Jarduera > Batzordeak
 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2023/09/11

  1. 2023ko uztailaren 19 eta 21eko bileren akta- proposamenak aztertzea eta onartzea.
  2. Borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeen arloko hainbat dekretu aldatzen dituen Dekretu-proiektuari dagokion irizpen-aurreproiektuaren gaineko eztabaida eta onespena.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2023/07/21

  1. Euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko Dekretu-proiektuari dagokion irizpen-aurreproiektuaren eztabaidaren jarraipena.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2023/07/19

  1. 2023ko maiatzaren 26ko bileraren akta proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. Hurrengo Irizpenen jarraipen-txostenen gaineko iruzkin laburra:
  • EAEko txerri-azienda estentsiboaren ustiategiak antolatzeko oinarrizko arauak garatzeko DPri dagokion 8/22 Irizpena.
  • Trantsizio energetikoari eta Klima-aldaketari buruzko LAri dagokion 11/22 Irizpena.
  • Ingurumenerako Aholku Kontseiluaren osaera arautzen dituen DPri dagokion 17/22 Irizpena.
  • Euskal Sektore Publikoa Arrazionalizatzeko eta Dimentsionatzeko Erakundearteko Batzordea arautzen duen DPri dagokion 1/23 Irizpena.
  • Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren esparruan arau-hausteen berri emateko eta informatzaileak babesteko barneko informazio-sistema sortu eta arautzen duen DPri dagokion 9/23 Irizpena.
  1. Euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko Dekretu-proiektuari dagokion irizpen-aurreproiektuaren eztabaida.


 • Batzorde Iraunkorra 2023/07/06 • Memoria Sozioekonomikoaren Batzordea 2023/07/03

  1. Batzordea 2023ko ekainaren 16an egindako akta-proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. MSE 2022ren aurkezpena eztabaidatu eta onartzea (mezu nagusiak).


 • Memoria Sozioekonomikoaren Batzordea 2023/06/16

  1. Batzordea 2023ko ekainaren 9an egindako akta-proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. MSE 2022ren seigarren zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena.


 • Batzorde Iraunkorra 2023/06/15 • Sozial Garapenerako Batzordea 2023/06/13

  1. Aurreko akta-proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren Erregelamendua onartzen duen Dekretu-proiektuari dagokion irizpen‐aurreproiektuaren gaineko eztabaida eta onespena.


 • Memoria Sozioekonomikoaren Batzordea 2023/06/09

  1. Batzordea 2023ko maiatzaren 31an egindako akta-proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. MSE 2022ren bosgarren zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2023/05/26

  1. 2023ko urtarrilaren 11ko bileraren akta proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. Euskadiko mugikortasun jasangarriaren Lege-aurreproiektuari dagokion 7/21 Irizpenaren jarraipen-txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  3. Komunitate- eta etxe-konpostajerako instalazio eta jardueren araubide juridikoa eta kondizio teknikoak ezartzen dituen Dekretu-proiektuari dagokion irizpen-aurreproiektuaren eztabaida.
  4. EAEko sektore publikoaren esparruan arau-hausteen berri emateko eta informatzaileak babesteko barneko informazio-sistema sortu eta arautzen duen Dekretu-proiektuari dagokion irizpen-aurreproiektuaren eztabaida.


 • Memoria Sozioekonomikoaren Batzordea 2023/05/16 • Memoria Sozioekonomikoaren Batzordea 2023/05/09

  1. Batzordea 2023ko martxoaren 31n egindako akta-proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. MSE 2022ren hirugarren zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2023/05/02

  1. Aurreko akta-proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. Dekretu-proiektua, Zeinaren bidez arautzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasuna duten pertsonen enplegagarritasunarekin loturiko programak eta zerbitzuak eta Enplegu Zentro Berezien Euskal Erregistroari dagokion irizpen‐aurreproiektuaren gaineko eztabaida eta onespena.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2023/04/21

  1. Aurreko akta-proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. Laneratzeko enpresen kalifikazioa arautzen duen, horietan sartzeko prozedura eta horien erregistroa ezartzen dituen Dekretu-proiektuari dagokion irizpen‐aurreproiektuaren gaineko eztabaida eta onespena.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2023/03/20

  1. Aurreko akta-proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza Lege‐aurreproiektuari dagokion irizpen‐ aurreproiektuaren gaineko eztabaidaren jarraipena.


 • Memoria Sozioekonomiaren Batzordea 2023/03/17

  1. Batzordea 2022ko azaroaren 29an eta abenduaren 14an egindako aktak-proposamenaren aztertzea eta onartzea.
  2. MSE 2022ren lehenengo zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena.


 • Batzorde Iraunkorra 2023/03/09 • Batzorde Iraunkorra 2023/02/22 • Sozial Garapenerako Batzordea 2023/01/23

  1. Aurreko akta-proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. 10/21 Irizpenaren jarraipen-txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  3. Lankidetzarako eta elkartasunerako euskal Lege-aurreproiektuari dagokion Irizpen-aurreproiektuaren gaineko eztabaida eta onespena.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2023/01/12

  1. Aurreko aktaren proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza Lege-aurreproiektuari dagokion Irizpen-aurreproiektuaren gaineko eztabaidaren jarraipena.
  3. Seme-alabak dituzten familientzako laguntzen Dekretu Proeiktuari dagokion Irizpen-aurreproiektuaren gaineko eztabaida.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2023/01/11

  1. 2022ko azaroaren29ko bileraren akta proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. Euskal Sektore Publikoa Arrazionalizatzeko eta Dimentsionatzeko Erakundearteko Batzordea arautzen duen Dekretu-proiektuari dagokion irizpen-aurreproiektuaren eztabaida.