Komunikazioa > Azken berriak
Euskadiko EGABren azken berriak
EGAB-ek Euskadin haur eta nerabeen arrisku-egoerak baloratzeko tresna onesten
EGAB-ek Euskadin haur eta nerabeen arrisku-egoerak baloratzeko tresna onesten duen dekretu-proiektuaren aldeko irizpena eman du. BALORA izeneko tresna berriari esker, haur eta nerabeen arreta eta babeserako lurralde eta udaleko gizarte zerbitzuetako arrisku-egoeren larritasuna baloratu ahal izango da. Tresna hau onesten duen proiektua Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietarako Sailak egin du.  Arrisku eta babesgabetasuneko egoeren larritasunaren balorazioa oinarrizkoa da babesteko jarduketa egoki erabiltzeko. Gainera, eremu ho...

EGABren funtzionamendua arautuko duen Lege berriaren zirriborroa aurkeztu du Gemma Zabaletak EGABn
EGABen jarduera arautuko duen lege-proiektuaren zirriborroan aurreikusten denez, bozketak banaka eta gehiengoz izango dira, eta horrela gaur arte zegoen beto-eskubidea amaitu egingo da.  Zirriborroan, horrez gain, Hirugarren Sektoreari sarbidea ematen zaio Batzordean; lan-batzordeetan kanpoko adituak sartzeko aukera irekitzen da, eta EGABaren eskumenak eta Lan Harremanen Kontseiluarenak argitu egiten dira.  

EGAB-k EAE-n Telelaguntzako zerbitzua araupetzen duen D.P.aren aldeko irizpena eman du.
Dekretu Proiektuak telelaguntza oinarrizko eta etengabeko bilakaeran dagoen zerbitzutzat hartzen du, funtsezkoa erabiltzailea bere etxebizitzan bertan bizitzen jarraitzeko, Informazio eta Komunikazioaren Teknologietan (IKT) oinarritutako sistemak erabiliz eta bizitza independenterako konponbideak bilatuz, zainketa eta autonomia pertsonalarekin lotutako alderdiak sustatuta. Euskadiko EGABk Dekretu Proiektuaren aldeko balorazioa egiten du, baina beharrezkotzat jotzen du testuan aldaketa batzuk egitea, pertsona erabiltzaileek bere etxebizitzan ah...

EGAB-k Irizpena eman du BGAE araupetzen duen Legearen Aurreproeiktuaren alde
Araudiaren helburua da gizarte aurreikuspena orokortzea Euskal Autonomia Erkidegoko hiritarren artean, sistema kolektiboak eta enplegukoak, bereziki, sustatuz. Sailburuaren iritziz, aurreproiektuak BGAE araupetzen duen araudia argitu eta eguneratu behar du, Estatu eta Europako arauekin sintonian jartzeko.  Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea borondatezko gizarte aurreikuspenaren kontzientziatzea hedatzera zuzendutako sustatu eta bultzatzeko neurriak hartzearen alde agertzen da  (Ikus Irizpena "Irizpenak" azalean)

GAB-k aldeko Irizpena egin du Omnibus Legearen aureproiektuari buruz.
Lege honek euskal antolamendu juridikoa erkidegoko zuzenbideak zerbitzuaren jardueraren sarbide eta ariketa erregulatzearen arloan xedatutakoaren ildoan jartzen du. Helburua da Europako Batasuneko edozein herritan zerbitzuen jarduera garatzeko eskakizunak eta izapideak sinplifikatzea.  Arau berri hau indarrean sartzeak hamarka legetan aldaketak sartzea dakar. Euskadiko EGABk gogorazten du araubide berriak ez duela galerarik ekarri behar trafiko ekonomikoaren segurtasun, lehia leial eta pertsona kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubideen...

EGABk aldeko Irizpena eman du Klimaren aldaketaren aurkako borrokari buruzko L. A.ri buruz. - asteazkena
EGABk aldeko Irizpena ematen du klimaren aldaketaren aurkako borrokari buruzko Legearen Aurreproiektuari buruz. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak uste du klimaren aldaketaren politika BEG isurpenak murriztera zuzenduta egon behar dela karbono gutxiko eta berritzaileak diren teknologietan oinarrituriko ekonomiarantz apurka-apurkako trantsizioa saiatuta. Eta hauek enplegu berdea sustatu eta lehiakortasuna hobetzeko gauza izan behar dute. EGABk uste du Aurreproiektuaren testuak klimaren ...

EGABk tabakoaren kontsumoa arautzen duen legearen aldaketari buruz aldeko irizpena egin du
• Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak erretzen ez duten pertsonen eskubideak babesteko lege-aldaketak positiboki baloratu ditu.  • Euskadiko EGABk bere irizpenean zenbait ohar egiten ditu, hala nola borondatez erretzeari utzi nahi dioten langileei laguntzeko planak sustatzea.  • Debekuez gain, Batzordeak Euskal Autonomia Erkidegoan gizarte-kontzientziazioaren ekintza eraginkorrak bultzatzea eskatzen du. Izan ere, Erkidegoan ohiz biztanleen laurdenak erretzen du eta emakumezko gazteen artean kon...

EEGABk hezkuntza-sistemak EAEko jarduera sozioekonomikoaren beharrizanetara egin beharreko....
EUSKAL EGABk HEZKUNTZA-SISTEMAK EAEKO JARDUERA SOZIOEKONOMIKOAREN BEHARRIZANETARA EGIN BEHARREKO DOIKUNTZA AZTERTUKO DU  • Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Gaietarako Batzordeak antolatutako konferentzian, Galesko (Cardiff) Unibertsitatearen Eskualdeetako Garapen Ekonomikoari buruzko Ikerketaren Philip Cooke katedradunak adierazi duenez gero, Europako eskualdeetako ekonomikoen etorkizunak "garapen adimentsua, eraginkorra, berdea eta sormenezkoa eskuratuko du".  • Testuinguru horretan, eskualdeek diziplina arteko prestakunt...

EGABak 9/10 Irizpena eta 10/10 irizpena onartzen ditu.
Euskadiko EGABak honako irizpenak onartu ditu: 9/10 Irizpena, gizarte larrialdiko laguntzak araupetzen dituen dekretu-proiektuari buruzkoa eta 10/10 Irizpena, inklusio aktiboko hitzarmenen Dekretu-proeiktuari buruzkoa.

Euskadiko EGAB-ek aldeko irizpena eman du lehiaren euskal agintaritza sortzeko.
Eusko Jaurlaritzaren Lege Aurreproiektuak Lehiaren Euskal Agintaritza sortzea aurreikusten du, eta hura izango da askatasunez gaiarekin zerikusia duten funtzio guztiak garatuko dituen organo bakarra. Erakunde horrek Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegia eta Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzua ordezkatuko ditu. EGABek uste du proposatu den erreforma bat datorrela nazioartean gehien zabaldutako antolamendu ereduarekin.    Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak aldeko irizpena eman du Lehiaren Euskal Agintaritzaren ...

Page 35 of 37First   Previous   28  29  30  31  32  33  34  [35]  36  37  Next   Last