Komunikazioa > Prentsa-oharrak
Prentsa - Oharrak
astelehena, 08 apirilak 2019

Sektorean aldaketak eta berrikuntzak ematen ari dira eta turismo-araudiak eguneratu nahiz egokitzea du xede. Testuinguru horretan, EGABk oso positiboki balioztatzen du erregistroaren dekretu proiektua eta aldekoa da.

Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen ustez egokia da “Euskadiko turismoko enpresen eta jardueren erregistroari buruzko dekretu proiektua” izapidetzea, kontsulta-organo honek egin dituen gogoetekin. Proiektua Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak egin du.

Arau honen xedea Euskadiko turismoko enpresa eta jardueren erregistroa oso-osorik arautzea da, indarreko legearen (turismoko uztailaren 28ko 13/2016 Legea) edukiari egokitzeko. Beste gai batzuen artean, erregistroaren konfigurazioa turismoko establezimendu eta enpresen tipologiara egokitzen du eta eragin handia dutelako turismo-erabilerarako etxebizitzak eta horien gelak azpimarra daitezke. Halaber, turismo-gidari gisa diharduten pertsonak inskribatzea aurrez ikusten du. Izan ere, jarduerak gaitzea eskatzen du kultur ondare modura katalogatuak dauden elementuen barruan garatu nahi denean.

EGAB “positiboki balioztatzen du eta, orokorrean, turismo-araudia (oinarrizko legea eta araubidezko garapenak) sektorearen aldaketa eta berrikuntzekiko eguneratu eta egokitzearen oso alde dago, gure herrialdean gero eta garrantzi handiagoa baitu, bai ikuspegi ekonomikotik, baita gizarte-eraginaren ikuspuntutik ere”.

Balioztapen orokor horrekin batera, irizpenak zenbait gogoeta berezi du, hala nola, Turismo Sailaren barruan arloa kudeatzen duen arloari erregistroa atxikitzearen gomendioa edo hala izanez gero, inskripzioan establezimendu edo higiezinaren web orria sartzearena. Halaber, xedapen gehigarri berria eranstea gomendatzen du, proiektua indarrean sartutakoan jada hasiak dauden turismoko enpresa eta jardueren inskripzioa hasi zenean indarrean zegoen araudiarekin bat izapidetu eta ebazteko.