Komunikazioa > Azken berriak
Euskadiko EGABren azken berriak
asteazkena, 26 azaroak 2014

LAN MERKATUA

A. EUSTAT – BJSI*

BATEZ BESTEKOA

BATEZ BESTEKOA 2012

BATEZ BESTEKOA 2013

IV 2013

I 2014

II 2014

III 2014

Jarduera-tasa

Tasa %

55,1

56,6

57,2

57,2

57,3

57,0

milakotan

1.018,6

1.040,0

1.051,2

1.049,1

1.050,4

1.043,7

Langabezia-tasa

Tasa %

11,8

14,3

14,6

15,5

15,0

14,5

milakotan

120,2

149,2

160,1

162,8

157,8

151,8

Gizonezkoen langabezia-tasa

Tasa %

12,1

14,8

15,3

15,4

15,1

14,8

milakotan

66,5

82,8

85,4

85,8

84,3

82,2

Emakumezkoen langabezia-tasa

Tasa %

11,4

13,8

15,2

15,6

14,9

14,3

milakotan

53,7

66,3

74,7

77,0

73,5

69,6

Gazteen langabezia-tasa

Tasa %

30,8

39,2

36,7

37,2

34,1

37,9

milakotan

13,4

17,8

17,5

17,7

16,5

18,1

Lan-tasa. Aldaketa-tasa

Urte arteko ald.

-2,9

-0,8

0,8

-0,3

0,1

0,0

milakotan

898,4

890,8

891,1

886,3

892,7

892,0

 

BATEZ BESTEKOA

BATEZ BESTEKOA 2012

BATEZ BESTEKOA 2013

Uztaila

2014

Abuztua

2014

Iraila

2014

Urria 2014

B. Erregistratutako langabezia (LANBIDE-SEPE)

Urte arteko ald.

11,9

8,0

-2,4

-2,3

-3,9

-4,2

milakotan

162,4

175,4

167,4

169,2

169,5

170,8

C. Langabezia-prestazioaren onuradunak

Urte arteko ald.

7,7

1,6

-11,3

-12,1

-13,9

:

milakotan

88,1

89,5

80,2

81,0

73,1

:

D. Afiliazioa Gizarte Segurantzan

Urte arteko ald.

-2,6

-3,1

0,0

0,6

0,9

1,0

milakotan

896,0

868,6

863,5

867,4

872,9

877,6


PREZIOAK, SOLDATAK ETA KOSTUAK

A. PREZIOAK

Urte arteko aldaketa

 

Aurkibidea 2012

Aurkibidea 2013

Uztaila

2014

Abuztua 2014

Iraila 2014

Urria 2014

KPI – INE (2011 Oinarria)

 

102,3

103,9

-0,1

-0,3

0,1

0,2

IPRI-EUSTAT (2010 Oinarria)

 

110,7

110,0

-0,6

-0,4

-0,4

-0,6

ICCE – EUSTAT (2010 Oinarria)

 

103,1

103,3

-1,1

-0,7

-1,2

-0,9

B. SOLDATA HAZKUNDEA*

Metatua

MET. 2012

MET. 2013

Maiatza

2014

Ekaina

2014

Uzt-Ab. 2014

Iraila 2014

Indarrean dauden hitzarmenak

 

2,65

1,26

0,82

0,80

0,79

0,78

Urtean zehar sinatutako hitzarmenak

 

1,99

1,05

0,61

0,55

0,54

0,55

C. LAN KOSTUEN ALDAKETA (%)

Urte arteko aldaketa

 

BATEZ BESTEKOA 2012

BATEZ BESTEKOA 2013

III 2013

IV 2013

I 2014

II 2014

Guztizko kostua (langilea/hilabetea)

 

0,7

1,7

1,8

3,1

-1,8

1,2

Soldata-kostua (langilea/hilabetea)

 

0,7

1,4

1,4

2,9

-1,7

0,1

 (*) EAEn erregistratutako hitzarmen kolektiboak.                                      

Iturria: EUSTAT, CRL, INE eta LANBIDE erakundeen datuekin eta Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioaren datuekin landua. 2014-11-26ko datuak.


Euskal Enplegu Zerbitzuak guztira 170.822 langabetu ditu EAEn (joan den urtean baino %4,2 gutxiago eta Estatuan tasa %-5,9koa denean). Pertsona horietatik %47,8 gizonezkoak eta %52,2 emakumezkoak dira. Gainera, pertsona langabetuen %7,1ek 25 urte baino gutxiago ditu (ratioa Estatuan %9,3ra iristen da). Era berean, joan den hilabetean baino 1.285 langabetu gehiago dago. Irailari dagokionez, langabezia sektore guztietan hazi da, eraikuntzan (-74) izan ezik: zerbitzuetan 906 langabetu gehiago daude, industrian 66 eta lehenengo sektorean 374. Halaber, joan den hilabetean baino 13 langabetu gehiago daude aldez aurretik okupaziorik izan gabe, beraz, urrian guztira 16.817ra iristen dira.

 

EUSTATen Biztanleriaren Jardueraren Araberako Galdeketaren (BJA) azkeneko datuei, 2014ko hirugarren hiruhilekokoei, erreparatuz, batetik, irailean langabezia-tasa %14,5ekoa (aurreko hiruhilekoan baino puntu erdi gutxiago) izan da EE28ren %10,1eko eta Espainiako %24,4ko ratioen aldean, EUROSTATen abuztuko datuak kontuan hartuta.

 

Bestetik, langabeziarengatik laguntzak abuztuarekiko irailean (azkeneko datu eskuragarria) 7.900 pertsonatan murriztu dira. Hilabete honetan SEPEk EAEn 73.116 pertsona hartzaile erregistratuak ditu. Horietatik %57,5ek ordaindutakoaren araberako laguntza jasotzen du, %36,9ak subsidioa eta %5,6ak Gizarteratzeko Errenta Aktiboa. Gure Erkidegoan ordaindutakoaren araberako laguntzari dagokion batez besteko zenbatekoa 893,9 eurokoa da, hau da, Estatuan jasotzen den batez bestekoarena baino %11,5 gehiago.

 

Bestalde, kontsumoaren prezioek aldaketa-tasa negatiboak baztertu dituzte, urrira arte urteen arteko tasak kontuan hartzen baditugu. Urriko KPIaren urteen arteko eboluzioan %0,2ko ratioarekin (Estatutan batez beste %-0,1ekoa), Komunikazioen (%-5,7) eta Astialdi nahiz Kulturaren (%-1,7) taldeetan izan duen eboluzio negatiboa azpimarra daiteke; bien bitartean, kontrako aldean, Irakaskuntzaren prezioei dagokien hazkuntza (%+2,7) nabarmen daiteke.

 

Industria-prezioek, bestalde, beherantz egiten jarraitzen dute. Industriako prezioen indizeak (IPRI) %-0,6ko urtetik urterakoa du urrian, aurreko hilabetean baino bi hamarren gehiago. Sektorekako azterketan, prezio azkunderik handienak: Metalugia eta metalezko produktuak (% 1,5), Produktu informatiko, elektroniko eta optikoen fabrikazioa (% 1,1) eta Produktu farmazeutikoen fabrikazioa (% 1,1). Jaitsierak: Kokeriak eta petrolio fintzea (%-7,1), Altzariak eta beste manufaktura-industriak (%-3,5) eta Erauzketa industriak (%-3,3).

 

Eta ondasunen helburu ekonomikoaren araberako sailkapenari jarraituz, urrian, sektore talde handien bilakaera negatiboa izan da Energian (%-3,9) eta Ekipo ondasunetan (%-0,8). Kontsumo-ondasunen prezioak, oro har, %-0,1. Azken horien barruan, Kontsumo-ondasun iraunkorren prezioak %-0,7, eta Kontsumo-ondasun ez-iraunkorrenak, %+0,1.