Jarduera > Agenda
Jarduera

MSE Batzordea

2021(e)ko ekainak 18, ostirala
  1. 2021 ekainaren 7an egindako bileraren akta proposamena irakurtzea eta, bidezkoa bada, onestea. 
  2. "II.4 Sektore publikoa" kapituluaren azken paragrafoa berrikustea, bosgarren bidalketaren zain.
  3. MSE 2020aren seigarren zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena.