Jarduera > Osoko Bilkura
 • Osoko Bilkura 2019/11/06 • Osoko Bilkura 2019/09/13 • Osoko Bilkura 2019/07/30 • Osoko Bilkura 2019/06/14

  • a), b), c) eta d) taldeetako kide berriak beren karguez jabetzea.
  • Kontseiluko Presidente berria proposatzea eta izendatzea, Araudi honetako 30. artikuluan ezarritakoari jarraiki, eta hura Lehendakariari helaraztea hark izenda dezan.
  • Batzorde Iraunkorreko kideak izendatzea.
  • Lan Batzordeetako kideak izendatzea.


 • Osoko Bilkura 2019/05/17

  1. Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  2. 2019ko apirilak 5an egindako ez ohiko Osoko Bilkuraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  3. Ondoko irizpen proiektuaren onespena, hala badagokio:

  Euskal Autonomia Erkidegoko desgaitasuna duten pertsonen enplegagarritasunarekin loturiko programak eta zerbitzuak eta Enplegu Zentro Berezien Euskal Erregistroa arautzen dituenari buruzko Dekretu proiektuaren 6/19 Irizpen Proiektua.

  1. 2018 MSE proiektuaren ondoko kapituluen onespena, hala badagokio.

  I. DEMOGRAFÍA EAEN

  II.2. Abagune ekonomikoa

  II.5. Produkzioaren azpiegiturak

  II.6. Zientzia, teknologia eta berrikuntza

  II.7. Gizarte ekonomia

  IV.BIZI-BALDINTZAK ETA GIZARTE-BABESA

  V.2. Ingurune naturala

  V.3. Osasun eta osasun sistema

  V.4. Etxebizitza

  VI. ARAUGINTZA

  1. Presidentearen informazioa.
  2. Galde eskeak.


 • Osoko Bilkura 2019/04/05

  • Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  • 2019ko martxoak 22an egindako ez ohiko Osoko Bilkuraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Ondoko irizpen proiektuaren onespena, hala badagokio:
   • Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroari buruzko Dekretu proiektuaren 5/19 Irizpen Proiektua.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde eskeak.


 • Osoko Bilkura 2019/03/22

  • Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  • 2019ko otsailaren 22an egindako ez ohiko Osoko Bilkuraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Euskadiko EGABren araudiko 30. artikuluaren zuzenketaren proposamena.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde eskeak.


 • Osoko Bilkura 2019/01/23

  • Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  • 2019ko urtarrilaren 7an egindako Osoko Bilkuraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • 2019 Aurrekontuen proiektua onestea, hala badagokio.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde eskeak.


 • Osoko Bilkura 2019/01/07

  • Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  • 2018ko abenduaren 19an egindako Osoko Bilkuraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Ondoko irizpen proiektuaren onespena, hala badagokio:
  • Bizitza osoan zeharreko ikaskuntzari buruzko jarduerak gauzatzeko diru-laguntzak arautzen dituen Dekretu Proiektuaren 1/19 Irizpen Proiektua.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde eskeak.


Urte Osoko Bilkura