Jarduera > Osoko Bilkura
 • Osoko Bilkura 2017/12/15

  • Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  • 2017ko azaroaren 6an egindako Osoko Bilkuraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Laguntzagatiko konpentsazio ekonomikoen aldaketak onestea, hala badagokio.
  • 2018 Aurrekontuen Proiektuaren onespena, hala badagokio.
  • 2017 MSE aurkibidearen onespena, hala badagokio.
  • Europar Gaietarako Batzordearen "Berrikuntza eta teknologiaren transferentzia fabrikazio aurreratuan, Euskadiren eta Akitania Berriaren arteko lankidetza proposamenak" izeneko txostena, onestea, hala badagokio.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde eskeak.


 • Osoko Bilkura 2017/11/06

  • Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  • 2017ko irailaren 28an egindako Osoko Bilkuraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Ondoko irizpen proiektuaren onespena, hala badagokio:
   • Elikagai Enpresa eta Establezimenduen Baimen Sanitarioen eta Komunikazioen Erregimena arautzea eta Euskal Autonomia Erkidegoko Elikagai Establezimenduen Erregistroa sortzea helburu duen Dekretu Proiektuaren 6/17 Irizpen Proiektua.
   • Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautzen eta eguneratzen duen ekainaren 23ko 109/2015 Dekretua aldatzeko Dekretu Proiektuaren 7/17 Irizpen Proiektua.
   • Euskadiko Osasun-zentroetako eta –zerbitzuetako Gertaerak Jakinarazteko Sistema garatzea helburu duen Agindu Proiektuaren 8/17 Irizpen Proiektua.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde eskeak.


 • Osoko Bilkura 2017/09/28

  • Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  • 2017ko ekainaren 30ean egindako Osoko Bilkuraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Ondoko irizpen proiektuaren onespena, hala badagokio:
   • Agindu Proiektua, Osasuneko Sailburuarena, Euskadiko osasun-zentroetako eta zerbitzuetako pazienteen segurtasun batzordeak garatzen dituenari buruzko 4/17 Irizpen Proiektua.
   • 2017-2020rako Enplegu Planari buruzko 5/17 Irizpen Proiektua.
  • Europako Sare Transatlantikoen esparruan egindako txosten hau onestea: “Sozietate zibilak egindako proposamenak Estrategia Atlantikoa hobeto ezartzeko, bere Ekintza Plana berrikusteari bideratuta.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde eskeak.


 • Osoko Bilkura 2017/06/30

  • Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  • 2017ko ekainaren 27an egindako Osoko Bilkuraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Ondoko irizpen proiektuaren onespena, hala badagokio:
   • 3/17 Irizpen Proiektua 2017-2020 Industrializazio Planari buruzkoa.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde eskeak.


 • Osoko Bilkura 2017/06/27

  • Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  • 2017ko ekainaren 5ean egindako Osoko Bilkuraren ez ohiko bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Ondoko irizpen proiektuaren onespena, hala badagokio:
   • 3/17 Irizpen Proiektua 2017-2020 Industrializazio Planari buruzkoa.
  • MSE 2016 Proiektuaren onespena, hala badagokio.
  • 2016ko urteko kontuak eta auditoretza txostena eta 2016 aurrekontuaren likidazioa aztertzea eta onestea bidezkoa bada.
  • 2017 aurrekontuaren zabalpena onestea bidezkoa bada.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde eskeak.


 • Osoko Bilkura 2017/06/05

  • Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  • 2017ko maiatzaren 3an egindako Osoko Bilkuraren ez ohiko bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Ondoko irizpen proiektuaren onespena, hala badagokio:
   • Dekretu-proiektua, azaroaren 21eko 235/2000 Dekretua indargabetzekoa dena; azken dekretu honen bidez araupetzen dira EAEn behi-okelaren eta behi-okela oinarri duten produktuen etiketatze-sistema fakultatiboa aplikatzeko neurriak 2/17 Irizpen Proiektua.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde eskeak.


 • Osoko Bilkura 2017/05/03

  • Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  • 2017ko apirilaren 27an egindako Osoko Bilkuraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Ondoko irizpen proiektuaren onespena, hala badagokio:
  • Krisian dauden enpresak berrantolatu eta berrabiatzeko laguntzak ezartzen dituen Bideratu Berria Programa arautzen duen Aginduaren 1/17 Irizpen Proiektua.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde eskeak.


 • Osoko Bilkura 2017/02/24

  • Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  • 2016ko abenduaren 20an egindako Osoko Bilkuraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • 2016 Jardueren Txostenaren proiektua onestea, hala badagokio.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde eskeak.


Urte Osoko Bilkura