Jarduera > Batzordeak
 • Sozial Garapenerako Batzordea 2021/09/10 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2021/09/07 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2021/07/27 • MSE Batzordea 2021/07/13

  1. 2021ko ekainaren 18ko bileraren akta proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. MSE 2020 aurkezteko dokumentua eztabaidatu eta onartzea (mezu nagusiak).


 • MSE Batzordea 2021/06/18

  1. 2021 ekainaren 7an egindako bileraren akta proposamena irakurtzea eta, bidezkoa bada, onestea. 
  2. "II.4 Sektore publikoa" kapituluaren azken paragrafoa berrikustea, bosgarren bidalketaren zain.
  3. MSE 2020aren seigarren zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2021/06/17

  1. 2020ko abenduaren 17ko bileraren akta proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. “2021-2024 Industria Garatzeko eta Nazioartekotzeko Plan Estrategikoari dagokion aurreirizpenaren eztabaida.


 • Batzorde Iraunkorra 2021/06/17 • MSE Batzordea 2021/06/07

  1. 2021 maiatzaren 14an egindako bileraren akta proposamena irakurtzea eta, bidezkoa bada, onestea.
  2. MSE 2020aren bosgarren zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena.


 • MSE Batzordea 2021/05/14

  1. 2021 apirilaren 23an egindako bileraren akta proposamena irakurtzea eta, bidezkoa bada, onestea.
  2. MSE 2020aren laugarren zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena.
  3. MSE 2020ren lan-egutegia aldatzeko/luzatzeko  proposamena.


 • Sozial Garapenerako Batzordea  2021/05/06

  1. EAEn etxebizitzen eta zuzkidura-bizitokien gutxieneko bizigarritasun-baldintzak arautzen dituen Dekretu-proiektuari dagokion aurreirizpenaren gaineko eztabaida eta onespena.


 • Sozial Garapenerako Batzordea  2021/05/03

  1. 2020 azaroaren 10ean egindako bileraren aktaren proposamena irakurtzea eta, bidezkoa bada, onestea.
  2. Euskadiko Memoria Historikoaren eta Demokratikoaren Lege Aurreproiektuari dagokion aurreirizpenaren gaineko eztabaida eta onespena.


 • MSE Batzordea 2021/04/23

  1. 2021 martxoaren 26an egindako bileraren akta proposamena irakurtzea eta, bidezkoa bada, onestea.
  2. MSE 2020aren hirugarren zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena.


 • MSE Batzordea 2021/03/26

  1. 2021 martxoaren 15ean egindako bileraren akta proposamena irakurtzea eta, bidezkoa bada, onestea.
  2. MSE 2020aren bigarren zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena


 • MSE Batzordea 2021/03/15

  1. 2021 urtarrilaren 15ean egindako bileraren akta irakurtzea eta, bidezkoa bada, onestea.
  2. MSE 2020aren lehenengo zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena


 • Batzorde Iraunkorra 2021/02/12 • MSE Batzordea 2021/01/15

  1. 2020ko azaroaren 2ko bileraren akta proposamena aztertzea eta onartzea. 

  2. MSE2020 abian jartzea: Aurkibidea eta lan-egutegia aztertzea eta, bidezkoa bada, onestea. Urte Batzordeak