Jarduera > Batzordeak
 • Batzorde Iraunkorra 2022/10/05 • Sozial Garapenerako Batzordea 2022/09/30

  1. 5/22 Irizpenaren jarraipen txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  2. Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman itun sozialaren eta hitzarmenen araubidea arautzen dituen Dekretu-proiektuari dagokion Irizpen- aurreproiektuaren gaineko eztabaida eta onespena.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2022/09/26

  1. Aurreko akta proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. 2/21, 9/21, 12/21 eta 13/21 Irizpenen Jarraipen txostenen gaineko iruzkin laburra.
  3. Haurren eta nerabeen eskubideei eta horien berme, prebentzio eta babesari buruzko Lege-aurreproiekuari  dagokion Irizpen- aurreproiektuaren gaineko eztabaida eta onespena.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2022/07/15

  1. 2022ko ekainaren 2ko bileraren akta proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. Trantsizio energetikoari eta Klima-aldaketari buruzko Lege-Aurreproiektuari dagokion irizpen aurreproiektuaren eztabaida.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2022/07/05

  1. Aurreko aktaproposamena aztertzea eta onartzea.
  2. Euskal Autonomia Erkidegoan Jasangarritasunerako Hezkuntza sustatzeko buruzko Dekretu-Proiektuari buruzko dagokion Irizpenaren aurreproiektuarengaineko eztabaida eta onespena.


 • MSE Batzordea 2022/06/28

  1. 2022 ekainaren 20an egindako bileraren akta-proposamena  irakurtzea eta, bidezkoa bada, onestea.
  2. MSE 2021en aurkezpena eztabaidatu eta onartzea (mezu nagusiak).


 • MSE Batzordea 2022/06/20

  1. 2022ekainaren 15ean egindako bileraren akta-proposamena irakurtzea eta,bidezkoa bada,onestea.
  2. MSE2021aren seigarren zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena


 • MSE Batzordea 2022/06/15

  1. 2022 ekainaren 3an egindako bileraren akta-proposamena  irakurtzea eta, bidezkoa bada, onestea.
  2. MSE 2021aren bostgarren zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena.


 • Batzorde Iraunkorra 2022/06/15 • Sozial Garapenerako Batzordea 2022/06/14

  1. 2022ko martxoaren 17ko bileraren akta proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. Irizpenen jarraipen-txostenei buruzko iruzkin laburra:
   • 11/21 Euskadiko Inklusiorako eta diru sarrerak bermatzeko Euskal Sistemaren Legearen Aurreproiektuari buruzkoa.
   • 3/22 2021-2024 Enplegu Plan Estrategikoari buruzkoa
  3. EAEko 7-15 urteko biztanleen aho-hortzen osasunaren arloko prestazio sanitarioari buruzko  DPri dagokion irizpen aurreproiektuaren eztabaida.


 • MSE Batzordea 2022/06/03

  1. 2022 maiatxaren 13an egindako bileraren akta-proposamena  irakurtzea eta, bidezkoa bada, onestea.
  2. IV.2. Gizarte Babesa CC kapituluko Hirugarren Zirriborroaren zain dagoen “kontsiderazioak” eztabaidatu eta onartzea.
  3. MSE 2021aren laugarren zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2022/06/02

  1. 2022ko apirilaren5ko bileraren akta-proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. EAEn elikagaien hurbileko salmenta arautzen duen DPri dagokion irizpen aurreproiektuaren eztabaida.
  3. EAEko txerri-azienda estentsiboaren ustiategiak antolatzeko oinarrizko arauak garatzeko DPri dagokion irizpen aurreproiektuaren eztabaida.


 • MSE Batzordea 2022/05/13 • MSE Batzordea 2022/04/08

  1. 2022 martxoaren 18an egindako bileraren akta-proposamena  irakurtzea eta, bidezkoa bada, onestea.
  2. MSE 2021aren bigarren zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2022/04/05

  1. 2022ko urtarrilaren 20ko bileraren akta proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. EAEko itsasoko eta ur kontinentaletako turismo-arrantzari eta arrantza-erakustaldiei buruzko Dekretu-proiektuari dagokion 5/20 Irizpenaren Jarraipen txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  3. EAEko higiezinen mailegu-emaileen eta kreditu higiezinen bitartekarien administrazio-erregistroa eta haien jardueraren administrazio-kontrola arautuko duen Dekretu-proiektuari dagokion irizpen-aurreproiektuaren eztabaida.


 • MSE Batzordea 2022/03/18

  1. 2021 abenduaren 9an egindako bileraren akta irakurtzea eta, bidezkoa bada, onestea.
  2. MSE 2021aren lehenengo zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2022/03/17

  1. Aurreko akta proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. 14 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzei buruzko Dekretu-proiektuari dagokion Irizpen-aurreproiektuaren gaineko eztabaida eta onespena.


 • Batzorde Iraunkorra 2022/03/16 • Sozial Garapenerako Batzordea 2022/02/21

  1. Aurreko akta proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. Etxebizitza legez okupatzeko eskubide subjektiboari buruzko Dekretu-Proiektuari dagokion Irizpen-aurreproiektuaren gaineko eztabaida eta onespena.

    • Sozial Garapenerako Batzordea 2022/02/09

  1. Aurreko akta proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. Kiroleko Dopinaren aurkako Legea aldatzeko lege-aurreproiektuari dagokion 8/21 Irizpenaren Jarraipen txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  3. Enplegu plan estrategikoa 2021-2024ri dagokion Irizpenaren aurreproiektuaren gaineko eztabaida eta onespena.


 • Batzorde Iraunkorra 2022/01/21 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2022/01/20

  1. 2022ko urtarrilaren 10ko bileraren akta proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. 12/19 eta 7/20 Irizpenen Jarraipen txostenen gaineko iruzkin laburra.
  3. Bidaia-agentziei buruzko Dekretua bigarren aldiz aldatzen duen DPri dagokion irizpen aurreproiektuaren eztabaida.


 • Batzorde Iraunkorra 2022/01/10 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2022/01/10

  1. 2021ko abenduaren 14ko bileraren akta proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. 3/21 Irizpenaren Jarraipen txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  3. EAEn Aseguru eta berraseguru pribatuak banatzeko jarduera antolatu eta gainbegiratzeari buruzko DPri dagokion irizpen aurreproiektuaren eztabaida.


Urte Batzordeak