Komunikazioa > Azken berriak
Euskadiko EGABren azken berriak
asteartea, 31 urtarrilak 2012
EAEn egiten diren jendaurreko ikuskizunak eta jolas jarduerak arautzea da legearen xedea, baita horiek hartuko dituzten establezimendu publikoek edo espazio irekiek bete beharko dituzten baldintzak eta eskakizunak araupetzea ere.
atzordeak oso ongi irizten dio aurreproiektuak askatasunaren, segurtasunaren eta elkarbizitzaren printzipioen arteko oreka bilatzeari. Halaber, administrazioaren baimena soilik behar-beharrezko kasuetara mugatzeko eta aire libreko ikuskizunek eta jarduerek ukitutako herritarrei entzuteko gomendatzen du.