Komunikazioa > Azken berriak
Euskadiko EGABren azken berriak
ostirala, 03 urriak 2014

  • Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen iritziz, egokia da hotelen antolamendua ezartzen duen dekretuaren bigarren aldaketa. Aldaketa horiekin konponbidea eman nahi zaio salbuespenen araupetzeari eta argitu nahi du kategoria eta taldea aldatzeko prozedura. Halaber, ezartzen da publizitatean Euskal Autonomia Erkidegoko Turismo Enpresen Erregistroko inskripzio-zenbakiak jaso beharra dagoela.

 

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen iritziz, egokia da hotelen antolamendua ezartzen duen dekretuaren bigarren aldaketarako proiektuaren izapidetzea. Proiektua Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak aurkeztu du. 

EGABi irizpena emateko eman zaion arauaren xedea da zenbait aldaketa egitea hotelen antolamendua ezartzen duen dekretuan (maiatzaren 29ko 102/2001 Dekretua). Laburbilduz, proposatzen diren aldaketen helburua da egun salbuespenei buruz dagoen araupetzeari konponbidea ematea, zeren eta diskrezionalitate-maila handia baitago, eta kategoria eta taldea aldatzeko prozedura argitzea. Halaber, ezartzen da publizitatean Euskal Autonomia Erkidegoko Turismo Enpresen Erregistroko inskripzio-zenbakiak jaso beharra dagoela. Azken horrekin, errazago ezagutzen dira turismo-erabiltzaileen eta turismo-ikuskapeneko zerbitzuen balizko eskaintza irregularrak. 

EGABek jotzen du "bidezkoa eta egokia" dela kontsultatutako aldaketa, eta gogoeta bat egiten du salbuetsi daitezkeen betekizunei buruz eta gutxienez ere zerbitzuko langileentzako aldagela bat edukitzeari buruz; izan ere, jotzen du langileen intimitatea bermatu beharko litzatekeela, aldagelak bereiz erabiltzearen bidetik.


11/14 Irizpena Hotel-establezimenduen antolamendua arautzen duen dekretuaren bigarren aldaketa egiteko dekretu-proiektuari buruzkoa