Jarduera > Batzordeak
 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2019/02/19

  1. Natura-ondarea kontserbatzeko legearen Aurreproiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaidaren jarraipena eta onespena hala badagokio.
  2. Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Administrazioari buruzko Legearen Aurreproiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaidaren jarraipena eta onespena hala badagokio.

    • Europako Gaien Batzordea 2019/02/11

  1. Azkenengo bileraren aktaren onespena, hala badagokio.
  2. 17/2, 17/6 eta 18/5 Irizpenen Jarraipen Txostenen gaineko iruzkin laburra.
  3. Natura-ondarea kontserbatzeko legearen Aurreproiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaida eta onespena hala badagokio.
  4. Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Administrazioari buruzko Legearen Aurreproiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaida eta onespena hala badagokio.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2019/02/11

  1. 2018ko Abenduaren 19ko bileraren aktaren onespena, hala badagokio.
  2. 18/1, 18/10, 18/13 eta 18/14 Irizpenen Jarraipen Txostenen gaineko iruzkin laburra.
  3. Arreta goiztiarraren arloko lanbide-kualifikazioa egiaztatzeko balio duten tituluen, ikasketen eta lanbide-gaitasunen katalogoari buruzko Dekretu Proiektuaren aurreirizpenaren eztabaida.


 • Europako Gaien Batzordea 2019/02/07

  1. Honekin batera bidaltzen den aztergaien zerrenda jarraituz, Euskadiko  EGAB eta CESER Nouvelle Aquitainarekin aldebiko batzarra.


 • Europako Gaien Batzordea 2019/01/25

  1. 2018ko abenduaren 20ko bileraren aktaren onestea, bidezkoa bada.
  2. Akitaniak “Prestakuntzari lotuta, mugaz gaindiko mugikortasunaren aukerak eta eragozpenak” lanari dagokionez egin duen proposamenaren azterketa. Aurreko bileraren jarraipena eta gaiaren arloan interesa duten audizioak identifikatzea.
  3. Otsailak 7 Burdeosen, Akitania Berriko CESER entitatearekin alde biko bilera, hirugarren sektore sozialari buruzkoa.
  4. Pasabide atlantiarrari buruzko lana: RTA Lantaldearen urtarrilaren 29ko bilera lanaren mugak ezartzearen ondoreetarako.

   

   Urte Batzordeak