizpena, 14 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzei buruzko dekretu-proiektuari buruzkoa
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen ustez, familia-politikaren ikuspegiak bilakaera izan behar du, ikuspegi integralagorantz aurrera egin behar du eta kontziliaziorako neurri eta baliabide berriak aztertu behar ditu. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Kontseiluak, Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak egindako “14 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzei buruzko Dekretu Proiektuari” buruzko txostena eman du. Erantzunean, Kontseiluak uste du fam...

EGAB-en Irizpena etxebizitza legez okupatzeko eskubide subjektiboari buruzko Dekretu-Proiektuari buruz
Euskadiko EGABen iritziz, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak egindako Dekretu-proiektuaren izapidetzea egokia da. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak, Etxebizitza legez okupatzeko eskubide subjektiboari buruzko Dekretu-proiektuaren gaineko txostena egin du, eta egokitzat jo du proiektu horren izapidetzea. Dekretuaren helburua etxebizitza legez okupatzeko eskubide subjektiboa arautzea da, dela alokairu-erregimeneko etxebizitza bat esleituz, dela kanona duen zuzkidura-bizitoki bat es...

Enplegu Plan Estrategikoa 2021-2024ri buruzko EGAB-en Irizpena
Euskadiko EGABek egokitzat jotzen du Enpleguaren Plan Estrategikoa 2021-2024 izapidetzea, proposatutako oharrekin. Testua Lan eta Enplegu Sailak egin du. EGABek positibotzat jotzen du planaren helburua enplegu gehiago sortzea izatea, eta azpimarratzen du oso garrantzitsua dela kalitatezkoa izatea eta gizarteratzearen eta laneratzearen alde egitea. Egungo egoera soziosanitarioaz gain, irizpenak beste hiru erronka aipatzen ditu: trantsizio teknologiko-digitala, trantsizio energetiko-klimatikoa, eta lan-eskaerari erantzutea zailduko duen defiz...

EGAB-en Irizpena, Bidaia-agentziei buruzko Dekrektua bigarren aldiz aldatzen duen Dekretu Proiektuari buruzkoa
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak egokitzat jotzen du Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak egindako dekretu-proiektuaren izapidetzea Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak “Bidaia-agentziei buruzko Dekretuaren bigarren aldiz aldatzen duen Dekretu Proiektuari” buruzko txostena egin du, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeari berari buruzko maiatzaren 17ko 8/2012 Legearen 3.1.b) artikuluan ezarritakoaren arabera, eta, bertan, horren izapidetzea egokia d...

Aseguru eta berraseguru pribatuak banatzeko jarduera antolatzeko eta gainbegiratzeko Dekretu-proiektuari buruzko EGAB-en Irizpena
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen ustez, Ekonomia eta Ogasun Sailaren “EAEn aseguru eta berraseguru pribatuak banatzeko jarduera antolatu eta gainbegiratzeari buruzko Dekretu Proiektuaren” izapidetzea egokia da. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak “EAEn aseguru eta berraseguru pribatuak banatzeko jarduera antolatu eta gainbegiratzeari buruzko Dekretu Proiektuari” buruzko txostena egin du. Proiektua Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailak egin du, Euskadiko Ekonomia et...

Page 1 of 9First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  Next   Last