Jarduera > Batzordeak
 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2014/12/19

  • Saioaren presidentearen aukeraketa.
  • 1 eta 2 dokumentuen aurkezpena.
  • Azkeneko bileraren aktaren azalpena.
  • 3  dokumentuaren aurkezpena: Azterlan osoa, lehenengo kapitulutik laugarrenera.
  • 4 dokumenturen aurkezpena.


 • Memoria Sozioekonomikorako Batzordea 2014/12/17

  • Saioaren Presidentearen aukeraketa.
  • Azkeneko bileraren aktaren irakurmena baita aurkezpena.
  • Alegazioak egotekotan, hauen aurkezpena.
  • 2014ko Memoria Sozioekonomikoaren Argibide eta egutegiaren gaineko eztabaida eta onespena.


 • RTAren "Atlantikoko Estrategia Ezartzea" lan taldearen bilera. 2014/12/12

  • Lantaldeko presidentziaren eta txostengileen arteko koordinazioa, talde osoak urtarrilaren 9an izango duen bilerarako.


 • RTAren "Atlantikoko Estrategia Ezartzea" lan taldearen bilera. 2014/12/10

  • Txostengileen bilera, talde osoari proposatu beharreko txostenaren proiektua eztabaidatzeko.


 • EFFIPLAT Proiektu Europarraren Bilera. 2014/12/10

  • Atlantikoko trenbide eta portu korridorea sortzearekin erlazionatutako azpiegituren eta zerbitzuen alorreko ondorioei buruzko agirien aurkezpena.
  • Agirien gaineko eztabaida.


 • CESEren Azterketa Taldea, “Europan makroeskualdeen estrategiei” buruzko audizioa 2014/11/26

  • Audizioen saioa izan da eta egun EEn dauden makroeskualdeen estrategia eta itsas arro bakoitzeko ordezkariek bakoitzaren lorpenak eta erronkak aurkeztu dituzte, CESEren Europar Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak Europan makroeskualdeen estrategiei buruz ekimen propioko irizpena egin dezan hausnarketa- eta eztabaida-elementuak eskaintzeko. Euskadiko EGABk Estrategia Atlantikoari buruzko aurkezpenarekin parte hartzen du.


 • Arku Atlantikoaren Batzordeari dagokion Estrategia Atlantikoaren lantaldea 2014/11/20

  • Estrategia Atlantikoaren inplementazio-faseari buruzko lanak fokalizatu direnez eta erronka berriak daudenez lantaldea berreratzea.
  • Taldearen erronka berriei buruzko ikuspegia: Proiektuak maila atlantikoan, Stakeholders plataforma, ESI funtsak mugiaraztea, laguntza-mekanismoa.


 • STAren Estrategia Atlantikoa Inplementatzeko Lantaldea 2014/11/13

  • Eskualde atlantiko bakoitzean estrategia inplementatzeari buruz STAko kide bakoitzak lortu duen informazioa aztertzeko hizlarien bilera, lan-plana eta txostenaren eskema burutzea.


 • STAren Batzorde Exekutiboaren bilera  2014/11/06

  • Batzorde Exekutiboaren 2014ko irailaren 12ko bileraren akta onestea.
  • RTAren hurrengo Batzordea eta Bureau eta RTAren Presidentzia berritzea.
  • "Estrategia Atlantikoa ezartzea" lan taldearen lanak eta hurrengo bilera.
  • 2015eko urtarrilaren 20an Oporton egindako Stakeholders Konferentzian  izandako Sare Atlantikoen Workshopa.
  • Bestelakoak.

    • Sozial Garapenerako Batzordea 2014/11/05

  • Aurreko batzarraren aktaren onespena, hala badagokio.
  • Euskadiko Hirugarren Gizarte Sektoreari buruzko Lege Aurreproiektu berriari buruzko Aurreirizpenaren eztabaida.


 • Batzorde Iraunkorra 2014/11/05

  • 2014ko urriaren 15ean egindako Batzorde Iraunkorraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Osoko Bilkuraren deialdia.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde - eskeak. 


 • CFA-EFFIPLAT proiektuaren lantaldea 2014/11/05

  • Tren eta portu atlantikoaren korridorearen eta lotuak dauden plataformen zerbitzuei eta azpiegiturei buruzko azterlanak aurkeztea. CFA-EFFIPLAT proiektu europarraren esparruan egin dira eta Euskadiko EGAB kidea da.
  • Eztabaida.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2014/11/03

  • Industria-jardueren abiaburuko eta funtzionamenduko araubide orokorra eta Industria Erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautuko dituen Dekretu Proiektuaren Aurreirizpenaren eztabaida. 


 • Baterako batzarra: Euskadiko EGAB – CESER Aquitaine  2014/10/30

  • 09:00    AZTI-Tecnalia Itsasoaren eta Elikaduraren Ikerketarako Zentro Teknologikora bisita (Derio).             
  • 11:00    Biltzarraren jarraipena Euskadiko EGABren egoitzan, Kale Nagusia 81-7.
  • 11:15    Adimendun Espezializaziorako Euskal, Cristina Oyón, Ekimen Estrategikoen Arduraduna, SPRI, SA.  Aurkezpena eta galderak.
  • 12:30   Euskadiko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plan berria, Carlos Peña, Enpresen Berrikuntzarako Programen zuzendaria, Innobasque, Berrikuntzaren Euskal Agentzia. Aurkezpena eta galderak.
  • 13:30     Lanen jarraipenari buruzko gogoeta.
  • 13:45     Bileraren amaiera.


 • Baterako batzarra: Euskadiko EGAB – CESER Aquitaine  2014/10/29

  • 17:00   Ongietorria eta Sarrera, Juan María Otaegui, Euskadiko EGABren presidentea eta Luc Paboueuf , CESER Aquitaine-ko presidentea.
  • 17:10     Teknologiaren Berrikuntzarako eta Transferentziarako Euskal Sistema, Alberto Fernández, Teknologiaren arduraduna, SPRI, SA.  Aurkezpena eta galderak.
  • 18:45     Saioaren amaiera.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2014/10/22

  • Aurreko batzarren akten onespena, hala badagokio.
  • Euskadiko Hirugarren Gizarte Sektoreari buruzko Lege Aurreproiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaida.


 • STAko Lan Taldea : MARE ZNari aurkezpena 2014/10/21

  • MARE zuzendaritza nagusiko ordezkarien arteko bilera. • Atlantic Strategy Group 2014/10/20

  • Estrategia Atlantikoaren ezarpen egoera: informazio jarduerak, programa eragileak, jarraipen adierazleak, laguntza mekanismoak. 
  • Estrategia bultzatzeko ekimen berriak. • STAko Lan Taldea “Estrategia atlantikoa abian jartzea” 2014/10/17

  • Estrategiak Atlantikoko eskualdeetan izan duen jabetze-mailaren inguruan bildutako datuen ondorioak.
  • Urriaren 21erako Europako Batzordeko MARE zuzendaritza nagusiarekin bilera prestatzea.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2014/10/17

  • Irailaren 12 aktaren onespena.
  • Euskadiko Turismo Mahaia sortzeko dekretu-proiektuaren Aurreirizpenaren onespena.
  • Norberaren Ekimeneko “Enpresa-dinamismoa, aberastasuna-ren eta enpleguaren sorrera: EAEko Azterketa” Azterlanaren III. kapituluaren berrikusketa.
  • Norberaren Ekimeneko “Enpresa-dinamismoa, aberastasuna-ren eta enpleguaren sorrera: EAEko Azterketa” Azterlanaren IV. Kapituluaren edukiaren eta egituraren gaineko ikuskizuna.
  • IKEIren Agerraldia.


 • Batzorde Iraunkorra 2014/10/15

  • 2014ko irailaren 22an egindako Batzorde Iraunkorraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Aurrekontuko kredituaren transferentzia.
  • 14/09/30arteko aurrekontu kontrola.
  • Osoko Bilkuraren deialdia.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde - eskeak. 


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2014/10/10

  • Aurreko bileraren aktaren onespena.
  • Euskadiko Turismo Mahaia sortzeko dekretu-proiektuaren Aurreirizpenaren eztabaida. 


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2014/10/03

  • Aurreko bileraren aktaren onespena.
  • Merkataritza Jardueraren Legearen laugarren aldaketaren Lege Aurreproiektuaren Aurreirizpenaren onarpena.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2014/09/30

  • Aurreko bileraren aktaren onespena.
  • Euskal Administrazio Publikoaren Lege Aurreproiektuari buruzko 8/2014 Irizpenaren Jarraipen Txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  • Adizioen Lege Aurreproiektuaren  bigarren Aurrei-rizpenaren eztabaida.
  • Hotelen antolamendua ezartzen duen dekretua proiektua bigarren aldiz aldatzen duen Dekretu proiektuaren   Aurreirizpenaren eztabaida.
  • Merkataritza Jardueraren Legearen laugarren aldaketaren Lege Aurreproiektuaren bigarren Aurreirizpenaren eztabaida.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2014/09/26

  • Aurreko bileraren aktaren onespena, hala badagokio.
  • Familiei sostengua emateko diru-laguntzei dagozkien dekretu proiektuen Aurreirizpenaren eztabaida: Seme-alaben ardura duten familiei sostengua emateko diru-laguntzak arautzen dituen Dekretu proiektua, Familia politiken eremuan familia errenta estandarizatzeko sistemari buruzko uztailaren 24ko 154/2012 Dekretua aldatzeko Dekretu proiektua eta Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa den ekainaren 29ko 177/2010 Dekretua aldatzen duen Dekretu Proiektua.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2014/09/24

  • Adikzioen Lege Aurreproiektuaren Aurreirizpenaren eztabaida.
  • Merkataritza Jardueraren Legearen laugarren aldaketaren Lege Aurreproiektuaren Aurreirizpenaren eztabaida.


 • Batzorde Iraunkorra 2014/09/22

  • 2014ko ekainaren 25ean egindako Batzorde Iraunkorraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • 14/06/30arteko aurrekontu kontrola
  • Osoko Bilkuraren deialdia.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde - eskeak. 


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2014/09/17

  • Aurreko bileraren aktaren onespena, hala badagokio.
  • Foru Aldundiek adingabeen adopzioaren arloan jarraitu beharreko prozedura arautzen duen Dekretua bigarrenez aldatuko duen Dekretu Proiektuaren 5/2013 Irizpenaren Jarraipen Txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  • Seme-alaben ardura duten familiei sostengua emateko diru-laguntzak arautzen dituen Dekretu proiektuaren Aurreirizpenaren eztabaida.
  • Familia politiken eremuan familia errenta estandarizatzeko sistemari buruzko uztailaren 24ko 154/2012 Dekretua aldatzeko dekretu proiektuaren Aurreirizpenaren eztabaida.
  • Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa den ekainaren 29ko 177/2010 Dekretua aldatzen duen Dekretu Proiektuaren Aurreirizpenaren eztabaida.
  • N.E.ko Lurralde arteko desorekak EAEn krisi ekonomikoaren testuinguruan Azterlanaren dokumentu oinarri berriaren eztabaida eta onespena, hala badagokio.


 • POCTEFAren Jarraipenerako Batzordearen bilera, Andorra La Vella 2014/09/17

  • POCTEFAren 2014-2020 aldirako programazio berriaren prestaketa.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2014/09/12

  • Aurreko bileren aktaren onespena.
  • Norberaren Ekimeneko “Enpresa-dinamismoa, aberastasuna-ren eta enpleguaren sorrera: EAEko Azterketa” Azterlanaren II. kapituluaren berrikusketa.
  • Azterlanaren III. Kapituluaren eztabaida eta onespena.


 • STAren Batzorde Exekutiboaren bilera  2014/09/12

  • Batzorde Betearazlearen 2014ko maiatzaren 5eko bileraren akta.
  • “Estrategia Atlantikoa abian jartzea” lantaldearen lanak eta irailaren 9an Lisboan izandako bilera.
  • Estrategia Atlantikoaren Ekintza Planaren Laguntza Mekanismoa kontratatzeko lizitazioaren emaitzak.
  • Itsas Energien eta Garraioaren CAAren eta CFA-EFFIPLAT Proiektuaren lantaldeen lanak.
  • Ocean Energy Forum eta Garraioari buruzko Foroa (RTE-Ten barruan).
  • RTAren hurrengo Orientazio Batzordea.
  • Bestelakoak.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2014/07/17

  • Aurreko akten onespena, hala badagokio.
  • N.E.ko Lurralde arteko desorekak EAEn krisi ekonomikoaren testuinguruan Azterlanaren “Laburpena eta Ondorioak” kapituluaren eztabaida.


 • Memoria Sozioekonomikorako Batzordea 2014/07/16

  • Batzordeak egin duen azken bileraren akta.
  • Gogoeta egitea Memoria Sozioekonomi-koaren egituraz eta hura egiteko metodoaz. Proposamenak elkarri azaltzea.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2014/07/14

  • NEeko “Enpresa-dinamismoa, aberastasuna-ren eta enpleguaren sorrera: EAEko Azterke-ta” Azterlanaren 2. kapituluaren lanen jarraipena.


 • Atlantikoko Nazioz Gaindiko Sareko estrategia atlantikoa bideratzeko lantaldearen bilera 2014/07/10

  • Estrategia Atlantikoaren Ekintza Plana eskualde atlantikoetako jardule sozioekonomikoen artean noraino hedatu den jakiteko datu bilketaren egoera.


 • Arku Atlantikoaren Batzordeko garraio arloko lantaldearen bilera 2014/07/08

  • Europako Batzordeko MOVE Zuzendaritza Nagusiaren hitzaldia, Europan Zeharreko Garraio Sareko korridore atlantikoari buruz.
  • Korridore Atlantikoaren Foroan parte hartzea Korridorearen Lan Plana zehazteko.
  • CFA-EFFIPLAT proiektuaren aurrerapen egoera.


 • Espainia, Frantzia eta Andorra arteko POCTEFA programako Jarraipen Batzordearen bilera 2014/07/03

  • POCTEFAren ekintza programa berria prestatzea 2014-2020 aldirako.


 • Akitaniarekin Lankidetzan Aritzeko Lantaldea 2014/07/02

  • 09:00h   Berrikuntza-Teknologiaren transferrari buruz Aquitaine Développement Innovation-en entzunaldia - Jean Georges MICOL. Eztabaida.
  • 11:00h  Kaferako atsedena
  • 11:30h   Euskadi-Akitania Euroeskualderako Plan Estrategikoaren aurrerapen-egoera aurkeztea – Marc MOULIN, LKEEko zuzendaria, eta Xabier HUALDE.
   • Eztabaida
   • EGK eta EGABk galdeketa erantzutea.
  • 13:00h   “Berrikuntza-teknologiaren transferra” edukien dokumentuari buruzko eztabaida eta gai erkide berriari buruzko metodoa.
  • 13:30h   Bileraren amaiera eta bazkaria. 


 • Akitaniarekin Lankidetzan Aritzeko Lantaldea 2014/07/01

  • 11:00h   EGABren egoitzatik autobus kolektiboan irteera.  Bazkaria bidean.
  • 16:30h   Akitaniako eskualdeko hotela. Irteera autobusean.
  • 17:30h   ISSV mahastiaren eta ardoaren institutua bisitatzea - Villenave d´Ornon, Dastaketa.                                
  • 19:30h   Afaltzeko tokira autobusez joatea.
  • 20:00h   Afaria « Pavillon du Château Raba-n » - Talence.
  • 23:00h   Eskualdeko hotelera itzultzea - autobusa.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2014/07/01

  • Aurreko akten onespena, hala badagokio.
  • NEeko Enpresa-dinamismoa, aberastasuna-ren eta enpleguaren sorrera: EAEko Azterke-ta” Azterlanaren 2. kapituluaren lanen jarraipena.


 • Akitaniarekin Lankidetzan Aritzeko Lantaldea 2014/06/30

  • 2014ko martxoaren 13ko akta.
  • Uztailaren 1ean eta 2an CESER Aquitaine elkartearekin batera egin beharreko bilera prestatzea:
   • Bilera bateraturako eguneko gaien zerrenda eta topaketaren programa.
   • Euskadi-Akitania Euroeskualdearen 2014-2020 Lurralde Garapenerako Estrategia Planaren Oinarrizko Dokumentua. Euroeskualdeak planteatutako galdetegiaren erantzuna eta hausnarketa. 
   • Euskadiko EGAB – CESER Aquitaine lanerako gai berria. • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2014/06/27

  • Euskal Administrazio Publikoaren Lege Aurreproiektuaren Aurreirizpenaren eztabaida. 


 • Batzorde Iraunkorra 2014/06/25

  • 2014ko maiatzaren 14an egindako Batzorde Iraunkorraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Aktaren 4. puntuaren laburpena. Gizarte Garapenerako Batzordearen hausnarketa.
  • Boto partikularrari buruzko txosten juridikoa.
  • 2013ko aurrekontuen likidazioa aztertu eta onestea bidezkoa bada.
  • Osoko Bilkuraren deialdia.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde - eskeak. 


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2014/06/19

  • Maiatzaren 27ko aktaren onespena, hala badagokio.
  • 2012ko urriaren 3ko Hezibi  Agindua aldarazteari buruzko Aginduari buruzko Aurreirizpenaren eztabaida.
  • N.E.ko Lurralde arteko desorekak EAEn krisi ekonomikoaren testuinguruan Azterlanari buruz SiiSek landutako testu berrien gaineko bateratzeko saioa.


 • Memoria Sozioekonomikorako Batzordea 2014/06/13

  • Batzordeak egin duen azken bileraren akta.
  • 2013ko Memoria Sozioekonomikoaren bosgarren zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena, hala badagokio.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2014/06/11

  • Emakume Nekazarien Estatutuaren Lege Aurreproiektuari buruzko Aurreirizpena-ren eztabaida.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2014/06/04

  • Aurreko bileraren aktaren azterketa eta onespena.
  • IKEIk erantzutakoaren analisia.
  • NEeko “Enpresa-dinamismoa, aberastasuna-ren eta enpleguaren sorrera: EAEko Azterke-ta” Azterlanaren 3. kapituluaren  aurkibi-dearen onespena.
  • 2. kapituluaren lanen jarraipena.


 • Memoria Sozioekonomikorako Batzordea 2014/05/30

  • Batzordeak egin duen azken bileraren aktaren onespena.
  • 2013ko Memoria Sozioekonomikoaren laugarren zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena, hala badagokio.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2014/05/27

  • Aurreko bileraren aktaren onespena, hala badagokio.
  • Lurralde arteko desorekak EAEn krisi ekonomikoaren testuinguruan Azterlana-ren Diagnostikoaren Zirriborroaren analisia.
  • Proiektu honetako hurrengo pausuen gaineko bateratzeko saioa.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2014/05/23

  • Aurreko bileren akten azterketa eta onespena.
  • 2013/8 eta 2014/4 Irizpenen Jarraipen Txostenen gaineko iruzkin laburra.
  • “Enpresa-dinamismoa, aberastasunaren eta enpleguaren sorrera: EAEko Azterketa” NEko Azterlanaren 2. Kapituluaren eztabaida.


 • Nazioz gaindiko Sare Atlantikoaren batzar nagusia, Europako EGAB, Brusela. 2014/05/16

  • 2013ko ekainaren 28ko Orientazio Batzordearen akta onestea.
  • Goizeko hitzaldien balantzea eta RTArako irakaspenak.
  • RTAren lantaldea, honi buruz: “Estrategia Atlantikoaren Inplementazioa”. Bidean dauden lanen egoera.
  • Arku Atlantikoaren Batzordearekiko harremanak: RTAren eta AABren arteko lankidetza-memoranduma hartzea eta AABren Turismo eta Kulturako Lantaldean parte hartzea.  
  • Estrategia Atlantikoko Ekintza Planaren Laguntza Mekanismoari buruzko informazioa. AABko idazkari exekutiboa den Pauline CAUMONT andreak eginiko aurkezpena.  
  • RTA bazkide berriei zabaltzea Portugalen, Irlandan eta Erresuma Batuan. Eskualde ultraperiferikoei buruzko berariazko puntua.
  • RTAko Presidentziaren eta Batzorde Betearazlearen berritzea eta hurrengo Orientazio Batzordea prestatzea.
  • Beste gai batzuk.


 • RTA-CESE Konferentzia: “Gizarte zibila Europar Batasunak eskualde atlantikorako daukan estrategian”. 2014/05/16

  Ostirala, 2014ko maiatzaren 16a, 09:30etik 13:00etara

  EUROPAKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOETARAKO BATZORDEA, JDE 63 aretoa

  99, rue Belliard, 1040 Brusela

   GAI-ZERRENDA

  09:30     Ongietorria emateko hitzak, eta Konferentziaren irekiera. CESEren ordezkaria.   

  09:45    Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea eta bere inplikazioa estrategia makro-erregionaletan eta itsas estrategia atlantikoan.

  Moderatzailea: Luis Miguel PARIZA, CESEko kidea eta estrategia atlantikoko txostengilea

  Parte-hartzaileak:

  • Luis Miguel PARIZA, CESEko kidea eta estrategia atlantikoaren txostengilea
  • Etele BARÀTH, CESEko kidea eta Danubioko estrategiaren eta estrategia makro-erregionalen txostengilea. 
  • Stefano PALMIERI, CESEko kidea eta Adriatiko-Joniko eskualderako estrategiaren txostengilea

  11:00     Atsedenaldia – Kafea.

  11:30   Estrategia Atlantikoa: Aurrerapenak benetako ezarpen eraginkor baterantz eta gizarte zibileko eragileen parte-hartzerantz.

  Moderatzailea: Juan María OTAEGUI, RTA-ATNko presidentea.

  Parte-hartzaileak:

  • Matthew KING, Itsasoko Batasun Politikoko burua: Atlantikoa, eskualde ultraperiferikoak eta Artikoa, DG MARE, Europako Batzordea.
  • Vicente RODRÍGUEZ, Unitateko buruondokoa, Europako Lurralde Lankidetzako eta Makro-Eskualdeetako Lehia Zentroa – Nazioz gaindiko eta eskualde arteko lankidetza.   DG REGIO, Europako Batzordea.
  • Isabelle AMAUGER, “Estrategia Atlantikoaren Inplementazioa" lantaldeko presidentea, RTA-ATN. 

  13:00     Konferentziaren amaiera.

  Bazkaria. • Batzorde Iraunkorra 2014/05/14

  • 2014ko apirilaren 8an egindako Batzorde Iraunkorraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Aurrekontuen kontrola 2014/03/31 arte.
  • Boto partikularrari buruzko txosten juridikoa.
  • Gizarte Garapenerako Batzordearen hausnarketa, 2014ko otsailak 20ko akta.
  • Osoko Bilkuraren deialdia.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde - eskeak. 


 • Memoria Sozioekonomikorako Batzordea 2014/05/09

  • Batzordeak egin duen azken bileraren akta.
  • 2013ko Memoria Sozioekonomikoaren hirugarren zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena, hala badagokio.


 • STAren Batzorde Exekutiboaren bilera  2014/05/05

  • 2014ko apirilaren 1eko Batzorde Betearazleko akta onestea, bidezkoa bada. 
  • Maiatzaren 16an Bruselan egingo den hurrengo Orientazio Batzordea:  gai-zerrenda osatuko duten gaien egoera.
  • Beste gai batzuk.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2014/04/30

  • Enpresei egin zaien inkestaren analisia eta bere onespena.
  • IKEI-k inkesta horren metodologia aurkeztea.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2014/04/28

  • Aurreko bileraren aktaren onespena, hala badagokio.
  • Lurralde arteko desorekak EAEn krisi ekonomikoaren testuinguruan Ekimen Propioko Azterlanetarako eskualde-adierazleetako fitxa eranskinaren analisia.
  • Proiektu honetako hurrengo pausuen gaineko bateratzeko saioa.


 • Memoria Sozioekonomikorako Batzordea 2014/04/11

  • Batzordeak egin duen azken bileraren akta.
  • 2013ko Memoria Sozioekonomikoaren bigarren zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena, hala badagokio.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2014/04/11

  • 2014-2016ko Industrializazio-plana Proiektuaren Aurreirizpenaren onespena. 


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2014/04/08

  • Aurreko bileraren aktaren onespena.
  • 2014-2016ko Industrializazio-plana Proiektuaren Aurreirizpenaren eztabaida. 


 • Batzorde Iraunkorra 2014/04/08

  • 2014ko otsailaren 14an egindako Batzorde Iraunkorraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Osoko Bilkuraren deialdia.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde - eskeak. 


 • STAko Lan Taldea “Estrategia Atlantiarraren inplementazioa”. 2014/04/04

  • Ondoko hauei buruzko entzunaldiak; egunerokoak; Estrategia Atlantiarra;  estrategiari buruzko ikuspegi frantziarra eta Finantza Funts Europarretan duen integrazioa.
  • Inplikatuta dauden eragile sozioekonomikoen  Estrategia Atlantiarraren “jabetzeari” buruzko azterlaneko agiri metodologikoaren eta edukien azterketa eta eztabaida.
  • Informazioa biltzeko Kuestionarioaren azterketa eta eztabaida.
  • Txostengileen eztabaidak, atazak banatzea eta egutegia.


 • STAren Batzorde Exekutiboaren bilera  2014/04/01

  • Batzorde Exekutiboaren 2014ko urtarrilaren 20ko bilerako akta.
  • “Estrategia Atlantikoaren Inplementazioa” lan taldea, eraketa eta lehen bilera apirilaren 4an.
  • Maiatzaren 16an Bruselan egingo den hurrengo Orientazioen Batzordea.
  • Elkartzeko Memoranduma Uztai Atlantiarraren Batzordearekin.
  • Beste gai batzuk. 


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2014/03/27

  • Aurreko bileraren aktaren onespena, hala badagokio.
  • SIISeko pertsona arduradunak martxan daude lanak aurkeztuko ditu, Lurralde arteko desorekak EAEn krisi ekonomikoaren testuinguruan Ekimen Propioko Azterlanari dagokionez. Jasotako testuak bateratzeko saioa.
  • Abenduaren 23ko 327/2003 Dekretua (lan-aukerak areagotzeko eta laneratzea sustatzeko neurriak arautzen dituena) bigarrenez aldatzeko Dekretuaren Proiektuaren Aurreirizpenaren eztabaida eta onarpena.


 • Baterako batzarra: Euskadiko EGAB – CESER Aquitaine  2014/03/21

  • Focus Group Euskadiko EGABen eta CESER Aquitaine erakundeen arteko baterako lantaldearekin, turismoaren, mugaz gaindiko garraioaren, energia berriztagarrien eta gobernantzaren arloetan, Euskadi-Akitania Euroeskualdearen Plan Estrategikoa egiteko esparruan.  
  • Bi EGABen arteko baterako lanaren gai berri bati buruzko eztabaida eta erabakia.


 • Baterako batzarra: Euskadiko EGAB – CESER Aquitaine  2014/03/20

  • Euskadiko EGABen eta CESER Aquitaine erakundeen arteko alde biko topaketa.


 • Memoria Sozioekonomikorako Batzordea 2014/03/14

  • Batzordeak egin duen azken bileraren akta.
  • 2013ko Memoria Sozioekonomikoaren lehenengo zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena, hala badagokio.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2014/03/14

  •  Aurreko bileraren aktaren onespena.
  • (Enpresa-dinamismoa, aberastasunaren eta enpleguaren sorrera: EAEko azterketa  Azterlanaren Abiarazte Fasekoa) azkenengo batzordeko aktari erantsitako dokumentua eztabaidatzea eta onestea.


 • Akitaniarekin Lankidetzan Aritzeko Lantaldea 2014/03/13

  •  Akitaniako CESER-ekin martxoaren 20an eta 21ean egingo den bilera bateratuaren prestakuntza.
  • Euskadi-Akitania Euroerregiorako Plan Estrategikoa egitearen markoan Focus group-aren galderei buruzko hausnarketa eta martxoaren 21eko bileran horiei buruz aurkeztu behar diren erantzunak. • POCTEFA Jarraipen Batzordea 2014/03/12

  • POCTEFA 2007-2013ren aurrerapen-egoeraren jarraipena.
  • 2014-2020 hurrengo programazio-aldia prestatzeko lanak aurkeztea eta horiei buruzko erabakiak.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2014/03/05

  • Aurreko bileraren aktaren onespena.
  • EAEko familien gehiegizko zorra: analisia Azterlana Gobernuari aurkezten parte hartuko duten Batzordeko kideak hautatzea (Martxoaren 26an).
  • Enpresa-dinamismoa, aberastasunaren eta enpleguaren sorrera: EAEko azterketa  Azterlanaren Lan Plana aurkeztea.
  • Enpresa-dinamismoa, aberastasunaren eta enpleguaren sorrera: EAEko azterketa  Azterlanaren Abiarazte Faseko agiria eztabaidatu eta onestea.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2014/02/20

  • Azkenengo bileraren aktaren onespena.
  • EAEko testuinguruaren analisia, Europako Gizarte Funtsaren 2014-2020 programaziori” buruzko erabakia eta Irizpena emateko lanak


 • Estrategia Atlantikoko Taldea 2014/02/17

  • Europako Batzordeak kudeatzen dituen funtsen artean Estrategia Atlantikoko proiektuak finantzatzeko izan daitezkeenei buruzko eztabaida, eta lehentasunen identifikazioa.


 • Batzorde Iraunkorra 2014/02/14

  • 2014ko urtarrilaren 24ean egindako Batzorde Iraunkorraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • 2013 Jarduera Txostenaren Aurrreproiektuaren onespena, hala badagokio.
  • Web orrialde berriaren aurkezpena.
  • Osoko Bilkuraren deialdia.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde - eskeak.
   

 • Sozial Garapenerako Batzordea 2014/02/06

  • Azkenengo bileraren aktaren onespena.
  • 2013-2016 Enplegu Planaren gaineko 7/2013 Irizpenaren Jarraipen Txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  • “EAEko testuinguruaren analisia, Europako Gizarte Funtsaren 2014-2020 programaziori buruzko eta Irizpena emateko bateratze lanak.
  • Norberaren Ekimeneko Lurralde arteko desorekak EAEn krisi ekonomikoaren testuinguruan lan egoeraren  hausnarketa.


 • Akitaniarekin Lankidetzan Aritzeko Lantaldea 2014/01/29

  • EGEBen 2014-2020 aldiko Programa Operatiboari buruzko iritzien eta proposamen agiriaren proiektuaren inguruan eztabaidatzea.
  • Bi aldeko lankidetza Akitaniarekin: urrats berriak.


 • Batzorde Iraunkorra 2014/01/24

  • 2013ko abenduaren 18an egindako Batzorde Iraunkorraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • 2013 urteko kontuen behin behineko itxiera.
  • Osoko Bilkuraren deialdia.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde-eskeak • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2014/01/22

  • Aurreko bileren akten azterketa eta onespena.
  • Berriker Programa, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza, elikadura eta arrantza sektoreetako ikerketa, garapen eta berrikuntzarako diru-laguntzei buruzko Dekretuari buruzko 3/2013 Irizpenaren Jarraipen Txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  • Turismo-aterpetxeak arautzeari buruzko Dekretu-proiektuaren gaineko 20/2012 Irizpenaren Jarraipen Txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  • Euskal Autonomia Erkidegoan kanpinak eta beste kanpaketa-turismoko modalitate batzuk arautzeari buruzko Dekretu-proiektuaren gaineko 21/2012 Irizpenaren Jarraipen Txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  • EAEko enpresa eta establezimendu turistikoak arautzen dituzten xedapenak aldatzeari buruzko dekretu proiektuari buruzko 22/2012 Irizpenaren Jarraipen Txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  • VII kapituluari dagozkion gogoetak eta gomendioen eztabaida eta onespena, hala badagokio.
  • EAEko familien gehiegizko zorra: analisia izeneko azterlanaren.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2014/01/17

  • Aurreko bileraren aktaren onespena, hala badagokio.
  • Jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren lege-proiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaida. • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2014/01/10

  • Krisian dauden enpresak berregituratzeko eta berrabiaratzeko laguntzak ezarriko dituen dekretuaren proiektuaren Aurreirizpenaren eztabaida.


Urte Batzordeak