Komunikazioa > Azken berriak
Euskadiko EGABren azken berriak
Lurraldeen arteko desorekak EAE-n krisi ekonomikoaren testuinguruan
“Lurraldeen arteko desorekak EAEn krisi ekonomikoaren testuinguruan” deritzon txosten honen bidez, hauxe lortu nahi izan da: EAEko eskualdeen errealitatea hobeto ezagutzea, haien giza eta ekonomiaren arloko ezaugarri nagusiak laburbilduta, eskuragarri dugun informazio estatistikoa oinarri izanik. Azterturiko alderdietan eskualdeek duten egoera eta EAEko testuinguruan gaur egun duten posizioa definitzeko profila ezartzea. EAE barruko lurraldeen desberdintasunak zein neurritan eta zein alderditan handitu diren azt...

Euskadiko EGABen eskualdeko datuen bankua
Eskualdeko Datuen Bankuak euskarri bisual interaktiboa ematen dio Norberaren Ekimeneko “Lurralde arteko desorekak EAEn krisi ekonomikoaren testuinguruan” azterlanari. Azterlan horren helburuak gaur egungo egoera ekonomikoak Euskal Autonomia Erkidegoko eskualde batzuei eta besteei nola eragin dien aztertzea eta gaur egun –krisia zenetik sei urte igaro direla− zein diren demografia-egiturari eta ekoizpen-egiturari, lan-merkatuari eta bizi-baldintzei dagokienez Euskadin dauden lurraldeko desorekarik handienak. Beraz, txoste...

Euskadiko EGABk Atlantikoko Estrategiari buruzko bi batzar garrantzitsutan parte hartu du
Euskadiko EGABk Atlantikoko estrategia abiarazteko lan baten partaide da, Atlantikoko eskualdeetako Kontseilu Ekonomiko eta Sozialen sarearen esparruan. Urriaren 21ean, Akitaniako eta Bretainiako EGABen ordezkariekin batera, lan horretatik eratorritako lehen datuak aurkeztu zizkion Europako Batzordearen MARE zuzendaritza nagusiaren Atlantikoko Itsasoko Unitate Politikoari. RTAk ezarpen prozesu osoaren jarraipena egitea adostu du, prozesu erdian tokian bertan izandako garapenari buruzko datuak eta Ekintza Plana berrikusteko gogoetak izateko eta ...

Euskadiko EGABk Europako Eskualde Periferikoen eta Itsasokoen Batzar Nagusian parte hartuko du
Europako Eskualde Periferiko eta Itsastarren Konferentziak (EPIK) eta Arku Atlantikoa Batzordeak (AAB) irailaren 24-26an beren batzar nagusiak egin dituzte Västerbotten Suediako eskualdean. Euskadiko EGABk bilera horietan parte hartu du STAren (AABren kidea) burutza duen neurrian eta landutako gaiak garrantzitsuak zirelako; nolanahi ere, Europan egunerokoak eta eskualde periferiko eta itsastarretan, besteak beste, Euskadin, eragin handikoak. Beraz, interesgarritzat jo dugu datu eta ekarpen aipagarrienekin laburpen bat egitea.  Arku A...

EGABek merkataritza-jarduenari buruzko Legea aldatzeko Aurreproiektua bertan behera uzteko eta beste araudia bat aurkezteko eskatu du
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak desegokitzat jo du Eusko Jaurlaritzako Garapen Ekonomiko eta Lehiakortasun Sailak aurkeztutako "Merkataritza-jarduerari buruzko Legearen laugarren aldaketaren Legearen Aurreproiektua" eta aurkeztutako legezko testua bertan behera utzi eta beste araudia bat aurkezteko eskatu du. Jaurlaritzak proposatutako aldaketa estatuko merkataritzako ordutegiei buruzko legea betetzearekin lotuta dago. Lege horrek "turismo ugariko eremua" aitorpena ezarri du biztanle kopuru jakin bat eta urteko ostat...

EGABek babesten du hotelen antolamendua ezartzen duen Dekretuaren aldaketa
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen iritziz, egokia da hotelen antolamendua ezartzen duen dekretuaren bigarren aldaketa. Aldaketa horiekin konponbidea eman nahi zaio salbuespenen araupetzeari eta argitu nahi du kategoria eta taldea aldatzeko prozedura. Halaber, ezartzen da publizitatean Euskal Autonomia Erkidegoko Turismo Enpresen Erregistroko inskripzio-zenbakiak jaso beharra dagoela.   Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen iritziz, egokia da hotelen antolamendua ezartzen duen dekretuaren bigarr...

EGABeren iritziz, egokia da adikzioen Lege Aurreproiektua
Arau horren xedea da adikzioen esparruan garatu beharreko neurriak eta ekintzak arautzea, honako arloetan: osasunaren sustapena, prebentzioa, eskaintzaren gutxitzea, laguntza, gizarteratzea, prestakuntza eta ikerketa, eta erakunde-antolamendua. Berritasun gisa eta adikzio-gaitasuna duten substantzia tradizionalekin batera, lege berriak jokabidezko adikzioak edo substantziarik gabeko adikzioak jasotzen ditu, bai eta haien aurrekari diren arrisku-faktoreak ere.  EGABek jotzen du"ongi kohesionatuta eta egituratuta dagoen"  lege aurr...

EGABeren iritziz, ez da egokia familientzako laguntzak aldatzeko Dekretuen izapidetza
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen iritziz, ez da egokia familientzako babesarekin lotutako hiru arau-proiekturen izapidetzea. Proiektuek gaur egungo hauek aldatzen dituzte: seme-alaben ardura duten familiei sostengua emateko diru-laguntzak; familia eta lana bateragarri egiteko laguntzak, eta familia errenta estandarizatzeko sistema.  EGABek jotzen du aurkeztutako proiektuek, beren osotasunean, "aldaketa sakonak dakartzatela, Familiei Laguntzeko Legean jasota dagoen familientzako babes-ereduan eragina izan dezake...

Atlantikoko Estrategia abiaraztea
RTAk, hots, Atlantikoko eskualdeetako gizarte eta ekonomia arazoetarako batzordeak biltzen dituen lankidetza plataformak, hamar urte baino gehiago daramatza elkarrekin lanean, gizarte zibil antolatuaren adierazpena Europa mailan agerraraztea ahalbidetuz. Horren ondorioz, elkarrekin egin dira eskualdeek partekatzen dituzten Atlantikoko erronkei buruzko gogoetak eta lanak, eta halaxe helarazi zaizkie Europako nazio eta eskualdeetako erakundeei.  Hori dela-eta, Atlantikoko Estrategia definitzeko lehen urratsak egin zirenetik, haren adierazpe...

Estrategia Atlantiko Europarrak arrakasta izateko baldintzak aztertu ditu RTA-k
Joan den irailaren 9an Euskadiko EGABk RTA-ATNren “Estrategia Atlantikoa inplementatzea” lantaldearen bileran parte hartu zuen. Lisboan egin zen, hain zuzen ere, Portugalgo Itsas Ekonomiari buruzko Enpresen Eztabaida-gunearen egoitzan. Lantalde hori nazioz haraindikoa da eta Espazio Atlantikoan dauden Ekonomia- eta Gizarte-arazoetarako Batzordeetako eta pareka daitezkeen erakundeetako ordezkariek osatzen dute. Horiek guztiak Nazioz Gaindiko Sare Atlantikoan (RTA-ATN) bilduak daude eta berariaz eratu da Estrategia Europar Atlantikoa ...

Page 35 of 43First   Previous   30  31  32  33  34  [35]  36  37  38  39  Next   Last