Komunikazioa > Prentsa-oharrak
Prentsa - Oharrak
ostirala, 29 irailak 2017
  • Osasun sistemak geroz eta konplexuagoak dira eta jardun klinikoan saihets badaitezke, akatsak nahiz kontrako ondorioak prebenitzeko neurriak zehaztu behar dira. Helburua gaixoarekiko arriskuak minimizatzea da.
  • EGABk kontsultatzen den proiektua positiboki balioztatzen du, nahiz eta aginduaren “idazkera sinplifikatuagoa” gomendatu, “irakurketa eta ulermena arindu eta errazteko”. Halaber, bere iritziz pertsona gaituak egiaztatu behar duen prestakuntzaren edukia arautu behar da.
 
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen ustez, Euskadin kokatuak dauden osasun zentro eta zerbitzuetan Gaixoaren Segurtasun Batzordeak garatzeko Osasun sailburuaren agindua izapidetzea egokia da, kontsulta erakunde honek egiten dituen gogoetak erantsi ostean.
Gaixoaren segurtasuna laguntza kalitatearen funtsezko osagaia da. Egungo osasun sistemak geroz eta konplexuagoak dira eta jardun klinikoan saihets badaitezke, akatsak nahiz kontrako ondorioak prebenitzeko neurriak zehaztu behar dira. Helburua erabiltzaileari arriskuak minimizatzea da. Eremu honetan Euskal Autonomia Erkidegoa aitzindaria izan da 2013-2016rako Gaixoaren Segurtasun Estrategiarekin eta gaixoen segurtasun neurriei buruzko dekretuarekin (maiatzaren 17ko 78/2016 Dekretua). Hain zuzen ere, azkeneko dekretu honetan xedatutakoaren arabera, Osasun Saileko titularrak agindu bat egingo du, besteak beste, honakoak zehazteko: Segurtasun Batzordeak eratzea ezinezkoa edo eraginkorra ez denetarako osasun zentro eta zerbitzuetan eremu horretan dauden ustezkoak eta ezarri beharreko baldintzak.
 
EGABren iritziz, kontsultatzen den agindua egokia da eta araudia positiboki balioztatzen du. Hala eta guztiz ere, hurrengoa gomendatzen du: “idazkera sinplifikatuagoa egitea, irakurmena eta ulermena arindu eta errazteko. Horrez gain, pertsona gaituak egiaztatu behar duen prestakuntzaren edukia arautu beharko litzateke, proiektuaren artikuluetan xedatutakotik urrunago (“gutxienez gaixoaren segurtasunean 20 orduko prestakuntza egiaztatzen duen pertsona”). Ildo horri jarraiki, EGABk gogorarazitakoari jarraiki, Osakidetzak gaixoaren segurtasun eta osasunaren inguruko online ikastaroen bitartez barneko prestakuntzari lehentasuna eman dio eta erreferentziatzat oinarrizko ikastaro hori erabiltzea proposatzen du. Hala, prestakuntzaren edukiak Osasun sailburuaren aginduko eranskinean sartzen ditu.