Berriak > Azken berriak
Euskadiko EGABren azken berriak
Industria-Sektorearen oraintsuko bilakaera.
Kontu Ekonomikoen eta Hiru hileko Kontu Ekonomikoen (HKE) datuen arabera, 2014ko otsailean argitaratutakoak), 2005ean industria-sektoreak BPGaren %25,8 betetzen bazuen uneko prezioetan, 2012an %20,7 (13.402 milioi euro) izatera pasatu zen, 187.703 lanpostu izanik Dedikazio Osoko Baliokidetzakoak (DOB). Horrek lanpostu guztien %21,4 DOB erakoa zela esan nahi du, 2005ean %25,8ra iristen bazen ere.   HKE datuek azaltzen dute 2007ko bigarren hiruhilekotik aurrera industria-ekoizpenaren hazkunde-tasa errealak apurka-apurka ahultzen joan zirel...

Merkataritzak behera egin zuen 2013an, baina 2012an baino gutxiago.
EUSTATek argitaratutako handizkako eta txikizkako merkataritzen datuetatik abiatuta, 2013an merkataritzako salmentek behera egin dutela ondoriozta daiteke, baina 2012an egin zutena baino gutxiago. Horrela, 2013an handizkako merkataritzaren indizea –%0,9 izan zen bitartean, 2012an –%3,5 izan zen; aldiz, txikizkako merkataritzarena –%4 izan zen 2013an, aurreko urtekoa –%5,1 izanik.   Aldi berean, ikus dezakegu 2013an salmentak gehiago jaitsi zirela txikizkako merkataritzan handizkakoan baino.   Txikizkako me...

Desberdintasunak areagotuz doaz.
Lehenik eta behin nabarmendu behar da, nahiz eta krisi ekonomiko larria jasan, euskal biztanleriak dituen bizi-baldintzak eta ongizate-maila ingurukoenen gainetik mantentzen direla.   Errenta- eta ongizate-mailek Estatuko bataz bestekoaren gainetik egoten jarraitzen dute; Europako testuinguruan ere oso posizio onean daude, Finlandiaren, Austriaren edota Herbeheren pare, errentaren berdintasunezko banaketaren erreferentzia.   Hala ere, 2012ko Txostenean ohartarazten zen bezala, Europako zein EAEko bizi-baldintzetan ematen ari den b...

Bizi-Baldintzak EAE-n 2013.
Apirilaren 11n EGABen Osoko Bilkurak “EAEn 2013. urteko Txosten Soziekonomikoaren” lehenengo zatia onartu zuen eta, beste jakintzagaien artean, EAEko bizi-baldintzei buruzko analisia eransten du.   Euskal familien bizi-baldintzek okerrera egin dute…   INEren “Bizi Baldintzen Galdeketari" jarraiki, lehenik eta behin, 2012. urtean EAEn batez besteko errenta bai etxebizitzako, baita pertsonako ere, jaitsi da (-%2,7 eta -%1,8, hurrenez hurren), EEk duen joeraren ildotik, nahiz eta jaitsiera biziagoa izan (azke...

Langabeziak hazten jarraitu du Euskadin 2014ko lehen hiruhilekoan, nahiz eta hazkundea ez den hain bizia izan.
Enplegu, Prezio eta Soldaten Adierazleak, 2014ko Apirila.   LAN MERKATUA A. EUSTAT – BJSI* BATEZ BESTEKOA BATEZ BESTEKOA 2012 BATEZ BESTEKOA 2013 II 2013 III 2013 IV 2013 ...

2014-2016rako Industrializazio-Planari buruzko EGAB-en Irizpena.
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen Osoko Bilkurak gaur goizean “2014-2016rako industrializazio-planari” buruzko irizpena onartu du. Hori Eusko Jaurlaritzako Garapen Ekonomiko eta Lehiakortasunerako Sailak aurkeztu du. Hainbat gogoeta egin ondoren, Osoko Bilkuraren iritziz izapidetzea egokia da. EGABen ustez planaren arrazoiak eta aukera positiboak dira; dena den, “pixka bat atzeratuta” iristen da, egungo egoera ekonomikoa kontuan hartuta. Egiteko metodologiari dagokionez, bere esanetan, sindika...

EGABEk lan-aukerak areagotzeko eta laneratzea sustatzeko dekretuaren aldarazpenari buruzko Irizpena.
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketarako Sailak aurkeztu duen proiektuaren xedea  327/2003 Dekretuaren barruko ezarpen batzuk 2011. urtean lana, enplegua eta lanbide prestakuntzaren arloko lan-legeriaren betearazpenaren esparruko funtzioak eta zerbitzuak EAEri eskualdatzeari egokitzea da; halaber, aldaketaren xedea prestakuntzako jarduerarako diren instalazioei eta erakunde laguntzaileei ematen zaizkien diru-laguntzen zenbatekoari buruzko aldarazpenak sartzea da. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak lan-a...

Familien gehiegizko zorra : Ikuspegi integrala.
Azterketak agerian uzten du arazoari tratamendu integrala eman behar zaiola; hala, gehiegizko zorpetze-egoerak prebenitzeko, ad-hoc erakundeak eta prozedurak sustatu behar dira. Horrez gain, ordaintzen ez bada, hautabidezko konponbideak (bai auzibidetik kanpokoak, baita judizialak ere) bilatzen lagundu behar da.   Ziurrenik, familia-gainzorpenari buruzko analisia EGABek azken denboraldian egindako kontuzko txostenetariko bat da, gizarte-sentikortasun handiko gaia baita, familien bizia baldintzatzen duen oinarrizko elementuari, hain zuzen...

EAEko familien gehiegizko zorra: analisia
Otsailaren 19an Euskadiko EGABek familia-gainzorpenari buruzko ikerketa onartu zuen. Arazoa denboran kokatzen du, lege-antolamenduan izandako aldaketak aztertzen ditu eta egoera Alemaniakoarekin eta Frantziakoarekin alderatzen du. Gainera, hainbat gogoeta eta gomendio burutzen ditu, fenomenoaren ondorio negatiboei aurre egiteko.   Herri-politikek, kultur sinesmenek eta dinamismo ekonomikoak etxeetako zorpetzea herrialde europarren batez bestekoaren gainetik gora uztea bultzatu eta bizkortu zuten eta krisiak ahulezia hori agerian utzi du....

EGABek Euskadiko etxeetan dagoen gainzorpenari buruzko ikerketa aurkeztu du.
EGABek Euskadiko etxeetan dagoen gainzorpenari buruzko ikerketa aurkeztu du.
Etxeetako gainzorpena fenomeno konplexua da; hala, ez dago definizio partekaturik, ezta neurtzeko metodorik ere. 2003. eta 2011. urteen artean etxeetako zorpetzeak %5,4 egin zuen gora EE27an. Hazkuntzarik altuena (%12,1) Espainiari dagokio. 2006tik 2011ra bitartean Euskadiko etxeen herenak indarrean zuen mailegu edo kreditu bat, gehienek, etxebizitza erosteko erabilia. Hamar etxebizitzatatik batek familiaren diru-sarreren %40 hipoteka-maileguak ordaintzera bideratzen du. EGABen ikerketak zordunen babes-neurriak aztertzen ditu, bigarre...

Page 18 of 24First   Previous   13  14  15  16  17  [18]  19  20  21  22  Next   Last