Komunikazioa > Prentsa-oharrak
Prentsa - Oharrak
asteartea, 31 urriak 2023

Barzordearen ustez, araua beharrezkoa eta egokia da eta erakundeen gardentasuna eta herritarren parte-hartzea hobetzeko helburuekin bat dator.

 

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak " Euskadiko Gardentasun Lege-aurreproiektuari" buruzko txostena aurkeztu du, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren bitartez. Bere erantzunean, Batzordeak egokitzat jotzen du hura izapidetzea, irizpenean egindako gogoetekin.

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen ustez, araua beharrezkoa eta egokia da eta gobernu irekiaren kultura modu integralean bultzatzeko helburuarekin bat dator, nazioarteko estandarrei jarraituz, eta gardentasunaren, osotasunaren, kontu-ematearen eta herritarren parte-hartzearen printzipioetan oinarrituta. Era berean, egokitzat jotzen du herritarrek parte hartzeko ohiturak sustatzea eta herritarren artean gardentasunaren kultura eta ustelkeriaren aurkako borroka sustatzea.

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak positibotzat jotzen du aurreproiektuak publizitate aktiboko betebeharrak zuzentzea, ez bakarrik erakunde publikoetara, baita jarduera publikoa bideratzen duten subjektu eta erakunde pribatuetara ere.

Era berean, positiboa da arauak aukera ematea sektore publikoan arau-hausteei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonak babesteko sistema berria ezartzen amaitzeko, Europako legeriarekin bat etorriz.

Nahiz eta Batzordearen ustez aurreproiektuaren izapidetzea egokia izan, gogoeta espezifiko batzuk sartu ditu, hala nola aztertutako testua hobetzeko proposamenak.

Hala, zenbait alderditan zehaztasun handiagoa sartzea gomendatzen du, hala nola babestu beharreko datuen kontserbazio-epeari edo arauaren irismenari buruzkoak Eusko Legebiltzarreko, Herri Kontuen Euskal Epaitegiko eta Arartekoaren erakundeentzat.

Halaber, zerbitzuak emateko erabiltzen diren giza baliabideei buruzko informazioa arauan aipatzea iradokitzen da. Era berean, "eskatzailearen eskaerari ez erantzutea" arau-hauste gisa sartzea proposatzen da. Legearen 36. artikulua, "herritarrei betebehar hori betetzeko bermea areagotzeko".

Ildo beretik, uste da arauak barnean hartu beharko lituzkeela Gardena-Gardentasunaren Euskal Agintaritzaren Aholku Batzordearen eginkizunak eta helburuak, eta bertan sartu beharko litzatekeela kanpoko adituen eta eragile ekonomiko eta sozialen ordezkaritza handiagoa.

Era berean, beharrezkotzat jotzen da legeak jasotzea Gardentasunaren Euskal Agintaritzaren xedea eta eginkizunak, eta, bereziki, aurreikusitako bi dibisioenak.

Ildo beretik, uste da arauak barnean hartu beharko lituzkeela Gardena-Gardentasunaren Euskal Agintaritzaren Aholku Batzordearen eginkizunak eta helburuak eta bertan kanpoko adituen eta eragile ekonomiko eta sozialen ordezkaritza handiagoa sartu beharko litzatekeela.

(Azken irizpenak)