Komunikazioa > Prentsa-oharrak
Prentsa - Oharrak
asteazkena, 26 urtarrilak 2022
  • Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak egokitzat jotzen du Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak egindako dekretu-proiektuaren izapidetzea

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak “Bidaia-agentziei buruzko Dekretuaren bigarren aldiz aldatzen duen Dekretu Proiektuari” buruzko txostena egin du, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeari berari buruzko maiatzaren 17ko 8/2012 Legearen 3.1.b) artikuluan ezarritakoaren arabera, eta, bertan, horren izapidetzea egokia dela ikusi du.

Dekretuaren helburua bidaia-agentzien arloko euskal legeria Europako eskakizunetara egokitzea da, kaudimengabeziaren aurkako bermeen arloan sortutako aldaketei dagokienez, hain zuzen ere. Horren aplikazio praktikoa EAEko Administrazioari dagokio, kasu honetan, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailari.

Dekretuak osatu egiten du Kontsumitzaileen Defentsarako Lege Orokorraren eta beste lege osagarri batzuen testu bategina aldatzen duen abenduaren 21eko 23/2019 Errege Lege Dekretuak emandako 2015/2302/EB Zuzentarauaren erdibideko araudia. Horri dagokionez, EAEko Administrazioa da bermea eta zehapen-araubidea eratzeko baldintzak ezarri behar dituena.

Dekretua aldatzeko beharra baloratzeko, Kontseiluak Dekretu-Proiektuaren testuinguru juridikoa aztertu du, eta Erkidegoko legeriak eta, aldi berean, estatuko erdibideko-araudiak egindako aldaketak aztertu ditu. Horrela, irizpenaren arabera, aldaketak Europar Batasuneko kide izateak dakartzan betebeharrak betetzeko aukera ematen du, eta, horrela, Europako Batzordeak arau-hausteen prozedura berriak irekitzea saihesten du.

Edukiari dagokionez, Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak adierazi du Dekretua euskal araudiak erantzun beharreko bi gai nagusietan zentratzen dela, definitu diren berme-modalitateen aplikazioan batez ere, eta bat egiten duela Turismoko Konferentzia Sektorialak osatutako lantaldearen barruan adostutako testuarekin. Horren helburua Autonomia Erkidegoen arteko eskumen arloko lehia saihestea da.