Argitalpenak > Libros
Deskargatu dokumentua hemendik:

Edukia

IRIZPENA 5/21, 2024RAKO EKONOMIA ZIRKULARRAREN ETA BIOEKONOMIAREN PLANARI BURUZKOA

I.- AURREKARIAK

2021eko uztailaren 8an, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren idazki bat sartu zen Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordean, “2024rako Ekonomia Zirkularraren eta Bioekonomiaren Planari” buruzko txostena eskatzeko, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen maiatzaren 17ko 8/2012 Legearen 3. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Plan honen xedea da Euskadik baliabideen erabileran ekonomia eraginkorrago baterantz egin dezan bultzatzea, ekoizpen- eta kontsumo-eredu berri batera bideratutako berrikuntzaren bidez, eta lankidetza publiko-pribatu baten bidez, herritarrak, enpresak eta Administrazioa modu eraginkorrean inplikatuz helburu komuna lortze aldera. Hori guztia "Europa hegoaldean ekonomia zirkularrean eta bioekonomian erreferentziazko eskualde gisa kokatutako Euskadi baterantz aurrera egiteko, non ingurumena jasangarritasunaren, lehiakortasunaren eta enplegu-sorkuntzaren funtsezko faktore bihurtzen den, eta hazkunde ekonomikoa baliabide naturalen kontsumotik, hondakinen sorreratik eta berotegi-efektuko gasen emisiotik bereizten den" (Planaren ikuspegia).

Berehala bidali zitzaien dokumentuaren kopia Kontseiluaren Osoko Bilkurako kide guztiei, beren proposamenak eta iritziak bidal zitzaten eta dagokion Lan Batzordeari helaraz ziezazkioten, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen Funtzionamenduari buruzko Erregelamenduan ezarritakoaren arabera. Ekonomiaren Garapenerako Batzordea 2021eko uztailaren 27an bildu zen, eta, hartutako erabakietatik abiatuta, irizpen-proiektu hau egin zen, uztailaren 30eko Kontseiluaren Osoko Bilkuran aurkezteko, eta aho batez onartu zen.