Komunikazioa > Azken berriak
Euskadiko EGABren azken berriak
astelehena, 22 martxoak 2010
  • Ekonomia Eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak merkatuarekiko erlazioa baloratzeko bakarrik eskatzen du soldatekin hurbilketa badago.
  • Nabarmendu du enpleguan enfasia jarri behar dela laneratzeko mekanismo gisa.
Hainbat erakunde sindikalek EGABk “DBE soldata maila baxuenetatik gertuegi dago eta ondorioz murriztu behar da” adierazten duen irizpena onartu izanari buruz komunikabideetan argitaratutako adierazpenen aurrean, guztiz faltsua dela adierazi behar dugu. Errentari buruz dagoen erreferentzia bakarrak, lansariak ere aipatzen dituenak, irizpen zabalean, honakoa dio zehazki: ... “Dekretuaren aplikazioa garatzeko orduan lan-merkatuarekiko erlazioa baloratu behar da laguntzen zenbatekoa eta lan-sektore batzuen ordainsariak hurbilduz gero”. Adierazpen horretatik asmo txarreko iritziek baino ezin dute egiten den interpretazioa atera. Oso garrantzitsua da baloratzea berau adostasun zabaleko iritzia dela, Batzorde honetan dauden erakundeen zentzun batean zein besteko iritzi partikularrak kaltetzen ez dituena.
Aitzitik, EGABan enplegua politika sozialen ardatza egiteko eta Lanbide eta arauan aurreikusitako laneratzeko hitzarmenak eraginkorrak izatea egiteko iritzia, ia aho batekoa, dago.
“Inori ere ez zaio ihes egin behar soldaten gaia enpresarien eta sindikatuen arteko negoziazio kolektiboaren akordioen emaitza dela eta bertan “gehiengo eta gutxiengo” sindikalek esateko asko duten interbentzio-eremua dago, hauek baitira hitzarmenak negoziatzen dituztenak” adierazten du Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak.
 EGABk, halaber, zehaztu ere egin nahi du Eusko Legebiltzarraren lege bat garatzen duen dekretuak ezin duela oinarri-legeak egiten ez duen gazteentzako errenta unibertsala sortu. Ondorioz, ekimen hori Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak ez duen lege-esparruan erreferentziatu beharko da.