Komunikazioa > Azken berriak
Euskadiko EGABren azken berriak

2014ko berriak

EGAB-k “Nekazaritza, elikadura, arrantza eta basoko produktuak sustatzeko laguntzen” Dekretu-Proiektua egokitzat jotzen du
Arauaren xedea elikadura, arrantza eta basoko produktuak, Euskadiko nekazaritza- eta elikadura-industriak eraldatu eta merkaturatutakoak, Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko merkatuetan sustatzeko laguntzak arautzea da. EGABren ustez proiektua izapidetzea egokia da, baina hainbat gogoeta egin du. Besteak beste, tokiko produktuekiko eta EAEko nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiapenekiko laguntza berariaz aipatzea, baita laguntzen pertsona eta erakunde onuradunek zenbait baldintza betetzea ere. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetara...

EGAB-k egokitzat jotzen du gazteentzat txandakatuz prestakuntza eta lanerako HEZIBI programaren aldaketa
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen ustez gazteentzat txandakatuz prestakuntza eta lanerako HEZIBI programaren aldaketa izapidetzea egokia da, kontsulta-organo honek egindako gogoetekin. Itxuraz, lehenengo idazkeran oso garbiak gelditu ez zirenez, aldaketek programa honi buruzko alderdiak (besteak beste, ziurtagiriak eta tituluak bereiztea) argitu nahi dituzte. Gainera, prestakuntza-zentroei kontrol gehiago eman nahi die. EGABren irizpenak aipatutakoari jarraiki, bi gai gehiago sakondu beharko lirateke: batetik, prozes...

EGAB-k emakumezko nekazarien Estatuari buruzko Legearen Aurreproiektua egokitzat jotzen du
EGABren ustez “Emakumezko Nekazarien Estatutuari buruzko Legearen Aurreproiektua” izapidetzea egokia da, irizpenean egindako gogoetekin eta Gobernuari arloan foru-zuzenbidea moldatzea gomendatzen dio. Bigarrengoz aurkeztu da Emakumezko Nekazariei buruzko Estatutuaren aurreproiektua. Aurrekoa Gobernu Kontseiluak 2012ko ekainean onartu zuen, baina ez zen Legebiltzarrean izapidetu, hori urte bereko abuztuan desegin baitzen. Aurreproiektuak nekazaritzaren sektorean emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasun-printzipioa er...

Ikerketaren eta berrikuntzaren erronkak
I+G+b-aren adierazle nagusiei erreparatuz, beste urtebetez EAE Estatutako autonomia erkidego dinamikoenen eta berriztatzaileenen artean kokatuta dago, nahiz eta oraindik bide luzea izan arloan erreferentziazko herrialdeei harrapatzeko.   Ildo horri eutsiz, EAEn I+Gan ahalegina pixkana gorantz egiten joan da eta 2012. urtean %2,12ra iritsi da, hain zuzen ere, Estatuko batez bestekoaren (%1,3) gainetik. Dena den, helburu europarretik (%3) oraindik 0,88 puntura dago eta herrialde berriztatzaileenen ratioetatik urrun: Finlandia (%3,55), Sue...

I+ +G+b-aren adierazle nagusiak.
EUSTATen arabera, I+G jardueretan 2012. urtean egindako gastua 1.373 milioi eurokoa izan da, eta horrek aurreko urteko kopuruaren aldean %0,5eko hazkundea esan nahi du. Gastu hau BPGaren %2,12 da. Horrela, EAE estatuko batez bestekoaren (% 1,3) baina EB28ko batez bestekoaren (% 2,6) azpitik dago I+G gaian egindako esfortzuan, baina gaian erreferentzia diren herrialdeen azpitik (gehienbat Europako iparraldekoak, Japoniakoak eta AEBetakoak).   Enpresen I+Gko egikaritzea EAEn (gastuaren %76) sektoreak Estatuan eginikoaren gainetik dago (%53...

Enplegu, prezio eta soldaten adierazleak, 2014ko Ekaina.
LAN MERKATUA A. EUSTAT - BJSI BATEZ BESTEKOA BATEZ BESTEKOA 2012 BATEZ BESTEKOA 2013 II 2013 III 2013 IV 2013 I 2014 Jarduera-tasa ...

Estrategia Atlantikoaren erronka.
Estrategia Atlantikoaren erronka.
Bruselan maiatzaren 16an egin zen bileran, Gizarte Kontseiluen Sarearen, Nazioz Gaindiko Sare Atlantikoaren (RTA) Batzar Nagusiaren agendan bi gai nagusi izan dira hizpide: Estrategia Atlantikoa eta Ekintza Plana inplementatzea. 2014-2020 hurrengo aurrekontu-denboraldi europarrean ekintza-multzo bat burutuko da Atlantikoko Estrategiak sortuko dituen hazkuntza- eta enplegu-aukerak zehazten eta arakatzen saiatzeko. Ildo horri eutsiz, helburuak lortzeko eraginpeko eragileek ikuspegi partekatutik lan egitearen gaitasuna garrantzitsua izan...

Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea-Nazioz Gaindiko Sare Atlantikoa: sendotzen ari den lankidetza bat.
Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea-Nazioz Gaindiko Sare Atlantikoa: sendotzen ari den lankidetza bat.
Maiatzaren 16an, Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen egoitzan alde atlantikoko eskualdeetako Ekonomia eta Gizarte Kontseiluen Sarearen, Nazioz Gaindiko Sare Atlantikoaren, egun Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea buru duenaren, batzar nagusia ospatu zen, eta era berean, bi erakundeek baterako hitzaldi bat egin zuten.   Erkidegoko hiriburuan eta Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen egoitzan ekitaldi horiek ospatzea 2011. urtean Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak ...

Industria-Sektorearen oraintsuko bilakaera.
Kontu Ekonomikoen eta Hiru hileko Kontu Ekonomikoen (HKE) datuen arabera, 2014ko otsailean argitaratutakoak), 2005ean industria-sektoreak BPGaren %25,8 betetzen bazuen uneko prezioetan, 2012an %20,7 (13.402 milioi euro) izatera pasatu zen, 187.703 lanpostu izanik Dedikazio Osoko Baliokidetzakoak (DOB). Horrek lanpostu guztien %21,4 DOB erakoa zela esan nahi du, 2005ean %25,8ra iristen bazen ere.   HKE datuek azaltzen dute 2007ko bigarren hiruhilekotik aurrera industria-ekoizpenaren hazkunde-tasa errealak apurka-apurka ahultzen joan zirel...

Merkataritzak behera egin zuen 2013an, baina 2012an baino gutxiago.
EUSTATek argitaratutako handizkako eta txikizkako merkataritzen datuetatik abiatuta, 2013an merkataritzako salmentek behera egin dutela ondoriozta daiteke, baina 2012an egin zutena baino gutxiago. Horrela, 2013an handizkako merkataritzaren indizea –%0,9 izan zen bitartean, 2012an –%3,5 izan zen; aldiz, txikizkako merkataritzarena –%4 izan zen 2013an, aurreko urtekoa –%5,1 izanik.   Aldi berean, ikus dezakegu 2013an salmentak gehiago jaitsi zirela txikizkako merkataritzan handizkakoan baino.   Txikizkako me...

Page 4 of 6First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  Next   Last