Komunikazioa > Prentsa-oharrak
Prentsa - Oharrak

Entradas para Abendua 2023

Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legea zati batean garatzen duen dekretu-proiektuari buruzko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen irizpena
Kontseiluak egokitzat jo du dekretu-proiektu hau izapidetzea egin dituen gogoetekin. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak txosten bat egin du "Elikatze-katearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legea zati batean garatzen duen dekretu-proiektuari" buruz. Txostena Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen Sailak eta Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak helarazi dute. Aztertu ondoren, Batzordeak egokitzat jo du hura izapidetzea, irizpenean egindako gogoetekin. Arau hone...

EAEn Nekazaritza politika erkidearen 2023-2027 Plan Estrategikoa (NPEPE) aplikatzeko xedapenak ezartzen dituen.. dekretu-proiektuari buruzko EGABen irizpena
Batzordeak neurri berri bat sartzea proposatu du, ustiategi txiki jasangarrietako nekazari jabeak laguntzetatik kanpo geratuko ez direla bermatzeko. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak garatu duen “Euskal Autonomia Erkidegoan nekazaritza politika erkidearen 2023-2027 plan estrategikoa (NPEPE) aplikatzeko xedapenak ezartzen dituen eta landa-eremuen karakterizazioa finkatzen duen Dekretu-proiektuari” buruzko txosten kaleratu du. Aztertu ondoren, Batzordea...