Jarduera > Batzordeak
 • Batzorde Iraunkorra 2013/12/18

  •  2013ko azaroaren 15ean egindako Batzorde Iraunkorraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • 2013ko aurrekontuko kredituaren tranferentziaren onespena, hala badagokio.
  • "Enpresa-dinamismoa, aberastasunaren eta enpleguaren sorrera: EAEko Azterketa ” gaiari buruzko ekimen propioko azterlana adjudikatzeko onespena, bidezkoa bada.
  • Osoko Bilkuraren deialdia.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde - eskeak


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2013/12/16

  • Aurreko bileraren aktaren azterketa eta onespena.
  • EAEko familien gehiegizko zorra: analisia izeneko azterlanaren 6 kapituluaren kasu azterlanen onespena, hala badagokio eta itxiera.
  • EAEko familien gehiegizko zorra: analisia izeneko azterlanaren 6 kapituluaren konparaziozko koadroaren onespena, hala badagokio eta itxiera.
  • EAEko familien gehiegizko zorra: analisia izeneko azterlanaren 7 kapituluaren laburpenaren onespena, hala badagokio.
  • EAEko familien gehiegizko zorra: analisia izeneko azterlanaren 7 kapituluaren kontsiderazioen eztabaida


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2013/12/13

  • Euskadiko elikagaien artisau ekoizpenari buruzko Dekretua aldatuko duen Dekretu Proiektuaren Aurreirizpenaren eztabaida eta onespena, hala badagokio.
  • Enpresa-dinamismoa, aberastasunaren eta enpleguaren sorrera: EAEko azterketa” izeneko azterlanaren kontratazioari buruzko erabakia.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2013/12/10

  • Aurreko bileren akten azterketa eta onespena.
  • EAEko familien gehiegizko zorra: analisia” izeneko azterlanaren 6 kapituluaren kasu azterlanen onespena, hala badagokio eta itxiera.
  • EAEko familien gehiegizko zorra: analisia” izeneko azterlanaren 7 kapituluaren laburpenaren onespena, hala badagokio.
  • EAEko familien gehiegizko zorra: analisia” izeneko azterlanaren 7 kapituluaren eztabaida eta onespenaren jarraipena, hala badagokio.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2013/12/10

  • Aurreko bileraren aktaren onespena, hala badagokio.
  • 2013-2016ko Enplegu-plana Proiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaida.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2013/11/29

  • EAEko familien gehiegizko zorra: analisia” izeneko azterlanaren 6 kapituluaren eztabaida eta onespenaren jarraipena, hala badagokio.
  • EAEko familien gehiegizko zorra: analisia” izeneko azterlanaren 7 kapituluaren eztabaida eta onespenaren jarraipena, hala badagokio.


 • Memoria Sozioekonomikorako Batzordea 2013/11/29

  • Batzordeak egin duen azken bileraren akta.
  • 2013ko Memoria Sozioekonomikoaren Argibide eta egutegiaren gaineko eztabaida eta onespena.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2013/11/25

  • Aurreko bileraren aktaren azterketa eta onespena.
  • EAEko familien gehiegizko zorra: analisia izeneko azterlanaren 6 kapituluaren eztabaida eta onespenaren jarraipena, hala badagokio.
  • EAEko familien gehiegizko zorra: analisia izeneko azterlanaren 7 kapituluaren eztabaida eta onespenaren jarraipena, hala badagokio.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2013/11/18

  • Azaroaren 8ko eta 11ko akten azterketa eta onespena.
  • EAEko familien gehiegizko zorra: analisia” izeneko azterlanaren 7 kapitulua  eztabaidatzeko eta onartzeko lanen jarraipena, hala badagokio.


 • Batzorde Iraunkorra 2013/11/15

  • 2013ko urriaren 23an egindako Batzorde Iraunkorraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • 2014ko Aurrekontuen Aurreproiektua.
  • Aquitaniarekin lankidetzaren barne garraio eta energía berriztagarrien arloei buruzko dokumentuak onartzea, hala badagokio.
  • EGABaren berriztatze prozesuaren laburpena.
  • Osoko Bilkuraren deialdia.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde - eskeak.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2013/11/13

  • Aurreko bileraren aktaren onarpena, hala badagokio.
  • Lurralde arteko desorekak EAEn krisi ekonomikoaren testuinguruan  Norberaren Ekimeneko azterlanaren bateratze-lana.
  • Gizarte Zerbitzuetako Irabazi-asmorik gabeko Erakundeak Gizarte Interesekoak izendatzeko Adierazpenaren Dekretu Proiektuari buruzko 2012/18 Irizpenaren Jarraipen Txostenaren gaineko iruzkin laburra.
  • EGABko Araudi berriko 7. artikuluaren aldatze-proposamenaren eztabaida, 433/2013 Dekretua, urriaren 29koa,  EEGA Batzordearena, onartu eta gero.
  • EAEko arreta goiztiarreko esku hartze integralari buruzko Dekretu Proiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaida.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2013/11/11

  • EAEko familien gehiegizko zorra: analisia” izeneko azterlanaren 7 kapituluaren eztabaida baita onarpena, hala badagokio.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2013/11/08

  • Aurreko bileren akten onespena, hala badagokio.
  • EAEko familien gehiegizko zorra: analisia izeneko azterlanaren 7 kapituluaren eztabaida baita onarpena, hala badagokio.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2013/10/30

  • EAEko familien gehiegizko zorra: analisia  izeneko azterlanaren 7 kapituluaren eztabaida baita onarpena, hala badagokio.


 • Akitaniarekin Lankidetzan Aritzeko Lantaldea 2013/10/24

  • Garraio sailburuorde Antonio Aiz jaunaren eta Garraioen Plangintzaren zuzendari Imanol Leza jaunaren agerraldiak, EAEn salgaien trenbide bidezko garraioaren eskemari eta alderdi teknikoei dagokienez.
  • Dokumentu osatuak aztertzea, garraio eta energia berriztagarrien arlokoak, Akitaniarekin lankidetzan aritzeko markoan prestatutakoak eta, hala badagokio, Batzorde Iraunkorrera igortzeko hartzea.


 • Batzorde Iraunkorra 2013/10/23

  • 2012ko uztailaren 19an egindako Batzorde Iraunkorraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • 13/09/30ko aurrekontu kontrola.
  • EGABaren web garapena.
  • Osoko Bilkuraren deialdia.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde - eskeak.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2013/10/16

  • Aurreko bileren akten onespena, hala badagokio.
  • Geure ekimenekoa den Enpresa-dinamismoa, aberastasunaren eta enpleguaren sorrera: EAEko azterketa izeneko azterlan berriko Baldintza Teknikoen eta Administratiboen Agiriak eztabaidatzea eta onartzea, bidezkoa bada.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2013/09/27

  • Aurreko bileren akten onespena, hala badagokio.
  •  “EAEko familien gehiegizko zorra: analisia” izeneko azterlanaren 6 kapituluaren eztabaida baita onarpena, hala badagokio.
  • Norberaren ekimeneko azterlan berriaren orientazioaren azterketa.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2013/09/25

  • Aurreko bileraren aktaren onarpena.
  • Sozial G. Batzordea lanean ari den “Lurralde arteko desorekak EAEn krisi ekonomikoaren testuinguruan" Norberaren Ekimeneko azterlanaren garrantziari buruzko hausnarketa.
  • Aipatutako Norberaren Ekimeneko I Kapituluaren (Sarrera) eztabaida eta onarpena, hala badagokio.


 • Akitaniarekin Lankidetzan Aritzeko Lantaldea 2013/09/23 • Sozial Garapenerako Batzordea 2013/09/12

  • Aurreko bileraren aktaren onespena, hala badagokio.
  • Foru Aldundiek adingabeen adopzioaren arloan jarraitu beharreko prozedura arautzen duen Dekretua bigarrenez aldatuko duen Dekretu Proiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaida.


 • Akitaniarekin Lankidetzan Aritzeko Lantaldea 2013/09/11

  • Irailaren 23 eta 24ko baterako batzarra prestatzea.
  • Hautatutako sektore berriztagarriei buruz Euskadiko EGABek egin duen agiria aztertu eta eztabaidatzea. 


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2013/09/06

  • Aurreko bileren akten onespena, hala badagokio.
  •  “EAEko familien gehiegizko zorra: analisia” izeneko azterlanaren 5 kapituluaren eztabaida baita onarpena, hala badagokio.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2013/07/22

  • EAEko familien gehiegizko zorra: analisia” izeneko azterlanaren 6. Kapituluaren eztabaida baita onarpena.


 • Batzorde Iraunkorra 2013/07/19

  • 2013ko ekainaren 26an egindako Batzorde Iraunkorraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Norberaren Ekimenezko azterlana.
  • 13/06/30 arte aurrekontu kontrola.
  • Osoko Bilkura egiteko deialdia.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde - eskeak.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2013/07/17

  • Aurreko bileraren aktaren onespena, hala badagokio.
  • “EAEko familien gehiegizko zorra: analisia” izeneko azterlanaren 5 eta 6. kapituluen eztabaida baita onarpena, hala badagokio.


 • Akitaniarekin Lankidetzan Aritzeko Lantaldea 2013/07/08 • Sozial Garapenerako Batzordea 2013/06/28

  • Aurreko bileraren aktaren onespena, hala badagokio.
  • Nekazari Gazteen Estatutuari buruzko dekretu proiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaida.


 • Batzorde Iraunkorra 2013/06/26

  • 2013ko ekainaren 19an egindako Batzorde Iraunkorraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Osoko Bilkura egiteko deialdia.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde - eskeak


 • Akitaniarekin Lankidetzan Aritzeko Lantaldea 2013/06/24

  • ENTZUNALDIA energia berriztagarrien arloan, Euroeskualdeko Plan Estrategikoaren garapenaren esparruan (10:00etatik 12:00etara): Energia fotovoltaikoa: kontzeptua, erabilera energetikoak, gaur egungo egoera eta garapen perspektibak EAEn. Diego Luezas, Viñaresol S.L.


 • Batzorde Iraunkorra 2013/06/19

  • 2013ko maiatzaren 22an egindako Batzorde Iraunkorraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • 2012ko aurrekontuen likidazioa aztertu eta onestea bidezkoa bada, baita 2012 auditoretzaren txostena.
  • Osoko Bilkura egiteko deialdia.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde - eskeak.


 • Memoria Sozioekonomikorako Batzordea  2013/06/14

  • Batzordearen azken bileraren aktaren onespena.
  • 2012ko Memoria Sozioekonomikoaren seigarren eta azkenengo zirriborroen gaineko eztabaida eta onespena, hala badagokio.
  • 2012ko Memoria Sozioekonomikoaren Aurkezpenaren bateratze-Lana


 • Akitaniarekin Lankidetzan Aritzeko Lantaldea 2013/06/11

   ENTZUNALDIA energia berriztagarrien arloan, Euroeskualdeko Plan Estrategikoaren garapenaren esparruan (10:00etatik 12:00etara): “Baso Biomasa EAEn: kontzeptua,  energia-erabilerak, egungo egoera eta garapen-aukerak EAEn". Ignacio Oñate, Tamoin Taldea.

 • Memoria Sozioekonomikorako Batzordea  2013/05/31

  • Batzordearen azken bileraren aktaren onespena.
  • 2012ko Memoria Sozioekonomikoaren bosgarren zirriborroen gaineko eztabaida eta onespena, hala badagokio.
  • 2012ko Memoria Sozioekonomikoaren aurkezpenaren bateratze-Lana.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2013/05/22

  • Aurreko bileraren aktaren onespena.
  • Nekazaritza, elikadura eta arrantza sektoreetan ikerkuntza, garapena eta berrikuntzarako laguntzen dekretu proiektuaren Aurreirizpenaren eztabaida (BERRIKER Programa).


 • Batzorde Iraunkorra 2013/05/22

  • 2013ko apirilaren 24ean egindako Batzorde Iraunkorraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Osoko Bilkuraren deialdia.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde - eskeak.


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2013/05/22

  • Aurreko bileraren aktaren onespena, hala badagokio.
  • Enplegurako Prestakuntza Zentro eta Erakundeen Euskal Erregistroa eta Prestakuntza Espezialitateen Euskal Fitxategiari buruzko Dekretu Proiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaida.
  • Ziurtagiriak eta Pilatutako Egiaztapen Partzialen Euskal Erregistroa sortzeko eta horiek erregistratu eta igortzeko prozedura ezartzen duen Dekretua Proiektuari buruzko Aurreirizpenaren eztabaida.


 • Memoria Sozioekonomikorako Batzordea 2013/05/10

  • Batzordearen azken bileraren aktaren onespena.
  • 2012ko Memoria Sozioekonomikoaren hirugarren eta laugarren zirriborroen gaineko eztabaida eta onespena, hala badagokio.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2013/04/26

  • Aurreko bileraren aktaren onespena, hala badagokio.
  •  “EAEko familien gehiegizko zorra: analisia” izeneko azterlanaren 2., 3. eta 4. Kapituluen eztabaida baita onarpena, hala badagokio.


 • Batzorde Iraunkorra 2013/04/24

  • 2013ko martxoaren 22an egindako Batzorde Iraunkorraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Osoko Bilkuraren deialdia.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde - eskeak


 • Akitaniarekin Lankidetzan Aritzeko Lantaldea 2013/04/22

  • Euroeskualdean Plan Estrategikoaren garapenaren eremuan energia berriztagarri kontuetan lanen hasiera.


 • Memoria Sozioekonomikorako Batzordea 2013/04/19

  • Batzordearen azken bileraren aktaren onespena.
  • 2012ko Memoria Sozioekonomikoaren bigarren zirriborroaren gaineko eztabaida eta onespena, hala badagokio.
  .

 • Batzorde Iraunkorra 2013/03/22

  • 2013ko otsailaren 15ean egindako Batzorde Iraunkorraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Osoko Bilkuraren deialdia.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde - eskeak.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2013/02/27

  • Aurreko bileraren aktaren onespena, hala badagokio.
  • EAEko familien gehiegizko zorra: analisia izeneko azterlanaren bigarren kapituluaren eztabaida baita onarpena, hala badagokio. • Batzorde Iraunkorra 2013/02/15

  • 2013ko otsailaren 6an egindako Batzorde Iraunkorraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • 2012 Jarduera Txostenaren aurrreproiektuaren onespena, hala badagokio.
  • EEGABren finantza autonomia.
  • 2012 urteko kontuen behin behineko itxiera.
  • 2013ko Aurrekontuen Aurreproiektua.
  • Osoko Bilkuren deialdia.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde - eskeak.


 • Batzorde Iraunkorra 2013/02/06

  • 2012ko abenduaren 18an egindako Batzorde Iraunkorraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • EEGABren finantza autonomia.
  • 2012 urteko kontuen behin behineko itxiera.
  • 2013ko Aurrekontuen Aurreproiektua.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde - eskeak. 


 • Sozial Garapenerako Batzordea 2013/01/30

  • Aurreko bileraren aktaren onarpena.
  • 2012ko 4, 10, 27 eta 19 Irizpenen Jarraipen Txostenen gaineko iruzkin laburra.
  • “Lurralde arteko desorekak EAEn krisi ekonomikoaren testuinguruan" izeneko Norberaren Ekimeneko azterlanaren ikuspegi orokorraren dokumentuaren eztabaida eta onarpena, hala badagokio.


 • Ekonomia Garapenerako Batzordea 2013/01/25

  • Aurreko bileraren aktaren onespena, hala badagokio.
  • 2012ko 6, 9, 12 eta 2011ko 20 zenbakiko Irizpenen Jarraipen Txostenen gaineko iruzkin laburra.
  • EAEko familien gehiegizko zorra: analisia izeneko azterlanaren aurkibide eta edukiaren eztabaida baita onarpena, hala badagokio. 


Urte Batzordeak