Jarduera > Batzordeak
 • MSE Batzordea 2022/05/13 • MSE Batzordea 2022/04/08

  1. 2022 martxoaren 18an egindako bileraren akta-proposamena  irakurtzea eta, bidezkoa bada, onestea.
  2. MSE 2021aren bigarren zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2022/04/05

  1. 2022ko urtarrilaren 20ko bileraren akta proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. EAEko itsasoko eta ur kontinentaletako turismo-arrantzari eta arrantza-erakustaldiei buruzko Dekretu-proiektuari dagokion 5/20 Irizpenaren Jarraipen txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  3. EAEko higiezinen mailegu-emaileen eta kreditu higiezinen bitartekarien administrazio-erregistroa eta haien jardueraren administrazio-kontrola arautuko duen Dekretu-proiektuari dagokion irizpen-aurreproiektuaren eztabaida.


 • MSE Batzordea 2022/03/18

  1. 2021 abenduaren 9an egindako bileraren akta irakurtzea eta, bidezkoa bada, onestea.
  2. MSE 2021aren lehenengo zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2022/03/17

  1. Aurreko akta proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. 14 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzei buruzko Dekretu-proiektuari dagokion Irizpen-aurreproiektuaren gaineko eztabaida eta onespena.


 • Batzorde Iraunkorra 2022/03/16 • Sozial Garapenerako Batzordea 2022/02/21

  1. Aurreko akta proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. Etxebizitza legez okupatzeko eskubide subjektiboari buruzko Dekretu-Proiektuari dagokion Irizpen-aurreproiektuaren gaineko eztabaida eta onespena.

    • Sozial Garapenerako Batzordea 2022/02/09

  1. Aurreko akta proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. Kiroleko Dopinaren aurkako Legea aldatzeko lege-aurreproiektuari dagokion 8/21 Irizpenaren Jarraipen txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  3. Enplegu plan estrategikoa 2021-2024ri dagokion Irizpenaren aurreproiektuaren gaineko eztabaida eta onespena.


 • Batzorde Iraunkorra 2022/01/21 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2022/01/20

  1. 2022ko urtarrilaren 10ko bileraren akta proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. 12/19 eta 7/20 Irizpenen Jarraipen txostenen gaineko iruzkin laburra.
  3. Bidaia-agentziei buruzko Dekretua bigarren aldiz aldatzen duen DPri dagokion irizpen aurreproiektuaren eztabaida.


 • Batzorde Iraunkorra 2022/01/10 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2022/01/10

  1. 2021ko abenduaren 14ko bileraren akta proposamena aztertzea eta onartzea.
  2. 3/21 Irizpenaren Jarraipen txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  3. EAEn Aseguru eta berraseguru pribatuak banatzeko jarduera antolatu eta gainbegiratzeari buruzko DPri dagokion irizpen aurreproiektuaren eztabaida.


Urte Batzordeak