Komunikazioa > Azken berriak
Euskadiko EGABren azken berriak
astelehena, 28 apirilak 2014

Enplegu, Prezio eta Soldaten Adierazleak, 2014ko Apirila.

 

LAN MERKATUA

A. EUSTAT – BJSI*

BATEZ BESTEKOA

BATEZ BESTEKOA 2012

BATEZ BESTEKOA 2013

II 2013

III 2013

IV 2013

I 2014

Jarduera-tasa

Tasa %

54,9

56,6

56,4

57,2

57,6

57,2

milakotan

1.029,2

1.059,8

1.056,4

1.072,2

1.080,0

1.051,2

Langabezia-tasa

Tasa %

12,1

14,6

14,5

14,8

15,3

15,5

milakotan

124,8

155,5

153,6

158,3

165,6

160,1

Gizonezkoen langabezia-tasa

Tasa %

12,5

15,1

15,4

15,0

15,4

15,4

milakotan

69,6

86,4

88,3

87,0

88,8

85,4

Emakumezkoen langabezia-tasa

Tasa %

11,7

14,1

13,5

14,5

15,3

15,6

milakotan

55,2

68,5

65,3

71,3

76,8

74,7

Gazteen langabezia-tasa

Tasa %

32,7

40,5

42,8

41,2

36,9

37,2

milakotan

14,2

18,5

18,4

21,7

18,1

18,5

Lan-tasa. Aldaketa-tasa

Urte arteko ald.

-3,5

0,1

-1,2

0,1

3,2

-0,5

milakotan

904,4

904,9

902,9

913,9

914,3

891,1

 

BATEZ BESTEKOA

BATEZ BESTEKOA 2012

BATEZ BESTEKOA 2013

Ab.

2013

Ur. 2014

Ots. 2014

Mar. 2014.

B. Erregistratutako langabezia (LANBIDE-SEPE)

Urte arteko ald.

11,9

8,0

-1,0

-0,6

-1,1

-0,7

milakotan

162,4

175,4

167,4

174,2

176,0

178,1

C. Langabezia-prestazioaren onuradunak

Urte arteko ald.

7,7

1,6

-4,7

-7,5

-8,6

:

milakotan

88,1

89,5

84,3

88,2

86,8

:

D. Afiliazioa Gizarte Segurantzan

Urte arteko ald.

-2,6

-3,1

-1,4

-0,9

-0,6

-0,4

milakotan

896,0

868,6

875,2

866,0

867,7

870,1

 

PREZIOAK, SOLDATAK ETA KOSTUAK

A. PREZIOAK

Urte arteko aldaketa

 

Aurkibidea 2012

Aurkibidea 2013

Ab.

2013

Ur. 2014

Ots. 2014

Mar. 2014.

KPI – INE (2011 Oinarria)

 

102,3

103,9

0,6

0,6

0,5

0,2

IPRI-EUSTAT (2010 Oinarria)

 

110,7

110,0

0,6

-0,9

-1,9

:

ICCE – EUSTAT (2010 Oinarria)

 

103,1

103,3

0,4

-0,4

-1,1

:

B. SOLDATA HAZKUNDEA**

Metatua

MET. 2012

MET. 2013

Az.

2013

Ab.

2013

Ur. 2014

Ots. 2014

Indarrean dauden hitzarmenak

 

2,65

1,26

1,27

1,26

0,84

0,83

Urtean zehar sinatutako hitzarmenak

 

1,99

1,05

1,02

1,05

0,48

0,51

C. LAN KOSTUEN ALDAKETA (%)

Urte arteko aldaketa

 

BATEZ BESTEKOA 2012

BATEZ BESTEKOA 2013

I 2013

II 2013

III 2013

IV 2013

Guztizko kostua (langilea/hilabetea)

 

0,7

1,7

1,5

0,3

1,8

3,1

Soldata-kostua (langilea/hilabetea)

 

0,7

1,4

1,2

0,2

1,4

2,9

(*) 2014ko lehen hiruhilekoan EUSTATek enplegu estatistiketan erabiltzen diren populazio datuak berrikusi ditu, 2011ko erroldatik abiatuta. 2012-2013 aldiko BJAko datuak berrikusteke daude, populazioaren oinarri berriarekin.

(**) EAEn erregistratutako hitzarmen kolektiboak.                                      

Iturria: EUSTAT, CRL, INE eta LANBIDE erakundeen datuekin eta Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioaren datuekin landua. 2014-04-16ko datuak.


2014ko martxoan, Lanbide–Euskal Enplegu Zerbitzuan 178.148 pertsona langabetu daude erregistratuta EAE osoan (urte bat lehenago baino % 0,7 gutxiago). Horietatik % 48,4 gizonak dira eta % 51,6 emakumeak. Bestalde, langabetuen % 6,7k 25 urte baino gutxiago dute (Estatuan % 9koa da ratio hori). Hala ere, aurreko hilabetean baino 2.112 langabetu gehiago erregistratu dira. Otsaileko datuei erreparatuz, eraikuntzan (138 langabetu gehiago), eta gainerako sektoreetan, gora egin du langabetu kopuruak: 1.111 pertsona zerbitzuetan, 368 industrian eta 54 pertsona lehen sektorean.

 

EUSTATen Biztanleriaren Jardueraren Araberako (BJA) inkestako azken datuek, 2014ko lehenengo hiruhilekoari buruzkoak, langabezia-tasa % 15,5ekoa dela agertu dute (aurreko hiruhilekoan baino bi hamarreko gehiago eta 2013ko lehen hiruhilekoarekin alderatuta +1,7 puntu handiagoa), 28ko EBko % 10,6ko eta Espainiako % 25,6ko ratioen aldean (EUROSTATen otsaileko datuak).


Lurraldeka, langabezian dauden pertsonen gorakada handiena Araban gertatu da (+2.400 pertsona), eta langabezia tasa populazio aktiboaren % 16,7ra iritsi da. Bizkaian, 91.100 pertsona daude langabezian, 700 gehiago, eta horri dagokion tasa % 16,7 da.  Gipuzkoan langabeziak egonkortasunari eutsi dio eta langabezia tasa % 13,1ekoa da.

 

Bestalde, urtarrilarekin alderatuta, otsailean (azken datua otsailekoa da) murriztu egin dira langabezia-prestazioak jasotzen dituzten pertsonak: 1.400 gutxiago. Otsailean, SEPEren arabera, EAEn 86.831 pertsona onuradun daude. Horietatik % 59,8k kontribuzio-prestazioa jasotzen dute, % 35,4k subsidioa eta % 4,8k Gizarteratzeko Errenta Aktiboa. Gure erkidegoan 923,40 €-koa da kontribuzio-prestazioaren batez besteko zenbatekoa, hau da, Estatukoa baino % 12,2 altuagoa.

 

Bestalde, kontsumo-prezioen hazkundea oso neurritsua izan da, azken hilabeteetan bezala. Horrela, martxoko KPIren urte arteko bilakaera +% 0,2 izan da eta aurreko hilabetearekiko aldaketa +% 0,3. Espainiako urte arteko batez besteko tasa -% 0,1 da, hortaz, eurogunearen testuinguruan FMI erakundeak Estaturako aurreratutako deflazio-arriskua baieztatzen dela dirudi.

 

Otsailean, industria-prezioek, bestalde, berriro behera egin dute, bigarren hilabetez jarraian, urte arteko tasei erreparatzen bazaie. Industria Prezioen Indizea (IPRI) -% 1,9 da, aurreko hilabetekoaren bikoitza. Urte arteko bilakaeran inflazio handien ezagutu duten adarrak zurgintza, papergintza eta arte grafikoak (+% 0,5) izan dira, ondoren industria kimikoa (+% 0,4) eta produktu farmazeutikoen fabrikazioa (+% 0,3). Kontrakoa gertatu da eta prezioek behera egin dute, ordea, koke-lantegien eta petrolioa fintzeko lantegien sektorean (-% 8), erauzketa-industrietan (-% 2,8) eta metalurgian eta produktu metalikoetan (-% 2,5). Bestalde, eraikuntza-kostuen indizeak (ICCE) % 1,1eko uzkurdura ezagutu du 2013ko otsailekoarekiko. Aurreko hilabetean % 0,4koa izan zen uzkurdura.

 

Amaitzeko, Lan Kostuaren Hiruhileko Inkestak (INE) erakusten dituen 2013ko laugarren hiruhileko datuei dagokienez, euskal enpresen guztizko lan-kostuek % 3,1eko gorakada ezagutu zuten, 2012ko laugarren hiruhilekoarekiko (+% 2,1 batez beste Estatuan). Horrela, 3.181,97 euro/langile batez bestekoa lortu da, hau da, Estatukoa baino % 20 altuagoa. Bestalde, soldata-kostuei erreparatuz, hau da, oinarrizko soldata, osagarriak, aparteko orduen ordainketa eta aparteko ordainketak eta ordainketa atzeratuak, 2.409,20 €/hilean da kopurua EAEn, hau da, aurreko urtean baino % 2,9 gehiago.