Jarduera > Osoko Bilkura
 • Osoko Bilkura 2013/12/20

  • 7/13 Irizpena, 2013-2016 Enplegu Planari buruzkoa, aho batez onartzen da.
  • 8/13 Irizpena, Euskadiko artisau elikagaigintzako ekoizpenaren Dekretua aldatzeko Dekretu Proiektuari buruzkoa, aho batez onartzen da.
  • 2013ko aurrekontuko kredituaren transferentzia onartzen da.


 • Osoko Bilkura 2013/11/22

  • 6/13 Irizpena, EAEko Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Osoari buruzko Dekretu Proiektuari buruzkoa, aho batez onartzen da.
  • EGABeko Araudiaren 7. Artikuluaren aldaketaren onartzen da.
  • 2014ko Aurrekontu Proiektua onartzen da. • Osoko Bilkura 2013/09/16

  • 5/13 Irizpena, Foru Aldundiek adingabeen adopzioaren arloan jarraitu beharreko jarduna arautzen duen dekretuaren bigarren aldaketa egiteko dekretu proiektuari buruzkoa, aho batez onartzen da.
  • Norberaren Ekimenezko Azterlanaren proposamena onartzen da: Enpresen dinamismoa. Aberastasuna eta lanpostuak sortzea. EAEko egoeraren analisia. • Osoko Bilkura 2013/07/05

  • 4/13 Irizpena, “Nekazari gazteen Estatutua” Dekretu Proiektuari buruzkoa, aho batez onartzen da.


 • Osoko Bilkura 2013/06/26

  • 2012 Memoria Sozioekonomikoaren  Proiektuaren 4. ,5. eta 6. zatia  eta 2012 MSaren Proiektua onartzen dira.
  • 2012ko Aurrekontuen Likidazioa eta 2012 Auditoretzaren Txostena onartzen dira.
    • Osoko Bilkura 2013/05/29

  • 1/13 Irizpena, Profesionaltasuneko Ziurtagiriak eta Pilatutako Egiaztapen Partzialen Euskal Erregistroa sortzeko eta horiek erregistratu eta igortzeko prozedura ezartzen duen dekretua proiektuari buruzkoa, aho batez onartzen da.
  • 2/13 Irizpena, Prestakuntza Espezialitateen Euskadiko Fitxategiari eta Enplegurako Prestakuntza Zentro eta Erakundeen Euskadiko Erregistroari buruzko Dekretu-proiektuari buruzkoa, gehiengoz onartzen da.
  • 3/13 Irizpena, Nekazaritza, elikadura eta arrantza sektoreetan ikerkuntza, garapena eta berrikuntzarako laguntzen (BERRIKER Programa) dekretu proiektuari buruzko, aho batez onartzen da.
  • 2012 Txosten Sozioekonomikoaren proiektuaren hirugarren zatia onartzen da • Osoko Bilkura 2013/04/26

  • 2012 Txosten Sozioekonomikoaren proiektuaren bigarren zatia onartzen da.
   

 • Osoko Bilkura 2013/03/27

  • 2012 Txosten Sozioekonomikoaren proiektuaren lehenengo zatia onartzen da


 • Osoko Bilkura 2013/02/27

  • 2012 Txosten Sozioekonomikoaren proiektua onartzen da.


 • Osoko Bilkura 2013/01/09

  • EGABaren Araudiaren Proiektua onartzen da.


Urte Osoko Bilkura