Komunikazioa > Azken berriak
Euskadiko EGABren azken berriak
asteazkena, 24 uztailak 2019

Ekonomia Garapenerako Batzordea bildu da Mugikortasun Iraunkorrari buruzko Legearen Aurreproiektuari buruzko Irizpen Proiektuan sartutako  erredakzio berrien azterketa egiteko eta 4/2015 Legea, lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzekoa, garatzeko Dekretu Proiektuari buruzko Aurreirizpena eztabaidatzeko eta onesteko hala badagokio.