Jarduera > Batzordeak
 • MSE Batzordea 2021/03/26

  1. 2021 martxoaren 15ean egindako bileraren akta proposamena irakurtzea eta, bidezkoa bada, onestea.
  2. MSE 2020aren bigarren zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena


 • MSE Batzordea 2021/03/15

  1. 2021 urtarrilaren 15ean egindako bileraren akta irakurtzea eta, bidezkoa bada, onestea.
  2. MSE 2020aren lehenengo zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena


 • Batzorde Iraunkorra 2021/02/12 • MSE Batzordea 2021/01/15

  1. 2020ko azaroaren 2ko bileraren akta proposamena aztertzea eta onartzea. 

  2. MSE2020 abian jartzea: Aurkibidea eta lan-egutegia aztertzea eta, bidezkoa bada, onestea. Urte Batzordeak