Jarduera > Batzordeak
 • Sozial Garapenerako Batzordea 2019/10/25 • Sozial Garapenerako Batzordea 2019/09/18 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2019/09/04 • Sozial Garapenerako Batzordea 2019/07/17 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2019/07/16 • Sozial Garapenerako Batzordea 2019/07/09

  1. Saioaren presidentearen aukeraketa.
  2. 18/12 Irizpenaren Jarraipenaren Txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  3. Edari alkoholdunen, tabako-produktuen eta nikotina aska dezaketen gailuen seinaleztapenari buruzko Dekretu Proiektuaren aurreirizpenaren eztabaida.
  4. Adikzioen arloko jardunbide egokien eta ibilbide profesionalaren aintzatespenak sortu eta zehazten dituenari buruzko Dekretu Proiektuaren aurreirizpenaren eztabaida.

    • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2019/07/04

  1. Saioaren presidentearen aukeraketa.
  2. 109/2015 ekainaren 23koa, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautzeari eta eguneratzeari buruzko hirugarren aldaketako Dekretu Proiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaida eta onespena hala badagokio.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2019/05/13

  1. Euskal Autonomia Erkidegoko desgaitasuna duten pertsonen enplegagarritasunarekin loturiko programak eta zerbitzuak eta Enplegu Zentro Berezien Euskal Erregistroa arautzen dituenari buruzko Dekretu proiektuari dagokion aurreirizpenaren eztabaidaren jarraipena.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2019/05/10

   
  1. Otsailaren 11ko bileraren aktaren onespena, hala badagokio.
  2. Euskal Autonomia Erkidegoko desgaitasuna duten pertsonen enplegagarritasunarekin loturiko programak eta zerbitzuak eta Enplegu Zentro Berezien Euskal Erregistroa arautzen dituenari buruzko Dekretu proiektuari dagokion aurreirizpenaren eztabaida.


 • Europako Gaien Batzordea 2019/04/08

  Paueko Unibertsitatearen Mugaz Haraindiko Kooperazioari buruzko masterrak egindako azterlanaren argira, mugaz haraindiko mugikortasunerako zailtasunak diagnostikatzea. Leyre Azcona, AECT.

  1. Azken bileraren aktaren onespena, hala badagokio.
  2. Euskadi-Nouvelle Aquitaine Eurohiriaren Lurralde Kooperaziorako Europar Elkarteak (AECT) sustatutako ekimenei buruzko entzunaldien saioa, prestakuntzaren arloan mugaz haraindiko mugikortasuna bultzatzeko:

  • Unibertsitatearen eremua: mugikortasunerako AECTren beka programa. Leyre Azcona, AECT.

  • Lanbide-prestakuntzaren eremua:

  • Lanbide-prestakuntzaren ikuspegitik Euskadi eta Nouvelle Aquitaineren arteko mugaz haraindiko mugikortasunaren arloan kooperazioaren historia. Eider De la Cruz, Tknika, eta Jesús Ezquerro, Ikaslan.
  • Lanbide-prestakuntza dualaren esparruan mugaz haraindiko mugikortasunari dagokionez, oztopoak identifikatzeko azterlana. Eider De la Cruz, Tknika, eta Jesús Ezquerro, Ikaslan.
  • Paueko Unibertsitatearen Mugaz Haraindiko Kooperazioari buruzko masterrak egindako azterlanaren argira, mugaz haraindiko mugikortasunerako zailtasunak diagnostika-tzea. Leyre Azcona, AECT.


 • Europako Gaien Batzordea 2019/04/04

  1. Garraioaren sare transeuroparren (RTE-T) erronkei buruzko lanak, Euskadin, Atlantikoko korridoreari eta RTE-Ten berrikuspenari buruzko STAren lanen esparruan: Mikel Gurutzeaga Eusko Jaurlaritzako Azpiegituren zuzendariaren entzunaldia:
  • Euskal Y-aren egikaritze-egoera eta egutegia.
  • Merkantzien trenbideko trafikoa euskal Y-a martxan dagoenean eta Europako zabalerako sare frantziarrarekin lotura dagoenean. Elkarrekintza plataforma multimodalekin eta trenbide autobidearekin.
  • Trenbide sare berrira (Jundiz eta Lezo...) loturiko plataforma multimodalak..


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2019/03/27

  1. Azkenengo bileren akten ones pena, hala badagokio.
  2. Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroari buruzko Dekretu proiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaida eta onespena hala badagokio.


 • Europako Gaien Batzordea 2019/03/07

  1. 2019ko urtarrilaren 25ko bileraren aktaren onestea, bidezkoa bada.
  2. Alde biko lankidetza Akitania Berriko CESER entitatearekin: CESER Nouvelle Aquitaine entitatearekin hirugarren gizarte sektoreari buruz egindako jardunaldien balantzea eta itxiera.
  3. RTA: lantaldearen urtarrilaren 29ko bileraren emaitzak eta egin beharreko lanak.
   Estrategia Atlantikoari buruzko Ekintza Plan berriaren proiektuaren inguruko informazioa

   

    • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2019/02/19

  1. Natura-ondarea kontserbatzeko legearen Aurreproiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaidaren jarraipena eta onespena hala badagokio.
  2. Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Administrazioari buruzko Legearen Aurreproiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaidaren jarraipena eta onespena hala badagokio.

    • Europako Gaien Batzordea 2019/02/11

  1. Azkenengo bileraren aktaren onespena, hala badagokio.
  2. 17/2, 17/6 eta 18/5 Irizpenen Jarraipen Txostenen gaineko iruzkin laburra.
  3. Natura-ondarea kontserbatzeko legearen Aurreproiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaida eta onespena hala badagokio.
  4. Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Administrazioari buruzko Legearen Aurreproiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaida eta onespena hala badagokio.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2019/02/11

  1. 2018ko Abenduaren 19ko bileraren aktaren onespena, hala badagokio.
  2. 18/1, 18/10, 18/13 eta 18/14 Irizpenen Jarraipen Txostenen gaineko iruzkin laburra.
  3. Arreta goiztiarraren arloko lanbide-kualifikazioa egiaztatzeko balio duten tituluen, ikasketen eta lanbide-gaitasunen katalogoari buruzko Dekretu Proiektuaren aurreirizpenaren eztabaida.


 • Europako Gaien Batzordea 2019/02/07

  1. Honekin batera bidaltzen den aztergaien zerrenda jarraituz, Euskadiko  EGAB eta CESER Nouvelle Aquitainarekin aldebiko batzarra.


 • Europako Gaien Batzordea 2019/01/25

  1. 2018ko abenduaren 20ko bileraren aktaren onestea, bidezkoa bada.
  2. Akitaniak “Prestakuntzari lotuta, mugaz gaindiko mugikortasunaren aukerak eta eragozpenak” lanari dagokionez egin duen proposamenaren azterketa. Aurreko bileraren jarraipena eta gaiaren arloan interesa duten audizioak identifikatzea.
  3. Otsailak 7 Burdeosen, Akitania Berriko CESER entitatearekin alde biko bilera, hirugarren sektore sozialari buruzkoa.
  4. Pasabide atlantiarrari buruzko lana: RTA Lantaldearen urtarrilaren 29ko bilera lanaren mugak ezartzearen ondoreetarako.

   

   Urte Batzordeak