Komunikazioa > Prentsa-oharrak
Prentsa - Oharrak
asteartea, 21 ekainak 2022
  • Euskadiko EGABen iritziz, EAEko 7 eta 15 urteko biztanleen aho-hortzen osasunaren arloko prestazio sanitarioari buruzko dekretu-proiektuaren izapidetzea egokia da, irizpenean jasotako oharrekin.

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak egindako Euskal Autonomia Erkidegoko 7 eta 15 urteko biztanleen aho-hortzen osasunaren arloko prestazio sanitarioari buruzko dekretu-proiektuaren gaineko txostena egin du. Erantzunean, Kontseiluak tramitazioa egokitzat jo du zenbait oharrekin, aztertutako testua hobetzeko proposamenekin, hain zuzen ere.

Dekretu-proiektuaren helburua EAEko osasun-sistemaren kontura osasun-laguntza publikorako eskubidea duten 7 eta urteko biztanleen aho-hortzen osasunaren arloko prestazio sanitarioaren edukia eta irismena ezartzea da, bai eta prestazio hori kudeatzeko modua ere.

Euskadiko EGABek adierazi duenez, duela gutxi, Osasun Ministerioaren Prestazio, Aseguramendu eta Finantzaketarako Batzordeak Osasun Sistema Nazionalaren (SNS), aho-hortzen osasunaren arloko zorro erkideko prestazioak eguneratu ditu. Bertan, prestazio berriei pixkanaka ekitea planteatzen da, 6 eta 14 urte bitarteko eta 0 eta 5 urte bitarteko biztanle-taldeekin, 2022ko abenduan eta 2023ko abenduan, hurrenez hurren, autonomia erkidego bakoitzean ezarritako plangintzaren eta arretaren arabera.

Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, Euskal Aholku Batzordeak nabarmendu du PADIk jasotzen dituela dagoeneko SNSren zorro berrian 7 eta 14 urte bitarteko biztanleei zuzendutako prestazioak, eta, gainera, zorro erkidean jasotzen ez diren tratamenduak eskaintzen dituela, berariaz zorrotik kanpo dauden tratamendu batzuk barne.

Adierazi duenez, halaber, Dekretu Proiektuak Osakidetzako Haurren Hortzak Zaintzeko Programaren (PADI) egungo prestazioak hobetzen laguntzen du, baina adierazi du 7 urtetik beherako biztanleriak ere programaren xede izan beharko lukeela, aho-garapena desberdinak delako pertsona bakoitzarengan, eta uste du programak lortu beharreko helburuak bikoitza izan behar duela; alde batetik, adingabe guztien aho-hortzen osasuna bermatzea, hasieratik; eta bestetik, zerbitzua lehen arretatik ematea, umeei eta gazteei arreta ematen espezializatuta dauden Osakidetzako Aho-hortzetako Osasun Unitateetatik.

Testuinguru horretan, EGABek positibotzat jo du Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Aseguramendu eta Osasun-kontratazio Zuzendaritzak eta Osakidetzako ordezkariek duela denbora gutxi Osakidetza aho-hortzen osasun-zorroa handitzeak dakartzan zerbitzu berriak ezartzeko gai dela ondorioztatu izana, Ministerioak zerbitzu horietako bakoitzerako ezarritako epeak betez. Osakidetzak baliabide propioekin emango ditu zerbitzu berri horiek.