Komunikazioa > Azken berriak
Euskadiko EGABren azken berriak
astelehena, 14 azaroak 2011
2012ko aurrekontu-politikaren bidez, hiru xede nagusi erdietsi nahi dira:enpleguaren sorrera ekonomiaren lehiakortasuna ekoizgarritasunaren hobekuntzaren bidez areagotuta; funtsezko gizarte-zerbitzuen eta -prestazioen bermea, eta aurrekontuaren egonkortasuna zerga-finkapenarekin batera.
 
Carlos Aguirrek, Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Juan María Otaegui batzordeburuarekin batera, kontu orokorrak organo aholku-emailearen aurrean zehazteko konpromisoa bete du, hori nahitaezko izapidetza ez bada ere. 
  

Ekonomia eta Ogasuneko Carlos Aguirre sailburuak gaur Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen Osoko Bilkuran –sindikatuekin, patronalarekin eta talde mistoarekin osatuta- Euskal Autonomia Erkidegoaren 2012ko Aurrekontu Orokorren alderdirik garrantzitsuenak aurkeztu ditu. Halaber, Aguirrek, Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Juan María Otaegui batzordeburuarekin batera, kontu orokorrak organo aholku-emailearen aurrean zehazteko konpromisoa bete du, hori nahitaezko izapidetza ez bada ere. 

 
 
Sailburuak azaldutakoaren arabera, hurrengo ekitaldiko aurrekontuak “euskal gizarteak krisialdi orokorrari begira planteatutako erronkarik garrantzitsuenei aurre egiteko diseinatu dira”. Hori dela medio, 2012ko aurrekontu-politika hiru xede nagusi erdiestera bideratuta dago: enpleguaren sorrera ekonomiaren lehiakortasuna ekoizgarritasunaren hobekuntzaren bidez areagotuta; funtsezko gizarte-zerbitzuen eta -prestazioen bermea, eta aurrekontuaren egonkortasuna zerga-finkapenarekin batera.
 
“Kasu horretan, 2012. urteari begira nahitaez aurrekontu zorrotzak ezarri dira, EAEren Administrazio Foru Aldundiek Nagusiari egindako diru-sarreren ekarpenen murrizketaren ondorioz. Hain zuzen ere, 2011ko ekitaldian egindako ekarpena baino %2 baxuagoa izango da. Hala, 2012. urtean oraindik ere ez dira eskuratuko 2006. urtean egindako zerga-bilketa mailak”, azaldu du Carlos Aguirrek EGABren Osoko Bilkuran. Izatez, 2012ko aurrekontuaren zenbateko osoa 10.449 milioi eurokoa da, hots, %1eko murrizketa gertatuta, aurtengo urtearekin alderatuta.
 
Zerbitzu publikoetan eta gizarte-zerbitzuetan egindako ahaleginak
 
Aurrekontuen zatirik handiena zerbitzu publikoak eskaini eta gizarte-arloko babesa nahiz -sustapena gauzatzeko erabiltzen da. Partida horren zenbatekoa 7.598 milioi eurokoa izan da, hain zuzen ere, aurrekontu osoaren %72,7.Biztanle bakoitzeko gizarte-gastua 3.450 eurokoa da, eta zerbitzurik garrantzitsuenen artean, Osasuna gizarte-gastuaren %44,7rekin, Hezkuntza, %33,7rekin, eta gizarte-sustapena eta -babesa %12,3rekin nabarmendu behar dira.Horrez gain, sailburuak azaldutakoaren ariora, inbertsio publikoa, gidalerroetan adierazi den bezala, neurri handienean doitutako kapitulua izan da.  Hala ere, inbertsioak %2,1 jaitsi ziren.