Jarduera > Batzordeak
 • Sozial Garapenerako atzordea 2018/12/19

  1. Azaroaren 12ko bileraren aktaren onespena, hala badagokio.
  2. 18/4, 18/5 eta 18/7 Irizpenen Jarraipen Txostenen gaineko iruzkin laburra.
  3. Bizitza osoan zeharreko iaskuntzari buruzko jarduerak gauzatzeko diru-laguntzak arautzen dituen  Dekretu Proiektuaren aurreirizpenaren eztabaida

    • Europako Gaien Batzordea 2018/12/14

  1. Bidaltzen den Programari jarraituz, CESER Nouvelle Aquitainarekin aldebiko batzarra.


 • Europako Gaien Batzordea 2018/11/08

  1. 2018ko irailaren 28ko bileraren aktaren onestea, bidezkoa bada.
  2. Aldebiko lankidetza harremana Akitania Berriko CESER erakundearekin: hirugarren gizarte sektoreari buruzko jardunaldiak. CESER erakundearentzako azalpen-dokumentua eta abenduko aurreprograma.
  3. Nazioz Gaindiko Sare Atlantikoaren (RTA) Orientabide Batzordearen urriaren 5eko emaitzak

    • Europako Gaien Batzordea 2018/09/28

  1. 2018ko uztailaren 26ko bileraren aktaren onestea, bidezkoa bada.
  2. Irailaren 18 eta 19an CESER Nouvelle Aquitainerekin Aldebiko bilera. Bileraren emaitzat eta hurrengo pausuak.
  3. STAko Urriaren 5eko Orientazio Batzordea:
  • Estrategia Atlantiarraren tarteko berrikuspenari buruz Europako Batzordearen Agiriari dagokionez STAren erreakzio-agiriaren azterketa
  • STA lan-gai berriaren proposamenak. Batzordeko kideek aurkez ditzaketen eta STAko kideek aurkeztu dituzten proposamenen azterketa.


 • Europako Gaien Batzordea 2018/09/18

  1. Aztergaien zerrenda jarraituz, CESER Nouvelle Aquitainarekin aldebiko batzarra.


 • Europako Gaien Batzordea 2018/07/26

  1. 2018ko ekainaren 6ko bileraren akta onestea, bidezkoa bada.
  2. CESER Nouvelle Aquitaine kontseiluarekin egingo den hurrengo bilera prestatzea: egitaraua eta Euskadiko EGABren proposamenaren aurkezpena.
  3. Europako Kontseiluak Atlantikoko Estrategiaren tarteko azterketaz egin duen dokumentua: RTAko bazkideen erreakzioak eta egin beharreko urratsak.
  4. RTAren hurrengo biltzar nagusia: aztertuko diren gaien inguruko informazioa.


 • Sozial Garapenerako atzordea 2018/07/12

  1. Ekainaren 27ko bileraren aktaren onespena, hala badagokio.
  2. Euskal Enplegu Publikoaren Lege-Aurreproiektuaren aurreirizpenaren eztabaida.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2018/06/27

  1. Azkenengo bileren akten onespena, hala badagokio.
  2. EAE-ko Kooperatiben Lege-Aurreproiktuaren aurreirizpenaren eztabaida.
  3. 8/18 Irizpenaren Jarraipen Txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  4. Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas-jardueren Legea garatzen duen erregelamendua onesten duen D.P.aren kopia Dekretu Proiektuaren aurreirizpenaren eztabaida.


 • Memoria Sozioeconomikoaren Batzordea 2018/06/20

  1. Memoria instituzionalaren zein publikoaren aurkezpenean nabarmendu beharreko mezuak eztabaidatu eta onestea.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2018/06/19

  AGERRALDIA: Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuordearen José Andrés Blasco Altuna Jaunarena, baita Jokin Díaz Arsuaga, Gizarte Ekonomiaren Zuzendaria; José Luis Aramendia Cordón, Lan Arloan Aholkularia eta Alfredo Ispizua Zuazua, Aholkularitza Juridikoko Arlo-arduradunena, Euskadiko Kooperatibeen Legearen Aurreproiektua aurkezteko. • Europako Gaien Batzordea 2018/06/06

  1. 2018ko urtarrilaren 12ko bileraren akta onestea, bidezkoa bada.
  2. RTAren jardueren jarraipenari buruzko informazioa CESER kontseiluaren (frantsesak) berritzearen ostean.
  3. Atlantikoko Estrategiari buruzko txostenaren segimendua EBk abiarazitako berrikuste-prozesuaren testuinguruan.
  4. Aldebiko lankidetza harremana CESER Nouvelle Aquitaine kontseiluarekin. Lanerako gai berriak.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2018/04/26

  1. Azkenengo bileraren aktaren onespena, hala badagokio.
  2. Euskal Autonomia Erkidegoan bertan behera utzita dauden ibilgailuen hornikuntzarako instalazioek bete behar dituzten beharkizunei buruzko Dekretu Proiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaida eta onespena hala badagokio.

    • Memoria Sozioeconomikoaren Batzordea 2018/04/11

  1. 2017ko Memoria Sozioekonomikoaren hirugarren zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena, hala badagokio.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2018/04/09

  1. Euskal Autonomia Erkidegoan familia-harrera arautzen duen Dekretu Proiektuaren aurreirizpenaren eztabaida.


 • EAEko gazteen enplegagarritasuna eta lan-merkatura sartzea...." Ikerketaren Batzordea 2018/02/14

  1. Azkenengo bileraren aktaren onespena.
  2. Ikerketaren hurrengo mugarriei buruzko Presidentearen informazioa.
  3. Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saileko Kontseilaritzarekin parte hartuko dutenen pertsonen erabakia.
  4. Aurkezpenen eztabaida eta onespena.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2018/02/08

  1. Azkenengo bileraren aktaren onespena.
  2. 1/17, 3/17 eta 7/17 Irizpenen Jarraipen Txostenen azterketa.
  3. Euskal Autonomia Erkidegoko adinekoentzako egoitzetan farmazia-zerbitzuei eta sendagai-biltegiei buruzko Dekretu Proiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaida eta onespena hala badagokio.


 • Europako Gaien Batzordea 2018/01/12

   
  1. Urriaren 17ko bileraren akta onestea, bidezkoa bada.
  2. Abenduak 19ko Estrategia Atlantikoari buruzko txostena jendaurrean aurkezteko eta eztabaidatzeko jardunaldia Europako EGABen. Txostenak Europako esparruan izango duen eragina.
  3. EGABen Estrategia Atlantikoaren berrikuspenari buruzko jardunaldi bat prestatzea, eta Eusko Jaurlaritzari Estrategia Atlantikoaren gaineko eta Akitaniarekin teknologia-transferentzia egitearen eta berrikuntzaren gaineko txostenak aurkeztea.
  4. Brexit-ak Europako Atlantikoko Espazioko eskualdeetan duen eraginari buruzko lanak.


 • EAEko gazteen enplegagarritasuna eta lan-merkatura sartzea...." Ikerketaren Batzordea 2018/01/10

  1. Azkenengo bileraren aktaren onespena.
  2. Gogoetako eztabaia eta onespena, hala badagokio: JarraipenaXSL (after substitution)