Jarduera > Batzordeak
 • Europako Gaien Batzordea 2015/12/22

  • Bilera eta laneko bisita energiari buruzko Ikerketa Kooperatiboaren Zentrora, CIC Energigune, Miñanoko Parke Teknologikoa, Albert Einstein 48, CIC eraikina, 01510 Miñano.
  • Euskampus esperientzia: UPV/EHUren nazioarteko bikaintasun kanpusa.  Igor Campillo, Euskampus Fundazioaren zuzendaria. 
  • Gizarte Berrikuntza, Innobasque-ren Gizarte Berrikuntzarako proiektua, José Mª Villate zuzendari nagusia eta Gotzon Bernaola, Gizarte Berrikuntzarako Programen zuzendaria, Innobasque, Berrikuntzaren Euskal Agentzia.


 • Europako Gaien Batzordea 2015/12/21

  • Ongietorria eta Sarrera. Francisco José HUIDOBRO, Euskadiko EGABen presidentea eta Luc PABOEUF, CESER Aquitaineko presidentea.
  • Teknologiaren berrikuntza eta transferentziaren arloan biek batera egindako lanen Aldiko Txostena: EGAB/CESER bakoitzaren aurkezpena eta bi sistemen ezaugarriei, osagarritasun posibleei eta sinergiei buruzko eztabaida.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2015/12/21

  • Aurreko bileraren aktaren onespena, hala badagokio.
  • Euskadin kokatutako osasun zentro eta zerbitzuetan lagundutako pazienteen segurtasun neurriei buruzko Dekretuaren Proiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaidaren jarraipena eta onespena hala badagokio.


 • Europako Gaien Batzordea 2015/12/18

  • Azaroaren 16ko bileraren akta onestea, hala badagokio
  • Abenduaren 1.  21ean eta 22an Akitaniako CESERekin egin beharreko baterako bilera prestatzea:
   • Programa
   • Euskal berrikuntzarako sistemaren gaineko saioetako ideia nagusiei buruzko hausnarketa egitea, akitaniarrei transmititzeko. 
  • Estrategia Atlantikoaren alorreko lanak: ondorengoei buruzko informazioa: azaroaren 20ko Batzorde Betearazlea, RTAren abenduaren 2ko Orientazio Batzordea, EBren abenduaren 17ko Estrategia Atlantikoaren taldea eta Euskadiko EGABek 2016ko urtarrilean Euskal Herriko itsas ekonomiako eragileekin egin beharreko jardunaldia.
  • Galderak eta eskeak.


 • Batzorde Iraunkorra 2015/12/17

  • Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  • 2015ko azaroaren 18an egindako Batzorde Iraunkorraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Osoko Bilkurako deialdia.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde - eskeak.


 • “EAEko gazteen enplegagarritasuna eta lan-merkatura sartzea...." Ikerketaren Batzordea 2015/12/14

  • Aurreko bileraren aktaren onespena.
  • EAEko gazteriaren enplegagarritasuna eta lan-merkatura sartzea Europako eskualdeko ikuspuntu konparatzailetik izeneko azterlanaren kontratazioari buruzko erabakia.


 • Agerraldia  2015/12/11

  • Novia Salcedo. Pegasus Proiektuaren aurkezpena.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2015/12/04

  • Euskal Autonomia Erkidegoko diru-laguntzei buruzko araubidea erregulatzen duen Legearen Aurreproiektuaren aurreirizpenaren eztabaidaren jarraipena.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2015/12/04

  • Euskadiko Kooperatibetako Lege- aurreproiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaidaren jarraipena eta onespena hala badagokio.


 • RTAren orientazio batzordea 2015/12/02

  • 2015eko otsailaren 19ko Orientazio batzordearen akta.
  • Estrategia Atlantikoaren arloko lan berrien jaurtiketa.
  • RTAren parte-hartzea Europako eta Espazio Atlantikoko erakundeetan.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2015/12/01

  • Euskal Autonomia Erkidegoko diru-laguntzei buruzko araubidea erregulatzen duen Legearen Aurreproiektuaren aurreirizpenaren eztabaidaren jarraipena.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2015/12/01

  • Aurreko bileraren akaren onespena.
  • Euskadiko Kooperatibetako Lege- aurreproiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaida eta onespena hala badagokio.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2015/11/30

  • Aurreko bileraren aktaren onespena, hala badagokio.
  • 11, 13 eta 14/2014 Irizpenen eta 5 eta 7/2015 Irizpenen Jarraipen Txostenen gaineko iruzkin laburra.
  • Euskal Autonomia Erkidegoko diru-laguntzei buruzko araubidea erregulatzen duen Legearen Aurreproiektuaren aurreirizpenaren eztabaida.


 • Agerraldia  2015/11/26

  • Ricardo Gatzagaetxebarria, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Saileko Sailburua. Eusko Jaurlaritzako 2016ko aurrekontuen aurkezpena.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2015/11/20

  • Aurreko bileraren aktaren onespena.
  • Euskal Kultur Ondareari buruzko Lege aurreproiektuaren Aurreirizpenaren eztabaida eta onespena, hala badagokio.


 • Agerraldia 2015/11/20

  • Agerraldia  Enpleguko eta Laneko Sailburuordearen, José Andrés Blasco Altuna Jaunaren, eta Ekonomia Zuzendari Sozialaren, Alfredo Ispizua Zuazua Jaunaren, Euskadiko Kooperatibeen Legearen Aurreproiektua aurkezteko.


 • RTA Batzorde Betearazlea 2015/11/20

  • Irailaren 9ko Batzordearen gaien jarraipena.
  • Azterlan berri baten edukiak eta metodologia mugatzeko dokumentuak.
  • Abenduaren 2ko Orientazio Batzordea prestatzea.


 • Memoria Sozioekonomikorako Batzordea 2015/11/19

  • Lan Merkatuaren Kapituluaren edukia berrikustea, azterlana hasteko asmoz eta hala badagokio, berriro definitzeko.


 • Batzorde Iraunkorra 2015/11/18

  • Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  • 2015ko urriaren 22an egindako Batzorde Iraunkorraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • 2016ko Aurrekontuen Aurreproiektua onestea hala badagokio.
  • Osoko Bilkurako deialdiak.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde - eskeak.


 • Europako Gaien Batzordea 2015/11/16

  • Urriaren 19ko bileraren akta onestea, hala badagokio
  • Alde biko kooperazioa Akitaniarekin:
   • Urriaren 27-28an Bordelen egindako baterako bileraren balantzea
   • Hurrengo baterako bilera, 2015eko abenduaren 21-22an.
  • Nazioz Gaindiko Sare Atlantikoa, RTA:
   • Brest-eko lantaldeak urriaren 29-30ean izandako bileraren emaitzak aurkeztea eta Europako Gaien Batzordearen lanetan sartzea.
   • RTAren hurrengo Batzorde Betearazleak eta Orientazio Batzordeak. Informazioa.
  • Arku Atlantikoaren Batzordearen eta CRPMren Batzar Nagusia. Informazioa.
  • Galderak eta eskaerak.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2015/11/10

  • Aurreko bileren akten onespena.
  • Gizarte Zerbitzuen Sistemako Prestazio eta Zerbitzu Zorroari buruzko Dekretu proiektuaren 3/2015 Irizpenaren Jarraipen Txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  • Ezgaitasuna duten pertsonentzako aparkatzeko txartela arautzen duen Dekretu Proiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaida eta onespena hala badagokio.


 • RTA Nazioz haraindiko Sare Atlantikoaren Lantaldearen bilera .Brest 2015/10/30

  • Estrategia Atlantikoaren Ekintza Plana ezartzeko lanekin jarraitzea.
  • Txosten berriaren edukia, metodologia eta egutegia zehazten dituen agiria egitea.


 • RTA Nazioz haraindiko Sare Atlantikoaren Lantaldearen bilera .Brest 2015/10/29

  • Estrategia Atlantikoaren Ekintza Plana ezartzeko lanekin jarraitzea.
  • Txosten berriaren edukia, metodologia eta egutegia zehazten dituen agiria egitea. 


 • Agerraldia 2015/10/29

  • Enpresa eredu berriari buzuzko mintegiko erabakiak. Arizmendiarrietaren lagunen elkartea.


 • Euskadiko EGABen eta Akitaniakoaren arteko alde biko lankidetzarako baterako bilera. Burdeos 2015/10/28

  • Akitaniako laserraren lehiakortasun poloari eta optikari eta laserrari buruzko Alphanov Teknologi Zentroari buruzko aurkezpenak.
  • Akitaniako teknologia-transferentziaren alorreko hitzaldiak.
  • Akitaniaren Adimendun Espezializaziorako Estrategia.
  • Aquitaine- Limousin-Poitou-Charentes eskualde berriari buruzko aurkezpena.


 • Euskadiko EGABen eta Akitaniakoaren arteko alde biko lankidetzarako baterako bilera. Burdeos 2015/10/27

  • Akitaniako laserraren lehiakortasun poloari eta optikari eta laserrari buruzko Alphanov Teknologi Zentroari buruzko aurkezpenak.
  • Akitaniako teknologia-transferentziaren alorreko hitzaldiak.
  • Akitaniaren Adimendun Espezializaziorako Estrategia.
  • Aquitaine- Limousin-Poitou-Charentes eskualde berriari buruzko aurkezpena.


 • Memoria Sozioekonomikorako Batzordea 2015/10/22

  • Ekaina 17ko aktaren aurkezpena.
  • 2015ko Memoria Sozioekonomikoaren Argibide eta egutegiaren gaineko eztabaida eta onespena. 


 • Europako Gaien Batzordea 2015/10/19

  • 2015eko irailaren 30eko bileraren akta onestea.
  • Alde biko lankidetza Akitaniarekin. Hurrengo bilera urriaren 27/28an izango da.
  • RTA: RTAk Estrategia Atlantikoaren inguruan egindako txosten berriaren edukia eta metodologia aztertzen dituen agiriaren aurkezpena eta horren inguruko eztabaida.


 • “EAEko gazteen enplegagarritasuna eta lan-merkatura sartzea...." Ikerketaren Batzordea 2015/10/07

  • Irailaren 4ko eta 11ko akten onespena.
  • Baldintza Teknikoen Agiriaren eztabaida eta onespena.
  • Baldintza Administratiboen Agiriaren eztabaida eta onespena.
  • Batzordeko idazkari teknikoaren azalpena: proposamen ekonomikoaren dokumentua azalduko du.


 • Europako Gaien Batzordea 2015/09/30

  • 2015eko ekainaren 8ko akta onartzea.
  • Bi aldeko lankidetza Akitaniarekin: hartutako konpromisoak eta urriaren 27/28ko baterako bilera.
  • RTA: Zuzendaritza Batzordeak irailaren 9an hartutako erabakiak, Estrategia Atlantikoa ezartzeko RTA lantaldearen lanei berriro heltzea eta Bruselan RTA lanak aurkezteko ekitaldi publikoa.
  • RTA lanen eta Akitaniarekin egindakoen kokapena Euskadiko EGABek Europan dituen parte-hartze alorren maparen baitan.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2015/09/22

  • Turismoari buruzko Lege  aurreproiektuaren buruzko Aurreirizpenaren eztabaida eta onespena hala badagokio.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2015/09/21

  • Aurreko bileraren aktaren onespena.
  • Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Lege Aurreproiektua 1/2015 Irizpenaren Jarraipen Txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  • Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketaren Legearen Aurreproiektuari buruzko aurreirizpenaren eztabaida eta onespena hala badagokio.
  • Dopatzearen aurkako legedia Dopatzearen Aurkako Mundu Kodera egokitzearen Legearen Aurreproiektuari buruzko aurreirizpenaren eztabaida eta onespena hala badagokio.
  • Zeinaren bidez indargabetzen baitira enplegu-politika aktiboen eremuko izaera orokorreko zenbait xedapen Dekretuaren  Aurreproiektuari  buruzko aurreirizpenaren eztabaida eta onespena hala badagokio.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2015/09/18

  • Aurreko bileraren aktaren onespena, hala badagokio.
  • Industria-jardueren hasiera eta funtzionamenduaren araubide orokorra nahiz Erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzeko Dekretu Proiektuaren 14/2014 Irizpenaren Jarraipen Txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  • Euskal sektore publikoaren gardentasunaren, herritarren parte hartzearen eta gobernu onaren Lege-aurreproiektuaren Dekretu proiektuaren Aurreirizpenaren eztabaida.
  • Euskal Sektore Publikoko Antolamendu eta Funtzionamenduari buruzko legearen aurreproiektuaren Aurreirizpenaren eztabaida.


 • Batzorde Iraunkorra 2015/09/18

  • Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  • 2015ko uztailako 10ean egindako Batzorde Iraunkorraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Osoko Bilkurako deialdia.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde - eskeak. 


 • “EAEko gazteen enplegagarritasuna eta lan-merkatura sartzea...." Ikerketaren Batzordea 2015/09/11

  • Irailaren 4ko aktaren onespena.
  • Baldintza Teknikoen Pleguaren oinarrizko azterlana berriaren orientatzeko dokumentua estabaida eta onestea, egokia bada.


 • RTAren Batzorde Betearazlea 2015/09/09

  • Euskadiren delegazioa Bruselan. 
   • RTAk Estrategia Atlantikoaren inguruan egindako lanen aurkezpena eta hedapena
   • Estrategia Atlantikoaren ezarpenari buruzko lantaldearen lanei berriro ekitea
   • RTAren hurrengo Batzorde Betearazleak eta Orientazio Batzordeak.


 • “EAEko gazteen enplegagarritasuna eta lan-merkatura sartzea...." Ikerketaren Batzordea 2015/09/04

  • Lan Batzordearen presidentea hautatzea.
  • Baldintza Teknikoen Pleguaren oinarrizko azterlana orientatzeko dokumentua onestea, egokia bada.
  • Galde-eskeak.


 • Batzorde Iraunkorra 2015/07/10

  • Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  • 2015ko ekainaren 23an egindako Batzorde Iraunkorraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • 15/06/30arteko aurrekontu kontrola.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde - eskeak.


 • Bilera Akitaniako Eskualdeko Ekonomia, Gizarte eta Ingurumen Kontseiluarekin (CESER) 2015/07/02

  • Eguneko gaien zerrenda
  • 09:00     Ongi etorria eta jardunaldirako sarrera
   • Francisco José HUIDOBRO, Euskadiko EGABen presidentea, Felisa PIEDRA, Euskadiko EGABen Europako Gaietarako Batzordearen presidentea, Dominique GRACIET, Akitaniako CESERen Lankidetza Taldearen presidentea.


  • 09:10     IZientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarea
   • Leyre BILBAO, Estrategia eta Teknologia zuzendaria, Eusko Jaurlaritza
   • Aurkezpena eta galderak


  • 10:30     Kafea hartzeko atsedenaldia
  • 10:45     Euskal Herriko Unibertsitatea, bikaintasuneko ikerketaren eta enpresa eta erakundeekiko ezagutza transferentziaren agentea.
   • Begoña BLANCO, EHUko Ikerketa Taldea “La importancia de un enfoque GLocal: la experiencia Geryon” (Ikuspegi globalaren garrantzia: Geryon esperientzia).
   •  Aurkezpena eta galderak
  • 12:00     Taldeak lanen garapenaren eta eman beharreko hurrengo pausoen inguruan ateratako ondorioak                     
  • 13:00     Bazkaria
  • 14:00     Velatiaren Ikerketa eta Teknologi Zentrora eta Automotive Intelligence Center-era bisita Boroako Enpresa Parkea, Amorebieta-Etxano.
  • 17:30     Jardunaldien amaiera


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2015/07/01

  • Aurreko bileraren aktaren onespena.
  • Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko legearen aurreproiektuaren buruzko Aurreirizpenaren eztabaida eta onespena hala badagokio.


 • EGABren Tribuna 2015/06/29 • Sozial Garapenerako Batzordea 2015/06/23

  • Aurreko bileren akten onespena.
  • Euskal Enplegu Publikoaren Lege Aurreproiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaidaren jarraipena eta onespena hala badagokio.


 • Batzorde Iraunkorra 2015/06/23

  • Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  • 2015ko maiatzaren 20an egindako Batzorde Iraunkorraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • 2014 auditoretza txostena.
  • Osoko Bilkuraren deialdia.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde - eskeak. 


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2015/06/22

  • Maiatzaren 20ko aktaren onespena.
  • Enpresei ingurumena babesteko inbertsioak egiteko diru-laguntzak ematea arautzen duen Dekretu Proiektuari buruzko Aurreirizpenaren  eztabaida eta onespena, hala badagokio.


 • Memoria Sozioekonomikorako Batzordea 2015/06/17

  • Batzordeak egin duen azken bileraren aktaren onespena.
  • Lehendakariari eta Tribunaren gaineko aurkezpenaren, eta horri buruz erabakien gaineko informazioa.
  • 2014ko Memoria Sozioekonomikoaren bostgarren zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena, hala badagokio.


 • Memoria Sozioekonomikorako Batzordea 2015/06/17

  • Batzordeak egin duen azken bileraren aktaren onespena.
  • Lehendakariari eta Tribunaren gaineko aurkezpenaren, eta horri buruz erabakien gaineko informazioa.
  • 2014ko Memoria Sozioekonomikoaren bostgarren zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena, hala badagokio.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2015/06/15

  • Aurreko bileraren aktaren onespena.
  • Euskal Enplegu Publikoaren Lege Aurreproiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaidaren jarraipena eta onespena hala badagokio.


 • Europako Gaien Batzordea 2015/06/08

  • 2015eko maiatzaren 26ko akta onartzea.
  • Euskadi-Akitania Euroeskualdearen lankidetzarako eskaera, "Euroeskualdearen azterketa-diagnostikoa, mugaz gaindiko enpleguari buruz, eta horren potentzialtasunen azterketa" izenekoaren edukiak definitzeko: Euskadiko eta Akitaniako EGABek AECTri bidali behar dioten baterako agiriaren proposamenaren inguruko eztabaida.
  • Euskadiko EGABek Europan parte hartzeko lekuak.
  • Euskadiko eta Akitaniako EGAB bien arteko lankidetzarako egingo den hurrengo bilerari eta RTAri buruzko informazio-gunea.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2015/06/04

  • Aurreko bileraren aktaren onespena.
  • Familiari buruzko hiru  Dekretuen 9/2014 Irizpenaren Jarraipen Txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  • Euskal Enplegu Publikoaren Lege Aurreproiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaida eta onespena hala badagokio.


 • Memoria Sozioekonomikorako Batzordea 2015/06/03

  • Batzordeak egin duen azken bileraren aktaren onespena.
  • EUSTAT-en agerraldiaren erabakia.
  • Lan Merkatua kapituluaren onespena.
  • 2014ko Memoria Sozioekonomikoaren laugarren zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena, hala badagokio. 


 • Europako Gaien Batzordea 2015/05/26

  • 2015eko maiatzaren 5eko akta onartzea.
  • Euskadi-Akitania Euroeskualdeko AECTren proiektuen kudeatzailea den Xabier Hualde jaunaren agerraldia, “Euroeskualdearen azterketa-diagnostikoa, mugaz gaindiko enpleguari buruz, eta horren potentzialtasunen azterketa" izeneko proiektua azaltzeko eta horren edukiak zehazteko orduan Euskadiko eta Akitaniako EGABak lankidetzan aritu daitezen eskatzeko.
  • Euskadi-Akitania Euroeskualdearen lankidetzarako eskaera, "Euroeskualdearen azterketa-diagnostikoa, mugaz gaindiko enpleguari buruz, eta horren potentzialtasunen azterketa" izenekoaren edukiak definitzeko: Akitaniako EGABen dokumentuari eta Euskadiko EGABen ideiei buruzko eztabaida.
  • Euskadi-Akitania EGABen arteko lankidetzarako hurrengo bilera.


 • RTAren Batzorde Exekutiboaren bilera 2015/05/22

  • RTAren eskuordetza baten eta  Estrategia Atlantiarreko Taldearen  lehendakaritza frantziarraren arteko topaketa.
  • Estrategia Atlantiarraren eta laguntza mekanismoaren inplementazioari buruzko RTAren txostenen amaiera eta jakinarazpena.
  • Uztai Atlantiarreko Batzordeko Lan Taldeetan parte hartzea.
  • RTAren weba eta intraneta eguneratzea.
  • RTAren hurrengo Orientazioen Batzordea.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2015/05/20

  • Aurreko bileren akten onespena.
  • Euskal Herriko portuen eta itsasoko garraioaren Legearen Aurre-proiektuari buruzko Aurreirizpenaren  onespena, Batzordeak maiatzaren 15ean egin zuen bileran hartutako erabakien arabera aldarazia.


 • Batzorde Iraunkorra 2015/05/20

  • Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  • 2015ko apirilaren 22an egindako Batzorde Iraunkorraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Norberen ekimenezko aztergaien proposamenen egoera.
  • Osoko Bilkuraren deialdia.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde - eskeak. 


 • Estrategia Atlantikoaren Ekintza Planeko Atlantic Strategy Groupen bilera 2015/05/19

  • Estrategia Atlantikoa ezartzeko prozesuaren jarraipena egiteko tresnak.
  • Estrategia Atlantikoaren Ekintza Planaren Laguntzarako Mekanismoa.
  • Stakeholder Atlantikoen Plataformaren konferentzia.
  • Juncker Plana eta Estrategia Atlantikoaren Ekintza Plana.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2015/05/18

  • Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeei buruzko Otsailak 23ko 5/12 Legearen Araudia onartzen duen Dekretu Proiektuaren Aurreirizpenaren eztabaida eta onespena hala badagokio.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2015/05/15

  • Aurreko bileren akten onespena.
  • Euskal Herriko portuen eta itsasoko garraioaren Legearen Aurre-proiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaida eta onespena hala badagokio.


 • Memoria Sozioekonomikorako Batzordea 2015/05/08

  • Batzordeak egin duen azken bileraren aktaren onespena.
  • Lan Merkatua kapituluaren onespena
  • 2014ko Memoria Sozioekonomikoaren hirugarren zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena, hala badagokio. 


 • Europako Gaien Batzordea 2015/05/05

  • 2015eko martxoaren 13ko akta onartzea.
  • Euskadi-Akitania Euroeskualdearen lankidetzarako eskaera, "Euroeskualdearen azterketa-diagnostikoa, mugaz gaindiko enpleguari buruz, eta horren potentzialtasunen azterketa" izenekoaren edukiak definitzeko. Azalpena, Akitaniako EGABen dokumentazioaren azterketa eta lehenengo ideiak.
  • ATNren dokumentua, Estrategia Atlantikoko Ekintza Planaren Laguntza Mekanismoari buruz: ATNren laguntza proiektuaren aurkezpena, eztabaida eta baliozkotzea, egoki bada.


 • RTAren "Estrategia Atlantikoa Ezartzea" lantaldea  2015/04/29

  • Kide bakoitzak Estrategia Atlantikoaren Laguntzarako Mekanismoaren inguruan sortutako informazioaren analisia.
  • RTAk Laguntzarako Mekanismoaren inguruan egindako txostenaren antolaerari buruzko eztabaida.
  • Txostenean bildu beharreko proposamenei buruzko eztabaida.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2015/04/28

  • Agerraldia Tomás Epalza Solano (Ingurumen eta Lurralde Politikaren arloko sailburuaren aholkularia) eta Almudena Ruiz de Angulo (Ingurumen eta Lurralde Politika Saileko Garraioaren Azpiegituren arloko zuzendaria), E.G.Batzordearen aurrean  izango dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Portuei eta Itsas Garraioari buruzko Aurreproiektua azaltzeko  eta sor daitezkeen zalantzak argitzeko.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2015/04/27

  • Dekretu-Proiektua, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sarearen osaera araupetu eta eguneratu duenari buruzko Aurreirizpenaren eztabaida eta onespena hala badagokio.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2015/04/24

  • Saioaren presidentearen aukeraketa.
  • EAEko Aurrezki Kutxei eta Banku Fundazioei buruzko Legearen Aurreproiektuaren proiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaida.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2015/04/24

  • Saioaren presidentearen aukeraketa.
  • Aurreko bileraren aktaren onespena
  • Prebentzio, su itzaltze eta salbamendu zerbitzuak arautzeko Lege-Aurreproiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaida eta onespena hala badagokio.


 • Batzorde Iraunkorra 2015/04/22

  • Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea
  • 2015ko martxoaren 17an egindako Batzorde Iraunkorraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Lan batzordeetako Batzordeburuak.
  • Datozen Norberen Ekimenezko azterlanak.
  • Aurrekontuen kontrola 2015/03/31 arte.
  • Osoko Bilkuraren deialdia.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde - eskeak. 


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2015/04/20

  • Saioaren presidentearen aukeraketa.
  • Aurreko bileraren aktaren onespena.
  • Oharbideei buruzko idazpuruaren eztabai-daren jarraipena.


 • Memoria Sozioekonomikorako Batzordea 2015/04/17

  • Saioaren Presidentearen aukeraketa.
  • Batzordeak egin duen azken bileraren aktaren onespena.
  • 2014ko Memoria Sozioekonomikoaren bigarren zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena, hala badagokio. 


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2015/03/26

  • Saioaren presidentearen aukeraketa.
  • Aurreko bileraren aktaren onespena.
  • Azterlanaren izenburuko ñabarduraren onespena.
  • Oharbideei buruzko idazpuruaren eztabaida baita onespena.


 • Atlantikoko Estrategia Taldearen bilera. Bruselan. 2015/03/25

  • Estrategia Atlantikoaren Ekintza Planaren ezarpenaren jarraipena.
  • ANGSren eta Euskadiko EGABen txostenaren aurkezpena: planaren eragina atlantikoko gizarte eta ekonomia agenteen artean.
  • Laguntza Mekanismoa eta Atlantikoko Stakeholderren Plataforma.


 • Bilera Akitaniako Eskualdeko Ekonomia, Gizarte eta Ingurumen Kontseiluarekin (CESER). Pauen 2015/03/23

  • Berrikuntzari eta teknologia-transferentziari buruzko entzunaldiak.
  • Euskadi-Akitania Euroeskualdearen Plan Estrategikoaren aurrerabidea.


 • Memoria Sozioekonomikorako Batzordea 2015/03/18

  • Saioaren Presidentearen aukeraketa.
  • 2014ko Memoria Sozioekonomikoaren lehenengo zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena, hala badagokio. 


 • Batzorde Iraunkorra 2015/03/17

  • 2015ko otsailaren 13an egindako Batzorde Iraunkorraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Lan Batzordeetako Batzordeburuak.
  • Datozen Norberen Ekimenezko Azterlanak
  • Osoko Bilkuraren deialdia.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde - eskeak. 


 • Europako Gaien Batzordea 2015/03/13

  • Saioaren presidentearen aukeraketa.
  • Bilera Akitaniako CESERekin, aldebiko lankidetzaren esparruan. Martxoaren 23 eta 24an Pauen.
  • Europako gaiei lotutako lan-lerroei buruzko informazioa.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2015/03/12

  • Saioaren presidentearen aukeraketa.
  • Aurreko bileraren aktaren onespena.
  • Oharbideei buruzko brainstorming-a.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2015/03/03

  • Saioaren presidentearen aukeraketa.
  • Aurreko bileraren aktaren onespena.
  • Abenduaren 23ko 327/2003 Dekretua lan-aukerak areagotzeko eta laneratzea sustatzeko neurriak arautzen dituena bigarrenez aldatzeko Dekretuaren Proiektuari dagokion 3/2014 Irizpenaren Jarraipen Txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  • EAEko Gizarte Zerbitzuen Sistemako Prestazio eta Zerbitzu Zorroari buruzko Dekretuaren proiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaida.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2015/02/25

  • Saioaren presidentearen aukeraketa.
  • Aurreko bileren akten onespena.
  • 3/2014 Irizpenaren Jarraipen Txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  • “Enpresa-dinamismoa, aberastasunaren eta enpleguaren sorrera: EAEko Azterketa” NEko Azterlanaren 1etik 4ra. Kapituluen itxiera eta 5 Kapituluaren laburpena.


 • STAko Orientazio Batzordea 2015/02/19

  • 2014ko maiatzaren 16ko Orientazio Batzordearen akta onestea.
  • Presidentetzaren balantzea.
  • Atlantikoko Estrategia ezartzea:
   • STAren txostena aurkeztu eta balioztatzea.
   • Europako Batzordearen MARE Zuzendaritza Nagusiaren hitzaldia Atlantikoko Estrategia ezartzeari buruz.
   • Frantziako Itsasoaren Egoeraren Idazkaritzaren hitzaldia Atlantic Strategy Group delakoaren Frantziako presidentziari buruz.
  • Atlantikoko Estrategia ezartzearen arloan eman beharreko urratsak: txostena komunikatzea eta lanekin jarraitzea.
  • STAren jarduera-arloen egoera.
  • STAren Batzorde Betearazlea eta Presidentetza berritzea.
  • Beste gai batzuk.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2015/02/11

  • Saioaren presidentearen aukeraketa.
  • Dekretu Proiektua, EAEko Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazio Ganbera Ofizialen hauteskunde-prozedura eta horien gobernu-organoen osaketa arautzen duenaren Aurreirizpenaren eztabaida. 


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2015/02/11

  • Saioaren presidentearen aukeraketa.
  • 2/2014 (Jolas jardueren legea), 5/2014 (Emakume Nekazarien Estatutua) eta 6/2014 (HEZIBI Programa) Irizpenen Jarraipen Txostenen gaineko iruzkin laburra.
  • Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko Lege Aurreproiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaida.


 • STAren Batzorde Exekutiboa 2015/02/10

  • Otsailaren 19ko Orientazio Batzordea prestatzea.
  • STAren txostenaren komunikazio-proposamenei eta lanen jarraipenari buruz eztabaidatzea.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2015/02/04

  • Saioaren presidentearen aukeraketa.
  • Aurreko bileraren aktaren onespena.
  • “Enpresa-dinamismoa, aberastasunaren eta enpleguaren sorrera: EAEko Azterketa” NEko Azterlanaren I, II eta III  Kapituluen onespena.


 • Atlantikoko Arkuko Garraiobideen lantaldearen bilera, Euskadiren delegazioa Bruselan.  2015/01/22

  • Atlantikoko Korridorearen lantaldea. MOVE Zuzendaritza Nagusiaren prestaketa-egoera eta asmoak 2015ean eta 2016an lanekin jarraitzeko.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2015/01/21

  • Saioaren presidentearen aukeraketa.
  • Aurreko bileraren aktaren onespena.
  • 2012/7 eta 2014/11 eta 2014/12 Irizpenen Jarraipen Txostenen gaineko iruzkin laburra.
  • “Enpresa-dinamismoa, aberastasunaren eta enpleguaren sorrera: EAEko Azterketa” NEko Azterlanaren 4. Kapituluaren eztabaida.


 • Atlantic Strategy Group-en bilera 2015/01/20

  • Estrategia nazio eta eskualdeetako Programa Operatiboetan integratzea, estrategiaren jarraipena egitea, proiektuen tipologia, laguntzarako mekanismoa, presidentzia aldaketa. 


 • Batzorde Iraunkorra 2015/01/14

  • 2014ko azaroaren 5ean egindako Batzorde Iraunkorraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • 2014 urteko kontuen behin behineko itxiera.
  • 2015ko Aurrekontuen Aurreproiektua.
  • Lan Batzordeak.
  • Osoko Bilkuraren deialdia.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde - eskeak. 


 • RTAren "Estrategia Atlantikoa Ezartzea" lantaldearen bilera.  2015/01/09

  • Merkaturatzeko fasean dagoen “Atlantikoko Estrategia ondo burutzeko baldintzak” agiriaren proiektuaren inguruko eztabaida.
  • RTAren esku-hartzea antolatzea Atlantic Stakeholders Platform workshopean.  


Urte Batzordeak