Komunikazioa > Prentsa-oharrak
Prentsa - Oharrak
asteartea, 19 abenduak 2023

Kontseiluak egokitzat jo du dekretu-proiektu hau izapidetzea egin dituen gogoetekin.

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak txosten bat egin du "Elikatze-katearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legea zati batean garatzen duen dekretu-proiektuari" buruz. Txostena Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen Sailak eta Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak helarazi dute. Aztertu ondoren, Batzordeak egokitzat jo du hura izapidetzea, irizpenean egindako gogoetekin.

Arau honen xedea elikatze-katearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko Estatuko 12/2013 Legea garatzea da. Hori guztia Euskadiko Elikagaien Kontratazioaren Merkataritza Jardunbide Egokien Kodeari, Euskadiko Elikadura Katearen Behatokiari, zehatzeko ahalari, EAEko Agintaritza Betearazlearen izendapenari eta funtzioei eta kontrolen araubideari dagokienez egiten da.

Abuztuaren 2ko 12/2013 Estatuko Legeak balio-kateko erakunde eragileen arteko merkataritza-eragiketen lege-esparrua ezartzen du, bidezko lehia baten esparruan. Horretarako, lehen sektorearen zailtasunak arinduko dituzten neurri gehigarriak sartzera eta gizarte-, ingurumen-, lehiakortasun- eta iraunkortasun-kostuen bidezko banaketa bermatzera behartzen ditu botere publikoak.

Hori bereziki beharrezkoa da Euskal Autonomia Erkidegoan, nekazaritzako elikagaien sektorea estrategikoki aintzat hartzen delako, nekazaritzaren sektorearen atomizazioak, eskariaren zurruntasunak, merkatuaren urtarokotasunak eta barne-ezaugarrien heterogeneotasunak eta asimetriak eragindako ahultasunagatik. Horri beste fenomeno batzuk gehitu behar zaizkio, hala nola produkzio-kostuen igoera etengabea, finkoak eta aldakorrak, ekoizpenean exijentziak gero eta gehiago bultzatzeak eta nekazariek eta abeltzainek jasotzen dituzten prezioak jaisteak eragindakoak, lehengaien kostuaren aldakortasunagatik eta elikatze-katearen prezioak finkatzean oreka faltagatik.

Arau honek elikatze-katearen funtzionamendua hobetzen lagundu nahi duenez, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak positibotzat jotzen du aurkeztu zaion dekretu-proiektua.

Oro har, proposatutako testuan arrantzari eta akuikulturari buruzko aipamenak falta dira, bai azalpen-zatian, bai artikuluen garapenean.

Halaber, arrantza-sektorea sartzeaz gain, Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodearen Jarraipen Batzordean eta Euskadiko Elikadura Katearen Behatokian kontsumitzaileen interesen ordezkaritza handitzeko eskatzen da. Erakunde horiek dekretu berri honen bidez sortu ziren.

Era berean, Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak kritikatu du arauaren izapidetzearekin batera doan memoria ekonomikoan ez dela inolako eragin ekonomikorik aurreikusten; izan ere, dekretuak behartu egingo du hura behar bezala aplikatzeko erabili behar diren giza baliabideetan eragina izango duten zereginak eta erantzukizunak areagotzera.

Era berean, Kontseiluak gogoeta espezifiko batzuk egin ditu, hala nola aztertutako testua hobetzeko proposamenak.

Horien artean, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak komenigarritzat jotzen du arauaren xedea zehazten duen lehenengo artikuluan lehen sektorearen zati baten zailtasunak arintzeko eta gizarte-, ingurumen-, lehiakortasun- eta jasangarritasun-kostuen banaketa bidezkoa ziurtatzeko proposatutako neurri gehigarriei buruzko aipamenak egitea, gai horiek dekretu berriak garatuko duen 12/2013 Legearen xedea baitira.

Era berean, Dekretuak bere artikuluetan berariaz jaso behar du Euskadiko Elikadura Katearen Jarraipen Batzordeko eta Behatokiko kideek beren eginkizunak betetzeko hizkuntza ofizialetako edozein erabili ahal izateko beharrezkoak diren bitartekoak jarriko direla.

(Ikus 17/23 Irizpen osoa)