Jarduera > Agenda
Jarduera

Ekonomia Garapenerako Batzordea

2023(e)ko uztailak 19, asteazkena
  1. 2023ko maiatzaren 26ko bileraren akta proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. Hurrengo Irizpenen jarraipen-txostenen gaineko iruzkin laburra:
  • EAEko txerri-azienda estentsiboaren ustiategiak antolatzeko oinarrizko arauak garatzeko DPri dagokion 8/22 Irizpena.
  • Trantsizio energetikoari eta Klima-aldaketari buruzko LAri dagokion 11/22 Irizpena.
  • Ingurumenerako Aholku Kontseiluaren osaera arautzen dituen DPri dagokion 17/22 Irizpena.
  • Euskal Sektore Publikoa Arrazionalizatzeko eta Dimentsionatzeko Erakundearteko Batzordea arautzen duen DPri dagokion 1/23 Irizpena.
  • Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren esparruan arau-hausteen berri emateko eta informatzaileak babesteko barneko informazio-sistema sortu eta arautzen duen DPri dagokion 9/23 Irizpena.
  1. Euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko Dekretu-proiektuari dagokion irizpen-aurreproiektuaren eztabaida.