Argitalpenak > Libros
Deskargatu dokumentua hemendik:

Edukia

IRIZPENA 6/21, 2021-2024 ALDIRAKO ENERGIA TRANTSIZIORAKO ETA KLIMA ALDAKETARAKO PLANARI BURUZKOA

I.- AURREKARIAK

2021eko uztailaren 7an, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren idazki bat sartu zen Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordean, 2021-2024 aldirako Energia Trantsiziorako eta Klima Aldaketarako Planari buruzko txostena eskatzeko, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen maiatzaren 17ko 8/2012 Legearen 3.1.d) artikuluan ezarritakoaren arabera.

Plan honek Eusko Jaurlaritzaren XII. legegintzaldiko Gobernu Planaren lau helburu lortzen laguntzen du, eta lurraldearen erresilientzia helburu gehigarri gisa bilatzeko beharra gehitzen du.

Planaren helburu zehatzak hauek dira:

  • Berotegi-efektuko gasen isurketa % 30 murriztea.

  • Energia berriztagarrien kuota energiaren azken kontsumoaren % 20 izatea lortzea.

  • Euskal lurraldeak klima-aldaketaren aurrean duen erresilientzia ziurtatzea.

Gainera, Plana ezartzeak beste bi helburu lortzen lagunduko du:

  • Langabezia % 10etik behera jaistea.

  • I+Gko konbergentzia lortzea Europako batez bestekoarekin.

Berehala bidali zitzaien dokumentuaren kopia Kontseiluaren Osoko Bilkurako kide guztiei, beren proposamenak eta iritziak bidal zitzaten eta dagokion Lan Batzordeari helaraz ziezazkioten, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen Funtzionamenduari buruzko Erregelamenduan ezarritakoaren arabera. Ekonomiaren Garapenerako Batzordea 2021eko uztailaren 27an bildu zen, eta, hartutako erabakietatik abiatuta, irizpen-proiektu hau egin zen, uztailaren 30eko Kontseiluaren Osoko Bilkuran aurkezteko, eta aho batez onartu zen.