Argitalpenak > Libros
Deskargatu dokumentua hemendik:

Edukia

2/23 IRIZPENA URTARRILAREN 16KOA, SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO LAGUNTZEN DEKRETU-PROIEKTUARI BURUZKOA

2023ko urtarrilaren 2an Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren idatzia jaso zen Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordean, eta horren bitartez Seme-alabak dituzten Familientzako Laguntzen Dekretu Proiektuari buruzko txostena eskatu zen, maiatzaren 17ko 8/2012 Legearen 3.1 artikuluan ezarritakoari jarraituz, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearena.

Kontsultatu zaigun ekimen arautzailearen xedea da Eusko Jaurlaritzak, familia politika arloan eskuduna den sailaren bitartez, seme-alabak dituzten familiei emango dizkien laguntzen esparru berria arautzea, jarduketa modalitate hauen bitartez: a) Laguntza ekonomikoak seme-alabengatik; b) Ezohiko laguntza ekonomikoak erditze anizkoitza, adopzio nazional anizkoitza eta nazioarteko adopzioa direla eta.

Dokumentuaren kopia berehala igorri zitzaien Batzordeko Osoko Bilkurako kide guztiei, proposamenak eta iritziak bidaltzeko, eta horien berri emateko kasuan kasuko Lan Batzordeari, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen Funtzionamendu Erregelamenduan ezarritakoaren arabera. 2023ko urtarrilaren 12an Sozial Garapenerako Batzordea bildu zen, eta hartutako erabakietatik abiatuz, Irizpen-proiektu hau formulatu da, Osoko Bilkurara eramateko; bertan aho batez onartu da.

(Ikus 2/23 irizpen osoa)