Komunikazioa > Azken berriak
Euskadiko EGABren azken berriak
astelehena, 24 otsailak 2014

LAN MERKATUA

Neurria

BATE. 2012

BATE. 2013

I 2013

II 2013

III 2013

IV 2013

A. EUSTAT - PRA

 

 

 

 

 

 

 

Jarduera Tasa

Tasa %

54,9

56,6

55,1

56,4

57,2

57,6

 

milakoak

1.029,2

1.059,8

1.030,7

1.056,4

1.072,2

1.080,0

Langabezi tasa

Tasa %

12,1

14,6

13,8

14,5

14,8

15,3

 

milakoak

124,8

155,5

142,4

153,6

158,3

165,6

Gizonezkoen langabezi tasa

Tasa %

12,5

15,1

14,7

15,4

15,0

15,4

 

milakoak

69,6

86,4

81,7

88,3

87,0

88,8

Emakumeen langabezi tasa

Tasa %

11,7

14,1

12,8

13,5

14,5

15,3

 

milakoak

55,2

68,5

60,7

65,3

71,3

76,8

Gazteen langabezi tasa

Tasa %

32,7

40,5

41,3

42,8

41,2

36,9

 

milakoak

14,2

18,5

15,9

18,4

21,7

18,1

Okupazioa. Aldaketa tasa

Urteartekoa

-3,5

0,1

-2,6

-1,2

0,1

3,2

 

milakoak

904,4

904,9

888,3

902,9

913,9

914,3

 

 

BATEZ. 2012

BATEZ. 2013

Urria

2013

Azaroa

2013

Abendua

2013

Urtarrilla 2014

B. LANGABEZIA (LANBIDE-SEPE)

Urteartekoa

11,9

8,0

6,1

2,1

-1,0

-0,6

 

milakoak

162,4

175,4

178,3

174,7

167,4

174,2

C. Langabezi prestazioen onurad.

Urteartekoa

7,7

1,6

-2,7

-5,0

-4,7

:

 

milakoak

88,1

89,5

86,0

86,3

84,3

:

D. Gizarte Segurantzako Afiliazioa (%)

Urteartekoa

-2,6

-3,1

-2,7

-2,0

-1,4

-0,9

 

milakoak

896,0

868,6

875,5

874,1

875,2

866,0

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZIOAK, SOLDATAK ETA KOSTUAK

 

Indizea 2012

Indizea 2013

Urria

2013

Azaroa

2013

Abendua

2013

Urtarrilla 2014

KPI-EIN ( 2011 oinarria)

Urteartekoa

102,3

103,9

0,4

0,6

0,6

0,6

IPRI-EUSTAT (2010 oinarria)

Urteartekoa

110,7

110,0

-1,5

-0,9

0,6

:

EEKI – EUSTAT (2010 oinarria)

Urteartekoa

103,1

103,3

0,0

0,0

0,4

:

 

 

METAT. 2012

METAT. 2013

Iraila

2013

Urria

2013

Azaroa

2013

Abendua

2013

SOLDATA IGOERA (%)*

Metatua

 

 

 

 

 

 

Indarreko hitzarmenak

 

2,65

1,26

1,23

1,32

1,27

1,26

Urtean izenpeturiko hitzarmenak

 

1,99

1,05

0,89

1,07

1,02

1,05

 

 

BATEZ. 2011

BATEZ. 2012

IV 2012

I 2013

II 2013

III 2013

LAN KOSTUEN ALDAKETA (%)

Urteartekoa

 

 

 

 

 

 

Guztizko kostua (langileko eta hileko)

 

0,6

0,7

-0,9

1,5

0,3

1,8

Soldata kostua (langileko eta hileko)

 

0,2

0,7

-2,2

1,2

0,2

1,4

 

(*) EAEn erregistratutako hitzarmen kolektiboak.                                                                           

Iturria: EUSTAT, LHK, INE, LANBIDE erakundeen eta Lan eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren datuekin prestatu da. 2014ko otsailaren 14ra arteko datuak.

Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuak 174.171 pertsona langabetu erregistratu zituen EAEn 2014ko urtarrilean (iazko urtean baino % 0,6 gutxiago); pertsona horietarik, % 48,5 gizonezkoak dira eta % 51,5, berriz, emakumezkoak. Horrezaz gainera, lanik ez duten pertsonen % 6,2 25 urtetik beherakoak dira (ratio hori 2,7 puntu gorago da Espainiako Estatuan). Hala ere, aurreko hilean baino 6.797 pertsona langabetu gehiago erregistratu dira urtarrilean. 2013ko azaroari dagokionez, langabezia arlo guztietan hazi zen: 5.931 pertsona gehiago zerbitzuen arloan, 282 industria arloan, 17 eraikintza arloan eta 54 pertsona langabetu gehiago lehen sektorean.

Bestalde, Biztanleria Jardueraren Arabera (BJA) deritzon EUSTATen inkestaren azken datuek, 2013ko laugarren hiruhilekoari dagozkionek, erakusten dutenez, langabezia-tasa % 15,3ra iritsi zen urtearen amaieran (aurreko hiruhilekoan baino puntu erdi gehiago eta 2012ko laugarren hiruhilekoan baino 2,5 puntu gehiago); horri dagokionez, EBren ratioak % 10,9koak dira, eta Espainiakoak, berriz, % 26,7koak, EUROSTATen azaroko datuen arabera.

Gizonezkoen langabezia-tasa hazi egin zen eta % 15,4ra iritsi zen (aurreko hilean baino 0,4 puntu handiagoa), eta emakumezkoen tasa, berriz, % 15,3koa izan zen (0,8 puntu handiagoa). Gazteen langabezia-tasa tasarik handiena izaten jarraitu zuen, % 36,9ra iritsi baitzen, halako moldez non lanik gabe baitzeuden 25 urtetik beherako 18.100 gazte; hala ere, 3.600 gazte gutxiago zeuden langabezian hiruhileko horretan, biztanleria aktiboak behera egin izanaren ondore gisa. Lurraldeei begira, Gipuzkoan gertatu zen langabeziaren igoerarik handiena (4.700 gehiago lanik gabe), langabezian baitzegoen biztanleria aktiboaren % 13,1a. Bizkaian 94.200 pertsona zeuden lanik gabe; datu horien arabera, langabeziak gora egin zuen (3.900 pertsona gehiago lan barik), eta horri dagokion tasa % 16,5era iritsi zen. Araban 1.300 pertsona gutxiago zeuden langabezian, eta honen tasa jaitsi egin zen, % 15,7ra iritsi arte.

Beste alde batetik, langabeziaren karizko prestazioak gutxitu egin ziren abenduan azarokoekin erkatuz (2.000 pertsona gutxiago, eskura dagoen azken datuaren arabera). Hil horretan, SEPE zerbitzuak 84.292 prestazio-hartzaile erregistratu zituen Euskal Autonomia Erkidegoan; horietarik % 60,7k ordaindutakoaren araberako prestazioa jasotzen zuten, % 34,6k sorospen-prestazioa eta % 4,7k, azkenik, Gizarteratzeko Errenta Aktiboa. Gure Erkidegoan, ordaindutakoaren araberako prestazioaren batez besteko zenbatekoa 929,90 eurokoa da, eta esan behar da kopuru hori Estatuaren batez besteko prestazio orokorra baino % 12,1 handiagoa dela. 

Beste alde batetik, urtarrilean kontsumoko prezioek, azkeneko hiletan bezala, beren joera positibo moderatuari eutsi zioten berorien urtearteko eboluzioari dagokionez (+ % 0,6); aurreko hilekoarekin erkatuz, baina, bariazioa negatiboa da (- % 1,4), eta horrek, funtsean, hiru arrazoi ditu: jantzien eta oinetakoen eboluzioa (- % 15,4), neguko merkealdien kariz; aisia eta kultura (- % 2,3), bidaia antolatuen prezioak erortzeagatik; eta azkenik, komunikazioak (- % 1,5), telefono-zerbitzuen prezioak jaistearen zioz.

Industriaren arloko prezioei doakienez, preziook puntu erdi inguru igo ziren urtearteko tasetan. Industriaren arloko prezioen indizearen (IPI) abenduko datuak % 0,6ko igoera islatzen du, halako moduz non, zati batean behintzat, aurreko hilabeteetako erorketa leundu egin dela esan baitezakegu. Ondoko hauek izan dira urtearteko eboluzioko adarrik inflazionistenak: energia, gasa eta lurruna (+ % 6), kautxua eta plastikoa (+ % 5,3) eta makineriaren eta ekipoen fabrikazioa (+ % 2,1). Aitzitik, honako arlo hauei dagozkien prezioak jaitsi egin dira: metalurgia eta metalezko produktuak (- % 2,7), makineriaren eta ekipoen fabrikazioa (- % 2) eta elikagai, edari eta tabakoaren arloko industria (- % 1,7). Beste alde batetik, eraikintzaren kostuen indizea (EKI) % 0,4 hazi zen 2012ko abenduko indizearekin erkatuta; aurreko bi hilabeteetan, berriz, haren eboluzioa laua izan zen. 

Azkenik, Estatistikako Institutu Nazionalaren Lan-Kostuaren Hiruhileroko Inkestari dagozkion azken datuak 2013ko hirugarren hiruhilekoari buruzkoak dira. Inkesta horretan islatzen denez, euskal enpresen guztirako lan-kostuak % 1,8 hazi ziren 2012ko hirugarren hiruhilekoaren aldean (+ % 0,2ko batez besteko Estatuan), harik eta, batez beste, langileko eta hileko 3.013,03 eurora iritsi arte; hain zuzen ere, zenbateko hori Estatuko batez besteko  kopurua baino % 22,4 handiagoa da. Beste alde batetik, soldataren alorreko kostuak, hau da, oinarrizko soldata, osagarriak, aparteko orduei doazkien ordainketak eta aparteko ordainketak eta ordainketa atzeratuak, hileko 2.249,70 eurokoak dira EAEn, aurreko urtean baino % 1,4 handiagoak, alegia.