Jarduera > Osoko Bilkura
 • Osoko Bilkura 2018/12/19

  • Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  • 2018ko azaroaren 15an egindako Osoko Bilkuraren ez ohiko bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Ordainketen eguneratze kriterioak onestea, bidezkoa bada.
  • 2019ko aurrekontuen proiektua onestea hala badagokio.
  • 2018 MSE aurkibidearen onespena, hala badagokio.
  • Atlantiar akzio planaren tarteko azterketari buruzko Europako Batzordearen agiriaren gaineko STAren iritzia onestea, bidezkoa bada.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde eskeak.


 • Osoko Bilkura 2018/11/15

  • Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  • 2018ko uztailaren 26an egindako Osoko Bilkuraren ez ohiko bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Ondoko irizpen proiektuaren onespena, hala badagokio:
   • Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregelamendua onartzen duen Dekretu Proiektuari buruzko 16/18 Irizpen Proiektua.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde eskeak.


 • Osoko Bilkura 2018/07/26

  • Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  • 2018ko uztailaren 5an egindako Osoko Bilkuraren ez ohiko bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Ondoko irizpen proiektuen onespena, hala badagokio:
   • Atzerritar adingabeak aldi batez Euskal Autonomia Erkidegora lekualdatzeko programei buruzko Dekretu Proiektuaren 14/18 Irizpen Proiektua.
   • Euskal Enplegu Publikoaren Lege-Aurreproiktuaren 15/18 Irizpen Proiektua.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde eskeak.


 • Osoko Bilkura 2018/07/05

  • Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  • 2018ko ekainaren 29an egindako Osoko Bilkuraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Ondoko irizpen proiektuen onespena, hala badagokio:
   • Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas-jardueren Legea garatzen duen erregelamendua onesten duen Dekretu Proiektuaren 12/18 Irizpen Proiektua.
   • EAE-ko Kooperatiben Lege-Aurreproiktuaren 13/18 Irizpen Proiektua.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde eskeak.


 • Osoko Bilkura 2018/06/29

  • Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  • 2018ko maiatzaren 9an egindako Osoko Bilkuraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • MSE 2017 Proiektuaren onespena, hala badagokio.
  • 2017ko urteko kontuak eta auditoretza txostena eta 2017 aurrekontuaren likidazioa aztertzea eta onestea bidezkoa bada.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde eskeak.


 • Osoko Bilkura 2018/05/09

  • Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  • 2018ko apirilaren 13an egindako ez ohiko Osoko Bilkuraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Ondoko irizpen proiektuaren onespena, hala badagokio:
   • Euskal Autonomia Erkidegoan bertan behera utzita dauden ibilgailuen hornikuntzarako instalazioek bete behar dituzten beharkizunei buruzko Dekretu Proiektuaren 11/18 Irizpen Proiektua.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde eskeak.


 • Osoko Bilkura 2018/04/13

  1. Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  2. 2018ko martxoaren 28an egindako ez ohiko Osoko Bilkuraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  3. Ondoko irizpen proiektuaren onespena, hala badagokio:
  • Euskal Autonomia Erkidegoan familia-harrera arautzen duen Dekretu Proiektuaren 10/18 Irizpen Proiektua
  1. Presidentearen informazioa.
  2. Galde eskeak.


 • Osoko Bilkura 2018/03/28

  1. Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  2. 2018ko martxoaren 19an egindako ez ohiko Osoko Bilkuraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  3. Ondoko irizpen proiektuen onespena, hala badagokio:
  • Urriaren 19ko 202/2004 Dekretua aldatzen duen, zeinaren bidez onartzen baita EAEko Hilotzen Alderdi Sanitarioei buruzko Erregelamenduari buruzko Dekretu Proiektuaren 7/18 Irizpen Proiektua
  • Gizarte larrialdietarako laguntzei buruzko dekretua bigarrenez aldatzekoa buruzko Dekretu Proiektuaren 8/18 Irizpen Proiektua.
  • EAEko Emakumeen eta gizonen berdintasunerako VII. Planaren 9/18 Irizpen Proiektua.
  1. Presidentearen informazioa.
  2. Galde eskeak.


 • Osoko Bilkura 2018/03/19

  • Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  • 2018ko martxoaren 9an egindako Osoko Bilkuraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Ondoko irizpen proiektuen onespena, hala badagokio:
  • Erabilera turistikoko etxebizitzei eta Etxebizitza partikularretako logelei buruzko Dekretu Proiektuaren  5/18 Irizpen Proiektua
  • Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskaritza teknikoa eta Ikuskaritza Teknikoen Erregistroa erregulatzen dituen buruzko Dekretu Proiektuaren 6/18 Irizpen Proiektua.
  • “EAEko gazteen enplegagarritasuna eta lan-merkatura sartzea Europako eskualdeko ikuspuntu konparatzailetik” NE Batzordea desegitea.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde eskeak.

    • Osoko Bilkura 2018/03/09

  • Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  • 2018ko otsailaren 16ean egindako Osoko Bilkuraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Ondoko irizpen proiektuaren onespena, hala badagokio:
   • Euskal Autonomia Erkidegoko adinekoentzako egoitza-zentroei buruzko dekretu proiektuaren 3/18 Irizpen Proiektua.
   • Beren kargura seme-alabak dituzten familiak babesteko diru-laguntzen dekretua aldatzeko dekretu proiektuaren 4/18 Irizpen Proiektua.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde eskeak.


 • Osoko Bilkura 2018/02/16

  • Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  • 2018ko urtarrilaren 15ean egindako Osoko Bilkuraren ez ohiko bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Ondoko irizpen proiektuaren onespena, hala badagokio:
   • Euskal Autonomia Erkidegoko adinekoentzako egoitzetan farmazia-zerbitzuei eta sendagai-biltegiei buruzko Dekretu Proiektuaren 2/18 Irizpen Proiektua.
  • 2017 Jardueren Txostenaren proiektua onestea, hala badagokio.
  • “Europar eskualdeetan ikuspegi alderatuarekin, EAEn gazteen enplegagarritasuna eta lan merkatuan sartzea” NE azterlanaren proiektuaren onarpena, hala badagokio
  • MSEko presidentziaren aldaketaren onarpena, hala badagokio.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde eskeak.


 • Osoko Bilkura 2018/01/15

  • Bileran parte hartuko dutenen zerrenda egitea eta berrestea.
  • 2017ko abenduaren 15ean egindako Osoko Bilkuraren bileraren akta irakurri eta onestea, bidezkoa bada.
  • Ondoko irizpen proiektuaren onespena, hala badagokio:
   • Emandako giza esnearen euskal bankua sortzea eta norberaren seme edo alaba elikatzeko eta emateko ama-esnea atzeman, atera, prozesatu, banatu eta administratzeko baldintzak ezartzea helburu duen Dekretu Proiektuaren 1/18 Irizpen Proiektua.
  • Presidentearen informazioa.
  • Galde eskeak.


Urte Osoko Bilkura