Jarduera > Osoko Bilkura
 • Osoko Bilkura 2014/12/10

  • Lehendakariari agintaldi berrian EGABko presidente bezala Francisco José Huidobro Burgos izenda dezan proposatzea.
  • Batzorde Iraunkorraren kideak aho batez onartu dira.
  • Lan Batzordeen kideak aho batez onartu dira.
 • Osoko Bilkura 2014/11/07

  • Honako irizpen-proiektuak aho batez onartu dira:
   • 14/14 Irizpen Proiektua, industria-jardueren abiaburuko eta funtzionamenduko araubide orokorra eta Industria Erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautuko dituen Dekretu Proiektuari buruzkoa.
   • 15/14 Irizpen Proiektua, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialari dagokion Legearen Aurreproiektuari buruzkoa. • Osoko Bilkura 2014/10/24

  • Azterketa eta irizpenen partidatik ekipo informatikoen partidara 17.000 euro transferitzea.

  • Honako irizpen-proiektuak aho batez onartu dira:
   • 13/14 irizpen-proiektua, Euskadiko Turismoaren Mahaia sortzen duen Dekretu Proiektuari buruzkoa. • Osoko Bilkura 2014/10/03

  • Honako irizpen-proiektuak aho batez onartu dira: 9., 10., 11. eta 12. Irizpen Proiektuak.
  •  “Krisi ekonomikoaren esparruan EAEn lurralde-desorekak” ekimen propioko azterketa-proiektua onartzea.


 • Osoko Bilkura 2014/07/09

  • Honako irizpen-proiektua aho batez onartu da: 
   • 8/14 Irizpen Proiektua, Euskal Administrazio Publikoaren Lege Aurreproiektuari buruzkoa.


 • Osoko Bilkura 2014/06/30

  • 2013 MSE proiektua eta 4. eta 5. zatiak onestea:
   • Abagune ekonomikoa.
   • Egitura produktiboa.
   • Kanpoko ingurune ekonomikoa.
   • Ekonomiaren laburpena eta gogoetak.
   • Hirigintza eta etxebizitza.
   • Hezkuntza eta hezkuntza-sustapena.
   • Sektore publikoa.
   • Lan-merkatua.
   • Gizarte-babesa EAEn.
  • 2013ko Txosten Sozioekonomikoaren proiektua onartzea.
  • Honako irizpen-proiektuak aho batez onartu dira:
   • Emakume Nekazarien Estatutuaren Lege Aurreproiektuari buruzko 5/14 Irizpen Proiektua.
   • 2012ko urriaren 3ko Hezibi Agindua aldaratzearen Aginduari buruzko 6/14 Irizpen Proiektua.
   • Nekazaritza, elikadura, arrantza eta basoko produktuak sustatzeko laguntzen Dekretu Proiektuari buruzko 7/14 Irizpen Proiektua.
  • 2013ko aurrekontuaren likidazioa aho batez onartzea. • Osoko Bilkura 2014/05/23

  • 2013 MSE proiektuaren bigarren eta hirugarren zatiak onartzea:
   • I+G+b eta IKTak.
   • Azpiegiturak.
   • Familiak eta bateratze-lanak.
   • Osasuna eta osasun-sistema.
   • Aisialdia eta kultura .
   • Demografia eta immigrazioa.
   • Prezioak, kostuak eta errentak. • Osoko Bilkura 2014/04/11

  • Irizpen proiektu hauek aho batez onestea: 
   • Abenduaren 23ko 327/2003 Dekretua (lan-aukerak areagotzeko eta laneratzea sustatzeko neurriak arautzen dituena) bigarrenez aldatzeko Dekretu Proiektuari buruzko 3/14 Irizpen Proiektua.
   • 2014-2016ko Industrializazio-plana Proiektuari buruzko 4/14 Irizpen Proiektua. 
  • 2013 MSE proiektuaren lehenengo zatiaren onespena: 
   • Ingurumenaren egoera.
   • Gizarte-ekonomiaren kontuak.
   • Bizi baldintzak.
   • Jardun araugilea.


 • Osoko Bilkura 2014/02/19 • Osoko Bilkura 2014/01/29

  • Jendaurreko ikuskizunen eta jolas jardueren Lege Proiektuari buruzko 2/14 Irizpen Proiektua aho batez onartzen da. • Osoko Bilkura 2014/01/15

  • 1/14 irizpen proiektua, krisian dauden enpresak berregituratzeko eta berrabiatzeko laguntzak ezartzen dituena, aho batez onartzen da.
  • MSE 2013ko aurkibidea aho batez onartzen da.Urte Osoko Bilkura