Komunikazioa > Azken berriak
Euskadiko EGABren azken berriak
asteazkena, 25 urriak 2017

LAN MERKATUA

A. EUSTAT – BJSI*

BATEZ BESTEKOA

BATEZ BESTEKOA 2015

BATEZ BESTEKOA 2016

IV/2016

I/2017

II/2017

III/2017

Jarduera-tasa

Tasa %

57,6

56,9

56,4

56,0

56,5

56,3

milakotan

1.054,8

1.042,6

1.032,9

1.026,3

1.037,1

1.033,2

Langabezia-tasa

Tasa %

15,3

13,4

12,6

11,4

11,0

11,5

milakotan

161,9

139,4

130,1

117,0

113,9

118,9

Gizonezkoen langabezia-tasa

Tasa %

15,6

13,2

12,3

10,4

11,0

10,4

milakotan

87,0

72,6

66,4

55,7

59,5

56,6

Emakumezkoen langabezia-tasa

Tasa %

15,1

13,5

12,9

12,5

11,0

12,7

milakotan

74,9

66,8

63,7

61,3

54,4

62,3

Gazteen langabezia-tasa

Tasa %

35,2

29,3

24,8

23,2

19,1

21,6

milakotan

16,2

12,8

9,5

9,6

8,2

8,6

Lan-tasa. Aldaketa-tasa

Urte arteko ald.

1,4

1,2

0,9

1,6

2,2

0,3

milakotan

892,9

903,2

902,8

909,4

923,2

914,2

 

BATEZ BESTEKOA

BATEZ BESTEKOA 2015

BATEZ BESTEKOA 2016

Abuztua 2017

Iraila

2017

Urria

2017

Azaroa

2017

B. Erregistratutako langabezia (LANBIDE-SEPE)

Urte arteko ald.

-6,7

-8,9

-9,1

-7,5

-6,9

-8,4

Mila

160,2

146,0

131,1

130,9

133,2

132,0

C. Langabezia-prestazioaren onuradunak

Urte arteko ald.

-17,5

-14,5

-13,1

-8,8

-7,7

:

Mila

65,1

55,7

48,3

52,8

55,3

:

D. Afiliazioa Gizarte Segurantzan

Urte arteko ald.

2,0

1,9

2,0

1,2

1,8

2,3

Mila

888,3

904,8

917,3

917,9

897,3

925,1

 

PREZIOAK SOLDATAK ETA KOSTUAK

A. PREZIOAK

Urte arteko aldaketa

Aurkibid 2015

Aurkibid. 2016

Ekaina

2017

Uztaila

2017

Abutzuta

2017

Iraila

2017

KPI – INE (2011 Oinarria)

 

99,9

100,0

1,5

1,5

1,6

1,9

IPRI-EUSTAT (2010 Oinarria)

 

105,9

102,8

2,3

2,2

2,5

:

ICCE – EUSTAT (2010 Oinarria)

 

105,7

106,4

-0,1

0,5

0,4

:

B. SOLDATA HAZKUNDEA**

Metatua

MET. 2015

MET. 2016

Apirila

2017

Maiatza 2017

Ekaina

2017

Uzta/abuz

2017

Indarrean dauden hitzarmenak

 

0,68

1,04

1,56

1,56

1,56

1,56

Urtean zehar sinatutako hitzarmenak

 

0,78

1,18

1,54

1,53

1,54

1,56

C. LAN KOSTUEN ALDAKETA (%)

Urte arteko aldaketa

MEDIA

2015

MEDIA

2016

III/2016

IV/2016

I/2017

II/2017

Guztizko kostua (langilea/hilabetea)

 

-0,6

-0,9

-0,7

-1,4

0,8

-1,3

Soldata-kostua (langilea/hilabetea)

 

-0,3

-1,1

-0,7

-1,8

0,0

-1,7

(*) 2017ko datuak behin-behinekoak dira.

(**) CAPV-EAEn erregistratutako hitzarmen kolektiboak

Iturria: EUSTAT, CRL, INE eta LANBIDE erakundeen datuekin eta Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioaren datuekin landua. 2016-12-16ko datuak

LANBIDEk Euskadin 132.046 langabetu izan ditu irailean eta, ondorioz, sektore guztietan langabezia jaitsi da.

Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuak irailean guztira 132.046 langabetu izan zituen EAEn (duela urtebete baino % 8,4 gutxiago); bien bitartean, Estatuan jaitsiera −% 8,3koa izan da. Erregistratutako pertsonetatik % 43,4 gizonak eta % 56,6 emakumeak dira. Horrez gain, pertsona langabetuen % 5,8k 25 urtetik behera du (ratio hori Estatuan % 8,5era iristen da). Bestalde, aurreko hilabetean baino 1.164 langabetu gutxiago dago. Abuztuarekin alderatuz, langabezia sektore guztietan jaitsi da eta, bereziki, zerbitzuetan (-878) nahiz eraikuntzan (-339), baita neurri txikiagoan industrian (-279) eta lehen sektorean (-180) ere. Aurretik enplegurik izan ez duten inskribatuen kopuruak, berriz, gorantz egin du (guztira, 15.238 pertsona, abuztuan baino 512 gehiago).

EUSTATek Jardueraren inguruan egindako Biztanleriaren Galdeketari (BJA) buruzko azkeneko datuek, 2017ko hirugarren hiruhilekoari buruzkoek, langabezia tasa irailean % 11,5era jaitsi dela adierazten dute (% 11 aurreko hiruhilekoan, baina % 12,7 2016ko hirugarren hiruhilekoan), EB28ren % 7,6 eta Espainiako % 17,1en aldean, EUROSTATen abuztuko datuekin.

Bestetik, langabeziarengatik prestazioek 2017ko abuztuan (azkeneko datu eskuragarria) 2.500 pertsonan gora egin dute, aurreko hileko datuekin erkatzen baditugu. % 64,9k kotizazioaren araberako prestazioa jasotzen du, % 30,1ek subsidioa eta % 4,9k Gizarteratzeko Errenta Aktiboa. Halaber, 90 pertsona “Enplegurako Aktibazio Programaren”[1] onuraduna da. Gure Erkidegoan kotizazioaren araberako prestazioaren batez besteko zenbatekoa 822,5 eurokoa da, hau da, Estatuko batez besteko prestazioa baino % 5 gehiago.

Beste arlo bati jota, kontsumoko prezioek irailean igotzen jarraitu dute. Hilabete honetan urteen arteko KPI +% 1,9 da eta ia ez da +% 0,1era iristen, aurreko hilabetearekiko prezioen bilakaerari erreparatzen badiogu. Irailean indizeko talde gehienek urteen arteko tasa positiboak dituzte, baina garraioa (+% 3,6) eta etxebizitza nahiz aisialdia eta kultura (biak +% 2,7) nabarmen daitezke.

Bestalde, industria prezioak 2016ko amaieraz gero hazi dira. Industriako prezioen indizea (IPRI) 2017ko abuztuan urteen artean +% 2,5 (uztailean +% 2,2) izan da. Hazkuntza handienak honako adarretan suertatu dira: koke eta petrolioa fintzea (% 11,7ko hazkuntza), metalurgia eta metalezko produktuak (+% 4,1) eta farmaziako produktuen fabrikazioa (+% 2,5). Kontrako aldean, besteak beste, prezioak honako sektoreetan jaitsi dira: erauzketa industrian (prezioak % 0,3 murriztu dira).

Azkenik, Lan Kostuari buruzko Hiruhilekoaren Galdeketari buruzko azkeneko datuak 2017ko bigarren hiruhilekoari dagozkio. Horren arabera, euskal enpresen guztizko lan kostuak % 1,3 jaitsi ziren, 2016ko bigarren hiruhilekoko datuekin erkatuta (Estatuan batez besteko −% 0,2). Hala, batez beste langileko eta hileko 2.920,37 eurora iritsi ziren. Nolanahi ere, zenbateko hori Estatukoa baino % 13 gehiago da. Bestalde, ordainsarien kostuak (oinarrizko ordainsaria, osagarriak, ordu estren ordainketak eta ohiz kanpoko ordainketak nahiz atzerapena) EAEn 2.163,71 euro/hilabete dira, hau da, urtebete lehenago baino % 1,7 gutxiago.

 


[1] Aldi baterako ohiz kanpoko programa, luzaroan langabezian dirauten pertsonentzat; bertan Enplegu Zerbitzu Publikoek kudeatuta, enpleguaren eta lan bitartekaritzaren politika aktiboak sartzen dira. Helburua lan merkatura itzultzeko aukerak areagotzea da eta SEPEk kudeatzen duen laguntzarako zenbateko ekonomikoa eskaintzen du, baina aipatu enplegurako aktibazio politiketan parte hartzeari lotuta dago. 16/2014 Errege Dekretu-Legea, abenduaren 19koa, Enplegurako Aktibazio Programa arautzen duena.