Komunikazioa > Azken berriak
Euskadiko EGABren azken berriak
Eurogunean hazkuntza ekonomikoaren aurreikuspenak ahulak eta zalantzazkoak dira eta Estatuari buruzkoak hoztu ditzakete.
NDFren (urria) eta ELGAren (azaroa) aurreikuspenen arabera, munduko ekonomia aurten %3,3 haziko da. Ekonomia aurreratuen artean, susperraldiak Estatu Batuetan sendoa izaten jarraitzen du. Hala, 2014. urtean %2,2 haziko dela pentsatzen da; bien bitartean, eurogunean hazkuntza motelagoa aurrez ikusia dago, hain zuzen ere, 2014rako %0,8koa.   Europako Batzordearen udazkeneko aurreikuspenei (azaroa) erreparatuz, gelditzen den urtearen zatian hazkuntza ahula izango da, bai EEn, bai euroaren gunean. BPGaren hazkuntza aurten %1,3ra EEn eta %0,...

Enplegu, prezio eta soldaten adierazleak, 2014ko Azaroa
LAN MERKATUA A. EUSTAT – BJSI* BATEZ BESTEKOA BATEZ BESTEKOA 2012 BATEZ BESTEKOA 2013 IV 2013 I 2014 II 2014 III 2014 Jarduera-tasa ...

Euskadiko EGAB eta Akitaniakoa Bilbon bildu dira
Euskadiko EGAB eta Akitaniakoa Bilbon bildu dira
Urriaren 29an eta 30ean Bilbon Euskadiko EGABren eta Akitaniakoaren bilera berria egin da bi aldeen arteko lankidetza-harremanaren eta Euskadi nahiz Akitania Euroeskualdearen esparruan. Aurtengo uztailean lan-gai berriari ekin zitzaion. Euroeskualdeak berak egindako iradokizunei jarraiki, Euskadiren eta Akitaniaren artean berrikuntzaren eta teknologia-transferentziaren eremuan osagarritasunak identifikatu nahi dira. Arlo horietan lanean diharduten erakundeen elkarrekiko ezagutza sendotzea du helburu. Hala, sektorearen arabera, gobernantza, anto...

Hirugarren sektore sozialari buruzko Lege-Aurreproiektuari dagokion EGAB-ren Irizpena
Aurreproiektuaren helburua Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeen lege-estatutua zehaztea da. Hirugarren Sektore horretan erakunde pribatuak, irabazi-asmorik gabekoak, gizarte-elkartasuna sustatu eta gizarte-eskubideak, gizarteratzea eta gizarte-kohesioa bultzatzera bideratutakoak, daude.  EGABk Hirugarren Sektore Soziala “euskal gizartearen oinarrizko aktibo” bezala kalifikatzen du eta lege-aurreproiektuaren oinarri diren printzipio eta irizpide orokorrak partekatzen ditu, baina hainbat gogoeta egin ditu eta ko...

EGAB-ren iritziz Industria-Jaudueren hasiera eta Industria-Erregistroa arautzen duen Proiektua egokia da
Dekretu-proiektuak industria-jardueren hasiera eta funtzionamenduaren araubide orokorra nahiz industria-erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen ditu, barneko merkatuari buruzko zuzentarau europarraren ondoren izan diren ondoz ondoko aldaketekin. Besteak beste, jarduera hasi aurreko baimenaren ordez aitorpen arduratsua egin behar da. EGABren irizpenak zenbait gomendio ditu. Ildo horri jarraiki, herritarren osasunaren eta segurtasunaren gainean inpaktu potentziala duten jarduerei buruzkoak izan dira eta laborategien kasua aipa...

Euskadiko turismo-mahaira sindikatu ordezkariak gehitzeko eskatu du EGABek
EGABek harridura azaldu du, Euskadiko Turismo Mahaia sortzeko dekretu-proiektuan ez dagoelako sindikatu-ordezkaririk, eta, ondorioz, “Euskadin adierazgarrienak diren sindikatu-erakundeetako bakoitzetik ordezkari bat" egoteko eskatu du.  Irizpenak modu positiboan baloratzen du “Administrazioaren aholku-organo bat sortzea Euskadin hain garrantzitsua den turismoa bezalako ekonomia-garapeneko sektorean”, eta egokitzat jotzen du proiektu hori izapidetzea, Turismo Mahaira sindikatu-ordezkaritza gehituta.  Eus...

Lurraldeen arteko desorekak EAE-n krisi ekonomikoaren testuinguruan
“Lurraldeen arteko desorekak EAEn krisi ekonomikoaren testuinguruan” deritzon txosten honen bidez, hauxe lortu nahi izan da: EAEko eskualdeen errealitatea hobeto ezagutzea, haien giza eta ekonomiaren arloko ezaugarri nagusiak laburbilduta, eskuragarri dugun informazio estatistikoa oinarri izanik. Azterturiko alderdietan eskualdeek duten egoera eta EAEko testuinguruan gaur egun duten posizioa definitzeko profila ezartzea. EAE barruko lurraldeen desberdintasunak zein neurritan eta zein alderditan handitu diren azt...

Euskadiko EGABen eskualdeko datuen bankua
Eskualdeko Datuen Bankuak euskarri bisual interaktiboa ematen dio Norberaren Ekimeneko “Lurralde arteko desorekak EAEn krisi ekonomikoaren testuinguruan” azterlanari. Azterlan horren helburuak gaur egungo egoera ekonomikoak Euskal Autonomia Erkidegoko eskualde batzuei eta besteei nola eragin dien aztertzea eta gaur egun –krisia zenetik sei urte igaro direla− zein diren demografia-egiturari eta ekoizpen-egiturari, lan-merkatuari eta bizi-baldintzei dagokienez Euskadin dauden lurraldeko desorekarik handienak. Beraz, txoste...

Euskadiko EGABk Atlantikoko Estrategiari buruzko bi batzar garrantzitsutan parte hartu du
Euskadiko EGABk Atlantikoko estrategia abiarazteko lan baten partaide da, Atlantikoko eskualdeetako Kontseilu Ekonomiko eta Sozialen sarearen esparruan. Urriaren 21ean, Akitaniako eta Bretainiako EGABen ordezkariekin batera, lan horretatik eratorritako lehen datuak aurkeztu zizkion Europako Batzordearen MARE zuzendaritza nagusiaren Atlantikoko Itsasoko Unitate Politikoari. RTAk ezarpen prozesu osoaren jarraipena egitea adostu du, prozesu erdian tokian bertan izandako garapenari buruzko datuak eta Ekintza Plana berrikusteko gogoetak izateko eta ...

Euskadiko EGABk Europako Eskualde Periferikoen eta Itsasokoen Batzar Nagusian parte hartuko du
Europako Eskualde Periferiko eta Itsastarren Konferentziak (EPIK) eta Arku Atlantikoa Batzordeak (AAB) irailaren 24-26an beren batzar nagusiak egin dituzte Västerbotten Suediako eskualdean. Euskadiko EGABk bilera horietan parte hartu du STAren (AABren kidea) burutza duen neurrian eta landutako gaiak garrantzitsuak zirelako; nolanahi ere, Europan egunerokoak eta eskualde periferiko eta itsastarretan, besteak beste, Euskadin, eragin handikoak. Beraz, interesgarritzat jo dugu datu eta ekarpen aipagarrienekin laburpen bat egitea.  Arku A...

Page 31 of 40First   Previous   26  27  28  29  30  [31]  32  33  34  35  Next   Last