Jarduera > Batzordeak
 • Sozial Garapenerako Batzordea 2024/02/29

  1. Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  2. 2024ko urtarrilaren 30ko bileraren akta-proposamena aztertu eta onartu.
  3. Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren ondorioz hildako biktimen seme-alaba umezurtzentzako dirulaguntza arautzen duen Dekretu-proiektuari dagokion irizpen-aurreproiektuaren gaineko eztabaida eta, hala badagokio, onartzea.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2024/02/16

   

  1. Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  2. 2024ko urtarrilaren 19ko bileraren akta-proposamena aztertu eta onartzea.
  3. Portuetako Udal Kontseiluak sortzeko Dekretu-proiektuari dagokion irizpen-aurreproiektuaren gaineko eztabaida eta, hala badagokio, onartzea.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2024/01/30

  1. Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  2. Garapenerako lankidetza-programetarako laguntzak arautzen dituen Dekretu-proiektuari dagokion 14/21 Irizpenaren jarraipen-txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  3. Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman itun sozialaren eta hitzarmenen araubidea arautzen dituen Dekretu-proiektuari dagokion 14/22 Irizpenaren jarraipen-txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  4. Laneratzeko enpresen kalifikazioa arautzen duen, horietan sartzeko prozedura eta horien erregistroa ezartzen dituen Dekretu-proiektuari dagokion 5/23 Irizpenaren jarraipen-txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  5. Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren Erregelamendua onartzen duen Dekretu-proiektuari dagokion 10/23 Irizpenaren jarraipen-txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  6. EAEko emakumeen eta gizonen berdintasunerako 2030 Estrategiari dagokion irizpen-aurreproiektuaren gaineko eztabaida eta, hala badagokio, onartzea.


 • Batzorde Iraunkorra 2024/01/22 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2024/01/19

  1. Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  2. 2023ko abenduaren 13ko bileraren akta-proposamena aztertu eta onartzea.
  3. Arrantza ikuskaritzako zerbitzuaren Dekretu-proiektuari dagokion 15/21 Irizpenaren jarraipen-txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  4. Euskal ondare-zuzenbidearen eta familia-ondarea eta -enpresa babestearen arloko berezitasunei buruzko Lege-aurreproiektuari dagokion irizpen-aurreproiektuaren gaineko eztabaida eta, hala badagokio, onartzea.
  5. Nekazaritza- eta elikagaigintza-industrien erantzukizunpeko adierazpenaren erregimena arautzekoa, eta EAEko Nekazaritza eta Elikagaigintza Industrien Erregistroaren antolamendua eta funtzionamendua arautzen duen Dekretu-proiektuari dagokion irizpen-aurreproiektuaren gaineko eztabaida eta, hala badagokio, onartzea.XSL (after substitution)