Komunikazioa > Azken berriak
Euskadiko EGABren azken berriak
EGABen Irizpena, Prestakuntza Espezialitateen Euskal Katalogoari eta Enplegurako Prestakuntzako entitateen Euskal Erregistroari buruzkoa
Euskadiko EGABek egoki deritzo "Prestakuntza Espezialitateen Euskal Katalogoari eta Enplegurako Prestakuntzako Entitateen Euskal Erregistroari buruzko Dekretu-proiektua" izapidetzeari, bere irizpenean bildu dituen kontsiderazioekin.  Katalogoa eta Erregistroa “enplegurako prestakuntzaren kalitatea egiaztatzeko funtsezko tresna” modura hartzen dira. Lehenengoak prestakuntzarako ekintzei zentzua emango dieten espezialitateak identifikatzen ditu eta bigarrenaren bitartez, enplegurako prestakuntza eskaintzen duten entitateak e...

EEGABren Irizpena, EAEko Gizarte-Zerbitzuen 2016-2019 epealdirako Plan Estrategikoari dagokiona
EEGABk egokitzat jo du “EAEko Gizarte-Zerbitzuen 2016-2019 epealdirako Plan Estrategikoa” izapidetzea, erakunde aholku-emaile honek egin dituen gogoetak erantsiz.  Irizpenean gogorarazi denez, aurten amaitzen da Gizarte arloko Prestazioen eta Zerbitzuen Katalogoan eta Zerrendan jasotzen diren zerbitzuen unibertsaltasuna bermatzeko epea, “eta ez dira bete, haren edukiari eta ezaugarririk behinenei dagokienez, legez ezarririk dauden epeak”.  Unibertsitateak gizarte-zerbitzuen ikerkuntzaren arloan duen r...

EGABek bihar aurkeztuko ditu Itsas Estrategia Atlantikoaren gaineko proposamen berriak
Bihar Bilbon egingo den jardunaldian, EGABek Euskadiko Estrategia Atlantikoko Taldea elkartuko du, itsasertz atlantikoko eskualdeetako homologoekin batera itsas estrategiaren arloan egin dituen lanak aurkezteko   Europako Batzordearen azterlanek itsas ekonomia europarraren ustiatu gabeko aberastasun eta enplegu potentziala identifikatu dute; azaldu dutenez, zazpi milioi enplegu eta 600.000 milioi euroko balio erantsi gordina sorraraztea eragingo lukete 2020. urterako, eta hazkunde potentzial handiena daukaten sektoreen artean nabarmen...

Euskadin osasun laguntza jasotzen duten gaixoen segurtasun neurriei buruzko Dekretu Proiektuaren inguruan EGABren Irizpena
Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen iritziz “Euskadin kokatutako osasun-zentro eta -zerbitzuetan osasun-laguntza jasotzen duten gaixoen segurtasun-neurriei buruzko dekretu-proiektua” izapidetzea egokia da, kontsulta-organoak egin dituen gogoetekin.  Europan ospitaleratuak dauden pertsonen %8 eta %12 bitartean osasun-arretaren prozesuan zehar kontrako ondorioren bat jasaten du. Erdia praktika seguru errazekin prebeni daiteke eta horien eraginkortasuna frogatuta dago.  Batzordeak segurtasun-planean talde...

EGAB ren Irizpena, EAEko diru-laguntzen erregimena arautzen duen Aurreproiektuari buruzkoa
Euskadiko EGABren ustez “Euskal Autonomia Erkidegoko Diru-laguntzen Araubideari buruzko Legearen Aurreproiektua” izapidetzea egokia da, irizpen honetan egiten diren oharrekin. Aurreproiektuak diru-laguntza publikoak arautzeko esparru juridiko zehatz eta propioa eratu nahi du.  Kontseilua harrituta dago, aurreproiektuak “euskal administrazio publiko guztietarako erregimen arautzaile homogeneo bat ezartzea ukatzen duelako” eta ez dituelako Foru Aldundiak eta tokiko erakundeak barne hartzen. EGAB ez dator bat plan...

Euskadiko EGABk Nazioz Gaindiko Sare Atlantikoaren (RTA) eta Europako Eskualde Periferiko eta Itsastarren Konferentziaren (EPIK) batzar nagusian parte hartu du
Euskadiko EGABk Nazioz Gaindiko Sare Atlantikoaren (RTA) eta Europako Eskualde Periferiko eta Itsastarren Konferentziaren (EPIK) batzar nagusian parte hartu du
Euskadiko EGABk RTAren batzar nagusian parte hartu du, kide fundatzailea baita eta Batzorde Betearazlean baitago. Halaber, Eskualde Periferiko eta Itsastarren Konferentzian izan da, espazio atlantiko europarreko EGABekin eta pareko erakundeekin batera kidea baita.  Abenduaren 2an Euskadiko EGABk Nazioz Haraindiko Sare Atlantikoaren (RTA) Orientabideen Batzordean parte hartu zuen. Nolanahi ere, eskualde atlantikoetako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeen eta pareko erakundeen sareari dagozkion erabaki estrategikoak hartzeko batzar-...

EGABen Irizpena Euskadiko kooperatibei buruzko Lege Aurreproiektuaz
EGABek egokitzat jotzen du Euskadiko Kooperatibei buruzko Lege Aurreproiektua izapidetzea, aholku organo horrek egindako gogoetak erantsita; batez ere, parte hartze instituzionalaren gainekoak.  Batzordeak azpimarratu egiten du Euskadiko Kooperatiben Konfederazioari kooperatiba-mugimenduaren ordezkari gisa giltzarri izatea dagokiola, eta proposatzen du legeak hura “EAEko kooperatiba-mugimenduaren solaskide” gisa definitu dezala, “agente soziala” deitu beharrean.  Txostenak gogora dakar kapitalean part...

Novia Salcedo Fundazioaren agerraldia, Pegasus Proiektua aurkezteko
Novia Salcedo Fundazioaren agerraldia, Pegasus Proiektua aurkezteko
Gaur, ostirala, abenduaren 11, Helena Orellak eta Paloma Izaguirrek agerraldia egin dute EGABen osoko bilkuran, Novia Salcedo Fundazioak koordinatutako “Youth Employment Campaign” Pegasus Proiektuaren aurrerapena aurkezteko. Kanpainaren eta proiektuaren koordinatzailea da Helena Orella; Paloma Izaguirre, aldiz, Fundazioaren komunikaziorako arduraduna da.   Gizarte zibilaren ekimena da kanpaina, ehunka milioi gaztek munduko hainbat tokitan pairatzen duten langabeziaren edo gizalegezko enplegurik ezaren inguruan hausnartzeko, p...

EGABen Irizpena, Euskal kultura ondareari buruzko Lege Aurreproiektuaren gainean
Kultura ondarea erkidego baten iraganetik berez jasotzen den kultura oinordetza da. Erkidegoa ondare horrekin bizi da eta egungo eta etorkizuneko belaunaldiei helarazten die. EGABen ustez, aurreproiektu hau tramitatzea egokia da, irizpenean egin dituzten oharrak kontuan hartuta.  Batzordeak gogorarazi duenez, 2012an irizpen bat igorri zuen antzeko proiektu bati buruz eta arraroa egin zaio aurreproiektu berrian ez dela aurreko agiri hori aipatzen.  Irizpenean nabarmendu denez, igorritako testuan ez dira liburuak aurreikusi ku...

EGABren Irizpena desgaitasunen bat duten pertsonen aparkatze txartelari buruz
EGABk egokitzat jotzen du desgaitasunen bat duten pertsonen aparkatze txartela arautzeko proiektuaren tramitazioa, betiere irizpenean egiten dituen ohartarazpenak kontuan hartuz. Ohartarazpen horien artean honakoak nabarmendu behar dira: erreserbatutako plazen zuzkidura handitzea eta beharrezko neurriak hartzea egiaztapenaren erabileran gehiegikeriak saihesteko. Arau berriak txartela eskatzeko eskubidea zabaltzen die ikusmen urritua duten pertsonei, desgaitasunen bat duten pertsonen kolektiboaren garraioan eta mendekotasunaren artapenean ...

Page 10 of 27First   Previous   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Next   Last