Komunikazioa > Prentsa-oharrak
Prentsa - Oharrak
Aseguru eta berraseguru pribatuak banatzeko jarduera antolatzeko eta gainbegiratzeko Dekretu-proiektuari buruzko EGAB-en Irizpena
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen ustez, Ekonomia eta Ogasun Sailaren “EAEn aseguru eta berraseguru pribatuak banatzeko jarduera antolatu eta gainbegiratzeari buruzko Dekretu Proiektuaren” izapidetzea egokia da. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak “EAEn aseguru eta berraseguru pribatuak banatzeko jarduera antolatu eta gainbegiratzeari buruzko Dekretu Proiektuari” buruzko txostena egin du. Proiektua Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailak egin du, Euskadiko Ekonomia et...

EGAB-en irizpena eusko jaurlaritzaren arrantza-ikuskaritzaren zerbitzuaren gaineko dekretu-proiektuari buruz
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen ustez, egokia eta aproposa da Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren “Arrantza Ikuskaritzako Dekretu Proiektua” izapidetzea. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak prestatutako “Arrantza Ikuskaritzako Dekretu Proiektuaren” inguruko txostena egin du. Bere erantzunean, Kontseiluak egokitzat eta apropostzat jotzen du izapidetzea. Dekretuaren xede...

EGAB-en irizpena Eusko Jaurlaritzaren Arrantza-Ikuskaritzaren Zerbitzuaren gaineko Dekretu-Proiektuari buruz
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen ustez, egokia eta aproposa da Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren “Arrantza Ikuskaritzako Dekretu Proiektua” izapidetzea. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak prestatutako “Arrantza Ikuskaritzako Dekretu Proiektuaren” inguruko txostena egin du. Bere erantzunean, Kontseiluak egokitzat eta apropostzat jotzen du izapidetzea. Dekretuaren xede...

EGAB-ek Osasun Publikoaren Lege-aurreproiektuari eta adikzioen eta droga-mendekotasunen arreta integralari buruzko Dekretu-Proiektuei eta garapenerako lankidetzarako laguntzei buruzko aldeko hiru Irizpen eman ditu.
EGABen ustez, irizpenean jasotako gogoetak kontuan hartuta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak egindako “Osasun Publikoaren Lege Aurreproiektuaren” izapidetzea egokia da, eta modu “irekiegian” idatzitako legearen alderdi batzuk gehiago zehaztea gomendatzen du Kontseiluaren iritziz, legegintza-ekimen hori egokia eta beharrezkoa da euskal osasun publikoa kontzeptuaren hedadura osoan jorratzeko, osasun publikoa, neurri handian, osasunaren esparrutik kanpoko faktoreek zehazten dutela, eta horretan gobernuko politika-arloek e...

Diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko euskal sistemaren Lege Aurreproiektuari buruzko EGAB-en Irizpena
EAEko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen ustez, aurrerapauso positiboa da egungo egoerari dagokionez, eta Diru-sarrerak Bermatzeko Sistemaren egungo arau-esparrua modernizatzea egokia iruditzen zaio. Lege-aurreproiektu berriaren helburu nagusia Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Euskal Sistema osoaren funtzionamendua egokitzea da, sistema osatzen duten prestazio ekonomikoena bereziki. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailak egindako “Gizarteratzeko eta D...

Euskadiko gobernantza soziosanitarioaren Dekretu-proiektuari buruzko EGABen irizpena
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen (EGAB) iritziz, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak egindako “Euskadiko Gobernantza Soziosanitarioaren Dekretu Proiektuaren” izapidetzea egokia da, irizpenean egindako gogoetak kontuan izanda. Kontseiluak egokitzat eta beharrezkotzat jotzen du, Eusko Jaurlaritzaren, Foru Aldundien eta EAEko udalen politikak bateratuko dituen eredu baten araberako sistema bat ezartzea esparru soziosanitarioan lankidetzarako eta koordinaziorako. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako B...

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen irizpena “Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen Estatutuaren Lege aurreproiektuari buruz
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen ustez, Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak egindako “Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen Estatutuaren Lege aurreproiektua” izapidetzea egokia da, irizpenean jasotako aipamenak kontuan izanda. Kontseiluaren ustez, legegintza-ekimena egokia eta beharrezkoa da, bai hura erreferentziazko arau-esparru berrira egokitzeko, bai denboraren joanak kontsumitzeko eta kontsumoa hautemateko moduetan sortu dituen aldaketei erantzuteko. Euskadiko Ekonomia eta ...

EGAB-en Irizpena, Euskadiko Mugikortasun Jasangarriaren Lege Aurreproiektuari buruzkoa
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen ustez, egokia da Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak egindako “Euskadiko Mugikortasun Jasangarriaren Lege Aurreproiektua” izapidetzea, irizpenean jasotako gogoetekin. Aurreproiektuak mugikortasun jasangarri eta seguru baten garapen integrala lortu nahi du, ikuspegi soziala, ekonomikoa eta ingurumenekoa landuta. Europako hitzarmenek mugikortasun-eredu berria baldintzatzen dute, jasangarria, adimentsua eta erresilientea izan dadin. Kontsei...

EGABen Irizpena, Kable bidezko garraioaren lege-aurreproiektuari buruzkoa
Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak eskatu du baloratu dadila ea egokia den kable bidezko garraioa arautzeko arau espezifiko bat egitea, irizpenean egindako gogoeten arabera. Egun, kable bidezko garraioa Euskadin lau funikularretara murrizten dela gogorarazi du EGABek (Igeldo, Larreineta, Artxanda eta Santurtzi), "dimentsio oso apalak eta beste erkidego batzuek dituztenetatik oso urrun daudenak", eta Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari eskatu dio sektore hori lege-mailarekin arautzera bultzatzen duten arraz...

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak "2020-ko Memoria Sozioekonomikoa" aurkeztu du
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak "2020-ko Memoria Sozioekonomikoa" aurkeztu du
Memoria Sozioekonomikoak EAEko egoera sozial eta ekonomikoari buruzko datu eta estatistikak jasotzen ditu. EGABek aztertu, kontrastatu eta balioetsi egiten ditu zenbait gogoeta adostu arte, dokumentuan atxikita azaltzeko. Pandemiak 2020an eragindako inpaktu demografikoaren datu gogorrek, inoiz ez bezalako heriotzen kopuruarekin, txostenaren edukia baldintzatzen dutela ohartarazten du EGABek. Garai modernoetan aurrekaririk izan ez duen krisiaren indarrak atzeraldi ekonomiko sakona eragin zuen, eta BPGa -% 9,5 jaitsi zen EAEn. "Aurrekari...

Page 1 of 8First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  Next   Last