Komunikazioa > Azken berriak
Euskadiko EGABren azken berriak
Euskadiko EGAB-ren zuzendaritza talde berria gaur Lehendakariarekin bilduko da eta 2014ko jarduerari buruzko azterketa egingo du
EGABk joan den urtean 15 irizpen egin zituen, euskal gobernuak aurkeztutako proiektuei buruz. Halaber, ekimen propioko 3 azterlan garatu zituen, familien gainzorpetzeari, EAEn krisi ekonomikoaren esparruan lurralde-desorekei eta enpresa-dinamismoari nahiz aberastasuna eta enplegua sortzeari buruz. Azkenekoa azterketa-fasean dago. 2014. urtean Euskadiko EGABk Mugaz Haraindiko Atlantikoko Sarearen (RTA) burutza izan zuen. Bertan hurrengo herrialdeetako EGAB izenekoak bilduta daude: Euskadi, Galizia, Kanariak, Andaluzia, Akitania, Poitou-...

EGABren jarduerak 2014. Urtean
Urte horretan, zenbait alor jorratu ditu Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak: aholkularitza-jarduerak, Memoria Sozioekonomikoa, Norberaren Ekimenezko Azterlanak eta Europako lankidetzaren eremuko jarduerak.    Aholkularitzaren arloko jarduerak aski egin dute gora, zeren 2014an 15 irizpen eman baitziren, eta 2013. urtean, berriz, 7 irizpen; horrek esan nahi du lehenago eman ohi zen irizpen-kopurura iritsi dela. Hala ere, onarpen-mailaren araberako jarraipena eginez gero, maila ertainean eta goi mailan portzentajea % 42 ingu...

Hazkuntza ekonomikoaren eta enpleguaren itxaropenak hobetu dira, nahiz eta hazkuntza ahula eta dibergentea izan
2014. urtean, Italian eta Kroazian izan ezik, Estatu kide guztietan BPGa haztea aurrez ikusia dago.   NDFk eta Batzorde Europarrak duela gutxi neguko aurreikuspen ekonomikoak argitaratu dituzte eta erantsi den taulako datuetan ikus daitekeen bezala, NDFk 2015. eta 2016. urteetarako Batzorde Europarrak azaldutakoak baino BPGaren hazkuntza-tasa txikiagoak aurrez ikusten ditu, Erresuma Batuaren eta Estatu Batuen kasuetan izan ezik, nahiko antzekoak edo arinki handiagoak baitira.   Gainera, NDFk 2014. udazkeneko txostenarekiko taulan ...

EGABren Irizpena eta gogoetak Merkataritza Ganberetan Hauteskunde-Prozesua araupetu duen Dekretuari buruz
EGABren aburuz, egokia da Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazio Ganbera Ofizialen hauteskunde-prozedura araupetu duen Dekretu-Proiektuaren izapidetzea eta horien gobernu-organoen osaera; horri buruz, zenbait gogoeta zehatz egin ditu irizpenean.  Euskal Autonomia Erkidegoan gai horri dagokionez egin den lehenengo arauketa denez, EGABk ondokoa eskatzen du: “garapen arauemaile oso eta integrala taxutzeari ahalik eta arinen ekitea, oinarrizko legeak autonomia erkidegoei baimentzen dizkien alderdi guztiak argitze eta ze...

EGABk egokitzat jotzen du Euskal Herriko Fundazioei buruzko Legearen Aurreproiektua, zenbait gogoeta kontuan hartuz
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen Osoko Bilkurak egokitzat jotzen du Euskal Herriko Fundazioei buruzko Legearen Aurreproiektuaren izapidetzea, eta ildo horri jarraiki,arau horren gaineko zenbait gogoeta ere egin ditu . Kontsultatu den legegintzako ekimen honen helburua, alde batetik, arlo horri buruzko arautegia eguneratzea da, arautegi hori duela 20 urte onetsi baitzen, eta bestetik, denbora-tarte horretan gertatu diren egokitzapenak arau bakar batean jasotzea.  Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Ba...

Emilia Málaga, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeko Idazkari Nagusia berria
Emilia Málaga, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeko Idazkari Nagusia berria
Emilia Málaga Pérez Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeko idazkari nagusi izendatu berri dute, gaur egungo Euskal EGABeko buru Francisco José Huidobroren ordez.   Emilia Málaga (Portugalete, 1971) Zuzenbidean lizentziatua da, eta ibilbide profesionala UGT Euskadi sindikatuan egin du; bertan, Emakumearen arloko arduraduna izandakoa da, eta, halaber, Batzorde Betearazleko Nazioarte eta Berdintasuneko idazkaria izan zen, baita UGTko Nazioarteko Politikako Kontseilu Konfederaleko kide ere.  ...

Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Finantzen Arloko Sailburuak 2015erako Aurrekontu Orokorrak aurkeztu ditu EGABren Osoko Bilkuran
Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Finantzen Arloko Sailburuak 2015erako Aurrekontu Orokorrak aurkeztu ditu EGABren Osoko Bilkuran
Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Finantzen arloko sailburu Ricardo Gatzagaetxebarriak goizeon aurkeztu ditu, Bilbon, Euskal Autonomia Erkidegoaren 2015. urteari dagokion ekitaldirako Aurrekontu Orokorren gairik garrantzitsuenak Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen Osoko Bilkuran.   2015. urterako Aurrekontu Orokorren guztirako zenbatekoa 10.639 milioi eurokoa da. “Euskal ekonomiak hazkundean egonkortasuna eta nolabaiteko hobekuntza erakusten dituen profila”ri dagokion agertokiari egokitzen zaizkio aurrekont...

2014, Lan Merkatuaren egonkortasunaren urtea
Hamabost urtez enplegua sortzen egon ondoren, 2009an, EAEko lan merkatuak okupazio zifretan beherakada etapari ekin zion, eta hala luzatu zen, 2013. urtera arte, eta ia 100.000 lanpostu galdu ziren, guztizkoaren %10a. 2014. urtean, EUSTATen Biztanleria Jardueraren arabera Sailkatzeko Inkestaren (BJA) arabera, enplegua egonkortu egin da , eta urteko batez bestekoak gora egin du: 1.400 pertsona gehiago (%0,2).   Beste alde batetik, Gizarte Segurantzako kotizatzaile kopuruak gora egin du, batez bestekoaren %0,3 (baina %1,4 abenduan, profil...

Enplegua Euskadin, 2014
I. Jarduera eta Okupazioa     Lehenengo eta behin, BJAren datuek erakusten dute 2014. urtean EAEko populazio aktiboak urteko batez bestekoan gora egin duela. Horrela, 2013an lan merkatuan %56,6ko partaidetza portzentajearen aldean, 2014an %57,3koa izan da, 7 hamarren gehiago. Krisiaren luzapenak adorerik eza ekarri zuen 2012an jarduera tasak behera nabarmen egin zuenean; izan ere, enplegu aukerarik ez zegoenez, lan egiteko adina zeukaten eta enpleguan ari ziren okupatu ugari langabezian geratu ziren.  2013an, galera horr...

Enplegu, Prezio eta Soldaten adierazleak, 2015ko Urtarrila
  LAN MERKATUA A. EUSTAT – BJSI BATEZ BESTEKOA BATEZ BESTEKOA 2013 BATEZ BESTEKOA 2014 I 2014 II 2014 III 2014 IV 2014 ...

Page 35 of 46First   Previous   30  31  32  33  34  [35]  36  37  38  39  Next   Last