Komunikazioa > Prentsa-oharrak
Prentsa - Oharrak
osteguna, 01 otsailak 2024

Nekazaritza- eta elikagaigintza-industrien erantzukizunpeko adierazpenaren erregimena arautzeko, eta EAEko Nekazaritza eta Elikagaigintza industrien Erregistroaren antolamendua eta funtzionamendua arautzen duen dekretu-proiektuari buruzko EGABen irizpena.

Batzordeak egokitzat jo du dekretu-proiektu hau izapidetzea  egin dituen gogoetekin.

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak txosten bat egin du "Nekazaritza- eta elikagaigintza-industrien erantzukizunpeko adierazpenaren erregimena arautzeko, eta EAEko Nekazaritza eta Elikagaigintza Industrien Erregistroaren antolamendua eta funtzionamendua arautzen duen Dekretu-proiektua"-ri buruz,  Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen Sailak helarazita. Aztertu ondoren, Batzordeak egokitzat jo du hura izapidetzea, irizpenean egindako gogoetekin.

Arau honen xedea da nekazaritza- eta elikagaigintza-industrien erantzukizunpeko adierazpenaren araubidea arautzea, bai eta EAEko Nekazaritza eta Elikagaigintza Industrien Erregistroaren antolamendua eta funtzionamendua ere, euskal administrazio publikoen tresna baita nekazaritza- eta elikagaigintza-sektorea planifikatzeko, antolatzeko eta garatzeko behar den informazio guztia modu iraunkor, integratu eta eguneratuan edukitzeko. Duela hamar urte indarrean zegoen 422/2013 Dekretua argitaratu zenetik, behar berriak sortu dira, eta arau hori eguneratu beharra dago.

Zehazki, 39/2015 Legeak behartzen ditu pertsona juridikoak eta profesionalak soilik bitarteko elektronikoen bidez harremanetan jartzera administrazio publikoekin; indarrean dagoen 422/2013 Dekretuak, berriz, xedatzen du nekazaritza- eta elikagaigintza-industrien erantzukizunpeko adierazpena aurrez aurre edo telematikoki aurkez daitekeela.

Gainera, Administrazioak nekazaritza- eta basogintza-sektorea Estatu osoan behar bezala kudeatu eta antolatzeko garatu dituen informatika-sistemak arautzen dituen 1054/2022 Errege Dekretua onartu zen. Hori dela eta, ezinbestekoa da EAEko Nekazaritza eta Elikagaigintza Industrien Erregistroa Nekazaritza eta Abeltzaintza Ustiategien eta Nekazaritza Ekoizpenaren Informazio Sistemarekin (SIEX) lotzea, eta, ondorioz, hori ere dekretu berrian jasota egon behar da.

Arauak nekazaritza- eta elikagaigintza-industriaren behar berrietara eta arau-aldaketetara egokitu nahi duenez eta eragindako sektoreen segurtasun juridikoari lagundu nahi dionez, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak positibotzat jotzen du aurkeztu zaion dekretu-proiektua.

Era berean, gaur egun EAEk Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza eta Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza dituenez, arrazoizkotzat jotzen dugu testuan "nekazaritza- eta elikagaigintza-industrien arloko zuzendaritza eskudunaren" aipamena "elikagaien industrien arloko zuzendaritza eskudunaren" erreferentziarekin ordeztea, eta dekretuaren titulua eta arautzen den erregistroaren beraren izena aldatzea baloratzea.

Era berean, Batzordeak gogoeta espezifiko batzuk egin ditu, hala nola aztertutako testua hobetzeko proposamenak.

Nekazaritza- eta elikagaigintza-industrien jarduerari ekiteko baldintza bat gehitzea proposatzen dugu, zehazki, industria horiek Elikagai Enpresen eta Elikagaien Osasun Erregistro Orokorrean inskribatuta egotea eta nahitaezko osasun-baimena izatea.

Jarduera hastearen erantzukizunpeko adierazpenari dagokionez, aipatzen da horrek ahalmena emango duela dagokion jarduera Estatuko lurralde osoan garatzeko, baina arrantza-ontzien kasuan, kasu askotan Estatuaren jurisdikziotik kanpo dauden uretan garatzen da, eta, beraz, hori Dekretuan jaso beharko litzateke. Gainera, gomendatzen dugu zehaztea arauak egun baliodunei egiten diela erreferentzia erantzukizunpeko adierazpen bati erantsitako edozein datu edo informazio zehatza ez izateari, faltsua izateari edo ez izateari buruz ebazteko emandako epean, edo agintari eskudunari hura edo deklaratutakoa betetzen dela egiaztatzeko eskatutako dokumentazioa ez aurkezteari buruz.

Era berean, aldaketa batzuk proposatzen ditugu eranskinean, arauaren argitasuna hobetzeko, kasu bakoitzean arautzen diren gaiak zehatzago zehaztuz.