Erakundea > Osaera
Osaera
 
Batzordeak hogeita hamabi kide izango ditu:
  • Zortzi pertsona ordezkaritzarik handiena duten sindikatu-erakunde eta -konfederazioetako ordezkari gisa eta ordezkaritza duten sindikatuetako ordezkari gisa. 
  • Zortzi pertsona enpresa-konfederazioetako ordezkari gisa. 
  • Zortzi pertsona, honako hauek ordezkatzeko: merkataritza, industria eta nabigazioko ganberak; Aurrezki kutxak eta finantza-erakundeak, Kooperatibak, lan-sozietate anonimoak, Arrantzako erakundeak, Nekazaritzako erakundeak, Kontsumitzaileen erakundeak eta gizarte–ekintzaren hirugarren sektorea.
  • Zortzi aditu Batzordeko eginkizunekin zerikusia duten gaietakoak.

Batzordeak presidentea eta idazkari nagusia ditu, eta, gainera, zerbitzu tekniko eta administratiboak  ditu.
Batzordekideak lau urteko aldietarako hautatuko dira, eta ez da eragozpenik izango behin eta berriro hautatzeko.
Erabakiak hartzeko organo gorena Osoko Bilkura da. Bere zereginen artean, besteak beste, Lehendakariari proposatzea presidentearen kargua nork bete behar duen;

Batzordeari esleitutako eginkizunak betetzearen inguruan, dagozkion erabakiak onartzea; Lan-komisioak sortu eta kentzea eta Batzordearen aurrekontua, plantilla, urteko Memoria Sozioekonomikoa eta jarduerena eta batzordeek bidalitako irizpenen, ebazpenen eta txostenen aurreproiektuak onartzea ditu.

Une honetan honela dago eratuta:

Presidentea: Emilia M. Málaga Pérez

Idazkari Nagusia: Lorea Soldevilla Palazuelos

‘A’ TALDEA OSATZEN DUTEN BATZORDEKIDEAK

Batzordekide hauek konfederazio eta erakunde sindikalek izendatzen dituzte

Euskadiko Langile Komisioen (Euskadiko CC.OO) Konfederazio Sindikalak proposatuz

Titularrak

Garbiñe Espejo Jairo
Jone Robledo Zapatero
Oskar Arenas Velasco
Estibaliz Montero Mendoza
Santiago Martínez Pérez

Ordezkoak

Goyo Martín Benito
Jorge Hurtado Abrisqueta
Arantza Martínez Tobalina
Begoña Blanco Santos
Alfonso Ríos Velada

Euskadiko Unión General de Trabajadores (UGT-Euskadi) sindikatuak proposatuz

Titularrak

Maribel Ballesteros Martínez
Esperanza Morales Quicios
Raúl Arza Vélez

Ordezkoak

Jesús Mª García de Cos
Arantza Ruiz Huidobro
Carlos Trevilla Acebo

‘B’ TALDEA OSATZEN DUTEN BATZORDEKIDEAK

Batzordekide hauek Enpresaburuen Euskal Konfederazioek izendatzen dituzte

Titularrak

Pablo Martín Goitia
Aitor Otaola Díez de Alda
Nerea Zamácola Gárate 
Adolfo Rey Gómez
Patxi Sasigain Sáez de Buruaga
Gonzalo Salcedo Bilbao
Yoana Arambalza Zalbidea
Virginia Múgica Conde

Ordezkoak

Silvia Ara Quincoces
Juan Ugarte Aguirrezabal
José Miguel Ayerza Mendiburu
Julián Ruiz Gutierrez
Ana Boto Sánchez
Ana García Polanco
Fernando Raposo Bande
Eduardo Aréchaga Cilleruelo

‘C’ TALDEA OSATZEN DUTEN BATZORDEKIDEAK

Batzordekide hauek EAEko sektore, instituzio, erakunde edo elkarte bakoitzak izendatzen ditu

 

Merkataritza, Industria eta Nabigazioko Ganberek proposatuz

Titularrak

Jesús María Corres Santos

Ordezkoak
Eduardo Mozo de Rosales Fano

Aurrezki Kutxek eta Finantza Erakundeek proposatuz

Titularrak

Pedro Martínez de Alegría Pinedo

Ordezkoak
Rafael Aranguren Ilardia

Kooperatibek proposatuz
Titularrak

Patxi Olabarria Furundarena

Ordezkoak
Fco. Javier Sanz Santaolalla

Lan-Sozietate Anonimoek proposatuz
Titularrak

Olatz Jaureguizar Ugarte

Ordezkoak

Javier Muñecas Herreras 

Arrantza arloko erakundeek proposatuz

Titularrak
Aurelio Bilbao Barandica
Ordezkoak

Luis Francisco Marín Andrés

Nekazaritza arloko erakundeek proposatuz

Titularrak
Garikoitz Nazabal Etxabe

Ordezkoak
Iñigo Bilbao Rekagorri

Kontsumitzaileen Erakundeek proposatuz
Titularrak
Ana Alzaga Menaza

Ordezkoak

Jon Ariño Gallego

Gizarte Ekintzaren alorreko Hirugarren Sektoreko Erakundeek proposatuz

Titularrak
Gonzalo Rodríguez Aguirregoitia

Ordezkoak
Iñigo Vidaurrazaga Vidal
‘D’ TALDEA OSATZEN DUTEN BATZORDEKIDEAK, ADITUAK

Titularrak

Joseba Madariaga Ibarra

Begoña Pedrosa Lobato

Aitor Alzola Martínez de Antoñana

Arantza Estefanía Larrañaga

Fernando Fantova Azcoaga

Jon Barrutia Güenaga

Itziar Alkorta Idiakez