Komunikazioa > Azken berriak
Euskadiko EGABren azken berriak
astelehena, 08 martxoak 2010
  • Emakumezkoek hobe pairatzen dute atzeraldia, beren langabezia-tasa gehitu arren. Bakarrik emakumezkoen gazte-langabeziak du gizonezkoenak baino portaera hobea.
  • Batzordeak ohartarazten du emakumezkoek gizonezkoen baino %26 gutxiago kobratzen dutela eta gizonezkoen behin-behinekotasuna baino hiru aldiz tasa handiagoa jasaten dutela.
 
Bilbon, 2010eko martxoaren 6an. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak ohartarazi du gaur goizean Bilbon krisi ekonomikoak nabarmenki gelditu duela emakumezkoaren presentzia lan-merkatuan. Ildo horri jarraiki, 2009. urtean Euskal Autonomia Erkidegoan 420.000 langile emakumezko zeuden, hau da, aurreko ekitaldian baino %1,3 gutxiago. Hala eta guztiz ere, atzeraldia hobe pairatzen dute, gizonezkoekin alderatuz; joan den urtean langabezia-indizea %5,4 jaitsi zen 2008. urteko datuekin erkatuz, EUSTATen datuen arabera. EAEko langile emakumezko gehienak (%87,2) hirugarren sektorean kontzentratzen dira eta askoz neurri txikiagoan (%10,7) industrian.
 Emakumezkoaren langabezia-tasaren eboluzioa azken urteetan oso positiboa izan da. Izan ere, 2000. eta 2008. urteen bitartean 12 puntutan baino gehiagotan murriztu zen. Joera hori 2009. urtean hautsi zen, langabeziaren indizeak % 3,8 gora egin zuenean, gizonezkoen %5aren aldean. Hala ere, urteko batez bestekoen eboluzioa emakumezkoaren aldekoagoa izan arren, 2009ko laugarren hiruhileko azken datu eskuragarrien arabera, aurreko hiruhilekoarekiko, emakumezkoen langabeziak 6.700 pertsonan gora egin du; bien bitartean, gizonezkoena 1.800 pertsonan murriztu da.
Gazteen langabeziari dagokionez, modu kezkagarrian igo da azken bi ekitaldietan eta portaera desberdina hautematen da sexuaren arabera: emakumezkoentzat hobea. Dena den, ratioek elkartzeko joera dute azken bi hiruhilekoetan.
 “Azken urteetan, emakumezkoa lan-merkatuan sartzeko erritmoa gehitu da eta lan-baldintzak pixkana hobetuz joan dira; orain ezin dugu utzi prozesua gelditzea” azaldu du EGABko lehendakariak, José Luis Ruizek.
 
Soldata gutxiago, erantzukizun berdina
 Kontsulta-organoaren buruak gogorarazi du emakumezkoek “oraindik desberdintasun nabarmenak pairatzen dituztela gizonezkoekiko beren lanpostuetan”. Garrantzitsuenetarikoa da soldatak oraindik gizonezkoen soldaten azpian daudela, lan berdina egin eta erantzukizun berdinak onartu arren. INEM erakundearen arabera, desberdintasunak pixkana murriztu arren, urtean emakumezko langilearen batez besteko soldata Euskadin 19.772 eurokoa da Horrek esan nahi du gizonezkoek baino %26,5 gutxiago kobratzen duela.
Gainera, emakumezkoaren behin-behinekotasunaren tasa %21,6 da; 2008. datuekin alderatuz, puntu bat gutxiago. Hala eta guztiz ere, gizonezkoen tasaren gainetik dago, %16 izan baitzen.