Jarduera > Batzordeak
  • MSE Batzordea 2021/01/15

    1. 2020ko azaroaren 2ko bileraren akta proposamena aztertzea eta onartzea. 

    2. MSE2020 abian jartzea: Aurkibidea eta lan-egutegia aztertzea eta, bidezkoa bada, onestea. Urte Batzordeak