Jarduera > Osoko Bilkura
 • Osoko Bilkura 2015/12/23

  • Ondoko irizpen-proiektu hau aho batez onetsi da:
   • 22/15 Irizpen-Proiektua, Euskadin dauden zentroetan eta zerbitzuetan osasun-laguntza jasotzen duten pazienteen segurtasun-neurriei buruzkoa.


 • Osoko Bilkura 2015/12/11

  • Aho batez onartu da hurrengo irizpen proiektua:
   • 20/15 Irizpen proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko diru-laguntzen legearen aurreproiektuari buruzkoa.
  • Gehiengoz onartu da, kooperatiben ordezkariaren boto partikularrarekin, hurrengo irizpen proiektua:
   • 21/15 Irizpen Proiektua, Euskadiko kooperatiben legearen aurreproiektuari buruzkoa.
  • 2016ko aurrekontuen proiektua aho batez onetsi da.


 • Osoko Bilkura 2015/11/26

  • Ondorengo bi irizpen-proiektuak aho batez onartu dira:
   • 18/15 Irizpen Proiektua, pertsona minusbaliatuen aparkatzeko txartelak arautzen dituen dekretu-proiektuari buruzkoa.
   • 19/15 Irizpen Proiektua, euskal kultur ondarearen lege-aurreproiektuari buruzkoa.


 • Osoko Bilkura 2015/10/29

  • “EAEko gazteriaren enplegagarritasuna eta lan-merkatuan sartzea eskualde europar ikuspegi alderatutik” azterlana kontrata dadin agiriak aho batez onartu dira. 
  • 2015eko TSEaren aurkibidea aho batez onartu da. 
  • “Eskualdeetako datuen bankuko” datu-basea eguneratzea aho batez onartu da.


 • Osoko Bilkura 2015/09/25

  • Aho batez onetsi dira irizpen proiektuak: 
   • 12/15 Irizpen Proiektua, euskal sektore publikoaren gardentasunaren, herritarren partaidetzaren eta gobernu onaren legearen aurreproiektuari buruzkoa.
   • 13/15 Irizpen Proiektua, euskal sektore publikoaren antolamenduaren eta funtzionamenduaren legearen aurreproiektuari buruzkoa.
   • 14/15 Irizpen Proiektua, dopinaren kontrako legeria dopinaren kontrako munduko kodera egokitzeko legearen aurreproiektuari buruzkoa.
   • 15/15 Irizpen Proiektua, Euskal Herriko lanbide heziketaren legearen aurreproiektuari buruzkoa.
   • 16/15 Irizpen Proiektua, enplegu politika aktiboen arloko hainbat xedapen orokor indargabetzeko dekretuaren aurreproiektuari buruzkoa.
   • 17/15 Irizpen Proiektua, turismo legearen aurreproiektuari buruzkoa.
  • c) taldeko proposaturiko presidentea eta ordezko batzordekideak izendatzea onetsi da. • Osoko Bilkura 2015/07/14

  • Aho batez onetsi da irizpen proiektua:
   • 11/15 Irizpen Proiektua, EAEko kirolaren lanbideetan sartzeari eta lanbide horietan aritzeko legearen aurreproiektuari buruzkoa. 


 • Osoko Bilkura 2015/07/03

  • Irizpen proiektua aho batez onetsi da: 
   • 10/15 Irizpen Proiektua, enpresei ingurumena babesteko inbertsioak egiteko diru-laguntzak ematea arautzen duen dekretu-proiektuari buruzkoa.


 • Osoko Bilkura 2015/06/26

  • Irizpen proiektua aho batez onetsi da: 
   • 9/15 Irizpen Proiektua, Euskal Enplegu Publikoari buruzko Lege Aurreproiektuari buruzkoa. 
  • MSE 2014 proiektua eta ondorengo kapituluak onestea: 
   • Ekonomiako laburpena eta oharrak
   • Kanpoko ekonomia ingurua
   • Abagune ekonomikoa
   • Sektore produktiboak
   • Prezioak, kostuak eta errentak
   • Sektore publikoa
   • Lan-merkatua
   • Demografia eta familiak
   • Hezkuntza
   • Gizarte babesa
   • Glosarioa 
  • 2014. urteko aurrekontuaren likidazioa onestea. 
  • “EAEko gazteen enplegagarritasuna eta lan-merkatura sartzea Europako eskualdeko ikuspuntu konparatzailetik” ekimen propioaren azterketa egiteko proposamena onestea. 
  • “EAEko gazteen enplegagarritasuna eta lan-merkatura sartzea Europako eskualdeko ikuspuntu konparatzailetik” ekimen propioaren azterketa egiteko ad hoc Lan Batzordea eratzea onestea.

    • Osoko Bilkura 2015/05/29

  • Honako irizpen-proiektu hauek aho batez onetsi dira: 
   • Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeei buruzko Otsailak 23ko 5/12 legearen araudia onartzen duen Dekretu Proiektuaren 7/15 Irizpen Proiektua..
   • Euskal Herriko portuen eta itsasoko garraioaren Legearen Aurre-proiektuaren 8/15 Irizpen Proiektua. 
  • MSE 2014 proiektuaren ondorengo kapituluen onespena: 
   • Ekoizpenaren arloko azpiegiturak
   • Hirigintza eta etxebizitza 
  • Norberaren Ekimenezko azterlanaren Proiektuaren onespena: 
   • “Enpresen dinamikotasuna, aberastasun-sorkuntza eta enplegua: EAEren analisi konparatua”. • Osoko Bilkura 2015/04/29

  • Honako irizpen-proiektu hauek aho batez onetsi dira:
   • Prebentzio, su itzaltze eta salbamendu zerbitzuak arautzeko Lege-Aurreproiektuari buruzko 4/15 Irizpen-proiektua.
   • EAEko Aurrezki Kutxei eta Banku Fundazioei buruzko Legearen Aurreproiektuari buruzko 5/15 Irizpen-proiektua.
   • Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sarearen osaera araupetu eta eguneratu duena Dekretu Proiektuari buruzko 6/15 Irizpen-proiektua.
  • MSE 2014 proiektuaren ondorengo kapitulu hauek onestea:
   • Gizarte ekonomia
   • Ingurumenaren egoera
   • Bizi baldintzak
   • Jardun araugilea
   • I+G+B eta IKT
   • Aisialdia eta kultura
   • Osasuna eta osasun sistema
  • Ondoko burutza hauek izendatzea erabaki da:
   • Memoria Sozioekonomikoaren Batzordea: Inmaculada Gallastegui
   • Gizarte Garapenerako Batzordea: Pedro Luis Ustarroz
   • Garapen Ekonomikorako Batzordea: Pedro Martínez de Alegría
   • Europako Gaietarako Batzordea: Felisa Piedra • Osoko Bilkura 2015/03/27

  • 3/15 Irizpen Proiektua, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio- eta zerbitzu-zorroaren dekretuaren proiektuari buruzkoa, aho batez onartu da.


 • Osoko Bilkura 2015/02/25

  • Aho batez onetsi da 1/15 Irizpen-Proiektua, Euskal Herriko  Fundazioen gaineko Lege-Aurreproiektuari buruzkoa.
  • Gehiengoen botoez onetsi da 2/15 Irizpen-Proiektua, Euskal Herriko Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazio Ganbera Ofizialen hauteskunde-prozedura eta haren gobernu-organoen osaera araupetu duen Dekretu-Proiektuari buruzkoa.
  • Jarduerei buruzko 2014ko Memoria-Proiektua onetsi da.
  • Europako Gaietarako Batzordea sortzea eta Batzorde horren kideak izendatzea onetsi da, agiri erantsian ezarritakoaren arabera.
  • Batzordeburuari eta Idazkari Nagusiari administrazioaren eta zerbitzu orokorren ardura duen EGABren langileria teknikoari ordainketak egitea eskuordetzeko ahalak egilestea. 


 • Osoko Bilkura 2015/01/30

  • Aho batez onartu da 2014ko GETaren aurkibidea.
  • 2015eko aurrekontuen proiektua aho batez  onartzea.Urte Osoko Bilkura